Kisah Para Rasul 18

1Nou ongga mar insa koma oisa fob, beda Paulus eja jeska kota Atena noba ecira deika jah kota Korintus. 2Gij Kota Korintus bera Paulus orodosu osnok Yahudi egens ongga ofoka Akwila. Ofa ojga jeska monuh Pontus. Ainsa koma tein Akwila en jeska monuh Italia morototuma jera efen mohona Priskila. Goga genejeker gij kota Korintus jeska raja Kaisar Kladius ekemeji rusnok ongga Yahudi nomnaga jeska kota Roma. Paulus ojogog goga. 3Beda ofa eker jera goga noba rua rifarur morototuma, jeska Paulus tein efen efarur erek otunggom modwok jeska sapi ofos. 4Noba gij orofosut mona ongga Sabat beda Paulus eja jah mod ongga Yahudi rum riteij gij. Beda ofa efesij mar gu rua jeskaseda rua ongga Yahudi jera rua ongga Yahudi guru ringg rot Allah oga fogora ruroru Yesus tein. 5Beda gij mona ongga Silas jera Timotius gensaga jeska monuh Makedonia fob, beda Paulus enei modwok deika guru. Tina orofosut mona bera ofa efesij rot Allah oga ongga oufamofa gu rusnok ongga Yahudi. Ofa agot oida Yesus bera raja egens ongga Allah anggot eimofoj rot emen nou eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok. 6Tina rineya ongga Yahudi riseda rot Paulus oga noba rua ragot mar ongga oska ofoukou skoita ofa onjoros odou eskes rot rua fob. Jefeda ofa agoska meisoufa ongga ergi rot mebi ofou jeskaseda ocunc gu rua oida ofa onoin keingg odou efesi rot rua deika guru. Beda ofa agot oida, "Gij mona ongga Allah eita okum skoita iwa ongga Yahudi, beda koma enah gu didif guru. Koma bera en oisouska mar ongga iwa isinsa intunggom fob ojgomu. Ebeibeyaif didif dikik jeska iwa ongga Yahudi noba didif dumorka Tuhan oga skoita rusnok ongga erek Yahudi guru!" 7Jefeda ofa eja jeska rua noba eja jah mod egens ongga Titius Yustus efen. Ofa osnok egens ongga Yahudi guru, tina ofa tein ougif gu Allah ojgomu. Ofa efen mod egens ongga ah doida mod ongga Yahudi rum riteij gij. 8Tina Krispus, ongga ebirfaga mod ongga Yahudi rum riteij gij insa koma, jera rusnok nomnaga ongga ringker jera ofa ruroru Yesus tein. Noba rusnok rufoukou gij kota insa koma ongga erek Yahudi guru rig mar ongga Paulus omftuftu fob, jefeda rua tein ruroru Yesus noba rita baptis. 9Gij motu juens beda Allah ocunc mar gu Paulus gij odou efesi. Gij mar koma bera Tuhan Yesus agot gu ofa oida, "Paulus, bua binemeesa guru! Bua bifesij mar rot Didif ojgomuja. Bua bineker moubsaha rot guru! 10Jeska Didif dumofij Bua ojgomuja. Noba Didif dumot joug bua jeska rusnok rufogog ongga rudou os rita mar ongga oska skoita bua. Didif dumbk bua jah kota egens kef jeska dedin rusnok rufoukou ongga rumororu Didif si." 11Erek koma jefeda Paulus eker gij kota Korintus gij tahun egens noba ofod. Noba Ofa oftuftu rot Allah oga gu rusnok jah suma. 12Gij mona ongga raja Kaisar ofra Galio ofoka erek Gubernur gij monuh Akhaya, beda rusnok ongga Yahudi rudou egens nou ragei Paulus noba rurka ofa skoita Galio jeskaseda ofa oga ojga rot mar ongga Paulus ontunggom fob. 13Nou ongga rua ruroun Paulus skoita Galio fob, beda rua ragot gu ofa oida, "Osnok egens kef agot mar ofoukou gu rusnok riskemba jeskaseda rua rugif gu Allah, tina mar ongga ofa oftuftu bera ekirsa rot mar ongga Musa anggot rot ojgomu." 14Nou ongga Paulus ai juens emagot mar rot esinsa, beda Galio agot gu rua ongga Yahudi insa koma oida, "Iwa ongga Yahudi. Erek mar ongga iwa inagot kef bera osok gij hukum ongga monuh insa kef efen era osok gij mar ongga oska eteb, beda didif dimeg yuga rot si. 15Tina erek mar ongga iwa yuga omosokuma rot insa kef bera osok gij isinsa yeyin hukum agama ojgomu, beda iwa isinsa yuga ojga rot mar koma ojgomu. Didif dunoga ojga rot mar erek koma guru." 16Beda Galio ekemeji rua jeska efen mod. 17Jefeda rua ongga Yahudi insa koma ragei osnok egens ongga ofoka Sostenes. Ofa erek ebirfaga mod egens ongga rusnok rum riteij gij. Beda rua rubu ofa jah Galio odou. Tina Galio orons rot ojgomu. 18Paulus eker gij kota insa koma erek mona ofoukou deika. Beda ofa agot gu rusnok ongga ruroru Yesus gij kota koma oida, "Edohuji, iwa iteijo! Didif dija fog." Beda ofa eifef meg meifeni egens morototuma jera efen mohujirga Priskila jera Akwila. Rua ricira jah monuh Siria. Nou ongga rua ruira gij kota Kengkrea fob, beda Paulus eris efen ebirfaga efeji ongga erek akseij fob. Jeska sis fob ofa agen mar gu Tuhan ororu Yahudi erebent. Noba mar insa koma oisa fob. 19Beda gij mona ongga Paulus jera efen mohujirga rinsaga kota Efesus, beda Paulus eja jeska Priskila jera Akwila noba ofa eja jah mod egens ongga Yahudi rum riteij gij. Ofa efesij mar osok gij Mar Efeyi Ebsi efen ofou morototuma jera rusnok jah suma 20Rua rudou os oida Paulus eker dektek jera rua ojgomu. Tina Paulus onodou os rot erek koma guru. 21Erek koma tina nou ongga ofa enja jeska rua, beda ofa agot gu rua oida, "Erek Allah odou os rot, beda didif dumoksons skoita iwa si." Beda ofa eja jeska kota Efesus noba eifef meg meifeni egens jah monuh Siria. 22Gij mona ongga ofa onjuj jeska meg meifeni insa koma gij kota Kaisarea, beda ofa ecira aki jah kota Yerusalem jeskaseda ogog rusnok ongga ruroru Yesus jah suma. Nou ongga koma oisa fob, beda ofa otoiru jah kota Antiokhia. 23Nou ongga ofa eker jah suma dektek fob, beda ofa ecira deika jah kota ofoukou ongga angh gij monuh Galatia jera monuh Frigia. Ofa ojogog rua ongga ruroru Yesus gij monuh insa koma jeskaseda ofij rua fogora ruroru Yesus rot ahais deika. 24Gij mona insa koma tein osnok egens ongga ofoka Apolos en jah kota Efesus. Ofa bera osnok Yahudi egens ongga ojga jeska kota Aleksandria. Ofa efesij mar rot odou ongga efesis eteb noba ofa tein ejginaga rot mar ofoukou ongga angh gij Mar Efeyi Ebsi. 25Sis fob rusnok rineya rumftuftu ofa tein osok gij Yesus oga. Jefeda gij mona ongga ofa ensaga gu kota Efesus fob, beda ofa oftuftu mar gu rusnok osok gij Yesus rot tenten tein. Tina ofa ejginaga rot teinefa Yohanes eita baptis gu rusnok sis fob ojgomu. 26Gij mona insa koma bera Apolos efesij mar gu rusnok ongga Yahudi gij rerin mod ongga rum riteij gij. Noba ofa enemeesa erek oskiyai tein guru. Gij mona insa koma tein Priskila jera Akwila geg mar ongga Apolos emfesij insa koma, jefeda goga goroun ofa jah mod egens ongga gengker gij. Beda goga goftuftu ofa eteb ekirsa deika rot Allah oga osok gij Yesus. 27Gij mona ongga Apolos odou os eja jah monuh Akhaya, beda ofa efen mohujir ongga ruroru Yesus gij kota koma oitij rot tein. Jefeda rua runggu surat egens skoita rerin ruhujir ongga ruroru Yesus gij monuh Akhaya jeskaseda gij mona ongga Apolos ensaga jah suma, beda rua rumoroun ofa rot rudou ongga ongkoskamoka. Jeska oisouska Allah ongga ocunc odou ongga oufamofa skoita rua bera rua tein ruroru Yesus fob. Beda gij mona ongga Apolos ensaga gu monuh Akhaya fob, beda ofa ofij rua eteb jeskaseda ruroru Yesus rot ahais deika. 28Ofa oga emesedema jera rusnok Yahudi ruga rot tomnomna jah rusnok rudou. Beda ofa tein ocunc gij Mar Efeyi Ebsi oida, tenten Yesus bera raja egens ongga emen jeskaseda eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\