1 Korintus 4

1Erek koma jefeda erek rusnok rusujohu rot oida memef bera erek rusnok ongga rumfij Yesus Kristus ojgomu, beda koma bera oufa. Jeska memef tein bera erek rusnok ongga Allah oncunc fob jeskaseda moftuftu rot efen oga ongga ah jejema jeska rusnok sis fob. 2Giskini, erek rusnok rucunc osnok egens jeskaseda otunggom mar ongga ofoufem nou rua, beda ofa omotunggom mar koma rot odou ongga ocosu efei ahta ojgomu. 3Erek koma tein, didif duntunggom mar nou Allah rot dudou ongga ocosu efei ahta fob. Tina, erek iwa ongga Korintus era hakim agama egens tein ijeka joug didif osok gij mar ongga duntunggom nou Allah fob, beda koma onofoufem skoita didif guru. Noba didif dinemeesa rot koma tein guru. Didif tein dinejeka joug disinsa rot mar insa koma tein guru. 4Noba erek didif dusujohu rot oida didif dunotunggom mar ongga oska oskiyai tein guru, beda koma onorocunc rot mar egema tein erek tenten jinaga guru. Jeska Tuhan esinsiyai bera ongga oga ojga rot oida didif duntunggom mar ongga oska fob ei era gurei. 5Erek koma jefeda enadaij nou iwa isinsa yuga ojga rot mar ongga yeyin ebirfager era mar ongga rusnok egema tein runtunggom fob guru. Jeska gij mona ongga Tuhan ongksons en fob, beda Ofa omoga ojga rot mar ongga rusnok nomnaga runtunggom fob si. 6Edohuji, mar ongga didif dimfesij gu iwa insa koma nomnaga bera erek orocunc egens osok gij didif jera Apolos tein. Didif dimfesij rot mar insa koma jeskaseda durofij iwa rot tein. Noba erek iwa iroru mar ongga iwa ingk magef mantunggom fob, beda iwa tein imofokor gij mar egens kef ongga angh gij Mar Efeyi Ebsi oida, "Inofra osnok egens erek ekirsa jeska osnok egema tein guru." Iwa iroru oga insa koma fogora inofra yeyin ebirfager erek ekirsa jeska rineya rerin ebirfager guru. 7Noba rineya jeska iwa bera risitit risinsa rufoka oida rerin owesa efek adaij nou rucunc rot Guru-Guru ongga ofoufem ekirsa jeska Guru-Guru enjgineg. Erek tenten ei, beda Allah bera ongga emeita rerin owesa efek insa koma jera mar nomnaga gu rua koma ojgomu. Noba jeska Allah bera ongga eita owesa efek insa koma gu rua fob, jefeda enadaij nou rua risitit risinsa rufoka rot mar ongga rua rutunggom jinaga guru. 8Iwa isujohu rot oida yeyin owesa efek adaij fob ei? Noba Allah eita mar nomnaga ongga erek adaij gu iwa fob ei? Noba iwa isujohu rot oida ifoka aksa fob ei fogora ifoka ereij keingg mar nomnaga fob ei? Noba inocosu rot oida memef ongga rasul-rasul moftuftu mar gu iwa deika gurei? Mar koma nomnaga tenten ei! Yo, memef tein modou os rot mar insa koma jeskaseda memef tein mesma mofoka ongga aksa fogora mofoka ereij keingg morototuma jera iwa ei? 9Tina iwa ineita mar erek koma jinaga enesi. Jeska ahah didif diteij bera Allah oncunc memef ongga rasul erek rusnok ongga runok rufoka gij guru. Noba rusnok enjgineg rusujohu oida memef bera erek masusur ongga enadaij nou rifena ebah deika guru. Noba malaikat-malaikat jera rusnok mebif nomnaga riajga joug mar nomnaga ongga encirej memef fob. Jefeda memef bera mejerek rusnok ongga rusnok enjgineg tein runtut rot ojgomu. 10Rusnok enjgineg rusujohu rot oida memef ongga rasul bera erek modou osumsumu ojgomu jeska memef mororu Yesus Kristus efen oga ojgomuja. Tina iwa isujohu rot oida, jeska iwa iroru Yesus Kristus fob, jefeda iwa bera yeyin idou ongga efesis eteb rot mar nomnaga ei? Noba memefo bera gurei? Erek koma noba rusnok enjgineg rusujohu oida memef bera erek monowesa efek guru. Tina iwa isujohu rot oida iwa bera yeyin owesa efek eteb ei? Rusnok enjgineg rudou oska rot memef, tina rua rugif gu iwa ojgomu ei? 11Onjoros mona deisef bera mosona ongk memef ni, magon en memef ni, meisoufa enadaij nou memef guru ni, rusnok rubu memef ni. Noba memef bera erek rusnok ongga ricira rourou jeska rerin monuh era mod egema nou ringker gij egema tein guru. 12Memef meij mofora efek rot mar ongga moncosu rot ojgomuja. Noba gij mona ongga rusnok ruga oruh memef, beda memef magot mar ongga oufamofa sons gu rua ojgomu. Noba gij mona ongga rusnok rita efera okora gu memef tein, beda memef moin keingg modou efesi rot ahais noba menesesa mar ongga oska sons gu rua rot guru. 13Noba gij mona ongga rusnok ranggot mar ongga oska skoita memef, beda memef magot mar ongga oufamofa sons gu rua ojgomu. Erek koma noba onjoros mona deisef tein bera rusnok rusujohu rot oida memef merek mar ongga oska efekeifa ojgomu. 14Didif dunogu mar gij surat egens kef gu iwa jeskaseda mojenen iwa rot eteb erek koma guru. Tina ongga tenten bera didif dunogu mar gij surat egens kef jeskaseda direisisi joug iwa erek didif disisi joug disinsa dedin edeser ongga dudou okora eteb rot ojgomu. 15Didif dagot erek koma jeska yeyin Guru-Guru rufoukou ongga ruftuftu iwa rot Yesus Kristus efen oga tein. Tina didif jera Yesus Kristus ojgomu bera marek yeyin ika. Erek koma jeska didif bera ongga duftuftu iwa rot Allah efen oga osok gij Yesus Kristus fogora imororu Ofa fob. 16Jefeda, didif duis rot dudou eteb gu iwa jeskaseda iwa ita mar koisoisa erek didif duncunc gu iwa sis fob ojgomuja. 17Erek koma jefeda didif dumobk Timotius skoita iwa jeskaseda ofij iwa gij mar ongga duncunc rot gij surat egens kef fob. Ofa bera erek dedin edesa ongga dudou okora eteb rot noba ongga ororu Yesus Kristus rot tenten fob. Noba ofa tein bera erek osnok egens ongga omfij Tuhan rot tenten ojgomuja. Ofa emeisisi keingg iwa rot teinefa didif dita mar erek osnok egens ongga ororu Yesus Kristus rot tenten fob. Didif tein dita mar koisoisa jeni meidu ongga didif duftuftu gu orofosut osnok egens egens ongga rumohoturuma rot Allah oga ojgomu. 18Rineya jeska iwa rusujohu oida didif dinen skoita iwa guru, jeska erek dimeesa rot rua ei. Jefeda rua risitit rot risinsa rufoka rot oida rua bera erek ofoufem ekirsa ojgomu. 19Erek koma, tina erek Allah ondou os rot beda didif dimen skoita iwa rot ebeirens si. Noba gij mona ongga didif dinsaga jah suma fob, beda didif dumohca touj rua insa koma ongga risitit risinsa rufoka fogora dimek rot oida rerin owesa efek ongga tenten ei, era rua ruga efeyei rot ojgomu ei? 20Didif dagot erek koma jeska Allah onocunc gu rusnok enjgineg rot oida Ofa ofoka ereij keingg mimif gij mudou efesi oisouska mar ongga mimif manggot rot ojgomu guru. Tina Ofa oncunc rot oida Ofa ofoka ereij keingg mimif gij mudou efesi oisouska mar ongga mimif mutunggom rot owesa efek jeska Ofa ojgomu. 21Erek koma jefeda iwa isinsa imocunc rot teinefa iwa idou os jeskaseda didif duftuftu mar gu iwa gij mona ongga dinsaga jah suma fob. Jeska erek iwa inororu mar jeni ongga duncunc gu iwa sis fob enesi, beda didif dumoftuftu iwa rot ahais deika erek meka egens ongga oftuftu efen efesa rot ahais doska. Tina erek iwa iroru jeni mar koma ongga dumftuftu rot gu iwa sis fob, beda didif dumoftuftu iwa rot dudou ongga eriaga eteb rot iwa, erek meka ongga oftuftu efen efesa rot odou eriaga eteb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\