Kisah Para Rasul 4

1Nou ongga Petrus jera Yohanes gefesij mar insa koma gu rusnok ros, beda ebirfager imam-imam jera ebirfager rusnok ongga runt joug Mod Allah jera rusnok Yahudi jeska ebic Saduki rin skoita Petrus jera Yohanes. 2Rua rutkonu oska eteb skoita Petrus jera Yohanes jeska goga goftuftu gu rusnok oida Yesus anggos, tina Ofa edebecki sons jeska anggos fob. Noba koma tein erek orocunc oida rusnok ongga ragos bera rimedebecki sons si. 3Jefeda rua ragei goga noba raha goga gij mod oskusk. Jeska mowa nou ensiri gij fob, jefeda goga geker jah suma onjoros monog rahah tentena. 4Tina gij mona insa koma rusnok riskemba bera ringg mar ongga Petrus jera Yohanes gemfesij gu rua osok gij Yesus Kristus fob. Beda rusnok rufoukou rimeesa joug rerin mar ongga oska. Jefeda rusnok ongga ruroru Yesus gij mona insa koma rija erek ribu cinja rugun dokun deika. 5Gij mona egema deika beda ebirfager agama Yahudi jera ebirfager Yahudi enjgineg jera Guru-Guru agama rumohoturuma gij kota Yerusalem. 6Rua rujorodosu jera imam Hanas ongga ofoka aksa eteb jera imam enjgineg ongga ofoka Kayafas ni, Yohanes ni, Aleksander ni, jera rua nomnaga ongga ruira jera imam-imam ongga ofoka aksa insa koma. 7Beda rua rubk rusnok jeskaseda ruroun Petrus jera Yohanes skoita rua. Beda rua rijeka gu goga oida, "Goga geita owesa efek jeska idu fogora geita eskeira gu osnok egens insa komo." 8Beda Petrus agot mar oisouska owesa efek jeska Efena Ebsi gu rua. Ofa agot oida, "Iwa ongga erek mimif Yahudi mifmin ebirfaga jera iwa ongga erek ebirfaga mifmin agama. 9Deisef bera iwa iroun magef jah sif jeskaseda ijeka gu magef rot mar ongga oufamofa ongga magef matunggom gu osnok egens ongga aki oskukwok. Noba iwa idou os ijginaga rot teinefa osnok egens koma eita eskeira fob. 10Jefeda magef madou os jeskaseda iwa jera rusnok Israel nomnaga ijginaga rot tenten oida owesa efek jeska Yesus Kristus ongga ojga kota Nazaret bera ongga eita eskeira gu osnok egens koma. Yesus koma bera ongga iwa intob tumu mega salib fob, tina Allah eita efena ebah sons gu Ofa fob. 11Yesus insa koma bera ongga nabi-nabi runggu mar rot gij Mar Efeyi Ebsi sis fob erek kef oida, 'Rusnok ongga rii mod bera rukoja Mamu ahais egens koma fogora rij jeska fob. Tina Mamu koma ejerek Mamu ongga ofoufem ekirsa nou mod koma nomnaga.' 12Yesus egensmes ojgomu bera ongga eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok. Mimif minesma eiteij ah ongga efeinah jeska rusnok rineya egema tein guru. Tina Yesus esinsiyai ojgomu bera ongga esma owesa efek jeska Allah fogora eita eiteij ah ongga efeinah gu mimif." 13Ebirfager insa koma nomnaga rudou oubsaha eteb rot Petrus jera Yohanes, jeska goga gefesij mar insa koma rot godou ongga genemeesa jinaga guru. Noba rua tein rijginaga rot oida goga bera erek rusnok giskini ongga gonofokor aksa tein guru. Beda rua rudou ah keingg rot oida sis fob goga insa kef bera gororu Yesus erek efen goforoker. 14Jefeda rua rinagot mar deika gu goga guru, jeska rua risinsa rik osnok egens ongga eita eskeira insa koma ot jah suma morototuma jera goga. 15Beda rua rubk goga geja jeska. Beda ebirfager insa koma nomnaga rumohoturuma jeskaseda rimejekema oida rita mar okum erek meidu skoita goga. 16Rua ragot moguma oida, "Mimif mita mar okum erek meidu skoita goga kefo? Jeska rusnok ongga ringker gij kota Yerusalem kef nomnaga rijginaga rot mar onswos ongga goga gontunggom fob. Enadaij nou mimif midemdemi mar onswos insa koma jeska rusnok guru. 17Jefeda ongga oufa bera mimif miyahehir joug goga jeskaseda goga genefesij mar osok gij Yesus gu rusnok deika guru. Erek mineyahehir joug goga guru, beda rusnok nomnaga rimejginaga rot Yesus fogora rumororu Ofa tein." 18Jefeda rua ruga ebin goga goksons noba rua riyahehir joug goga oida gonoftuftu era genefesij mar osok gij Yesus Kristus gu rusnok enjgineg deika guru. 19Tina Petrus jera Yohanes goroun oida, "Iwa isujohu gu isinsa rot mar meidu ongga erek tenten ahah Allah eiteij. Erek magef maroru iwa yeyin yuga ei? Era magef maroru Allah efen Oga ojgomu? 20Jeska mar ongga magef mangk fob jera mar ongga magef mangg gu masinsa fob bera enadaij nou maha mar koma jah ojgomu guru." 21Jefeda ebirfager insa koma rutkonu oska eteb skoita goga fogora riyahehir joug goga deika. Tina rua rineita mar okum gu goga guru, jeska rusnok nomnaga risitit gu Allah rot mar onswos ongga rua ringk insa koma. 22Osnok egens ongga eita eskeira insa koma bera efen ari mega ofoj erek setka tohkuru noba ofod. 23Gij mona ongga ebirfager Yahudi insa koma rubk Petrus jera Yohanes jeska fob, beda goga goksons skoita gegan gohujir. Beda goga gefesij gu rua osok gij mar nomnaga ongga ebirfager imam-imam jera ebirfager Yahudi insa koma ranggot gu goga fob. 24Nou ongga ruhujir ringg mar insa koma fob, beda rua nomnaga rum riteij morototuma jera rudou egens gu Allah. Rua ragot oida, "Allah, Bua ongga bufoka aksa eteb! Noba Bua bera ongga buntunggom mebaga ni, mebi ni, mei mojumu efei ni jera mar nomnaga ongga angh gu mebif tein. 25Sis fob Bua bifesij mar osok gij Efena Ebsi gu mefmen meimowa raja Daud. Ofa bera ongga emfesij mar osok gij rusnok ongga rumokoja Yesus gij mona ongga emen. Ofa agot erek Kef oida, 'Rua ongga rusnok Yahudi guru bera rutkonu oska rot meidu. Rua rusujohu rot mar gij rudou efesi ongga eneita oufamofa gu rua guru. 26Raja-raja mebif nomnaga ruh mosuruk ofoka nou rimagobuma, noba ebirfager nomnaga rudou egens nou ranggot mar ongga ofogog skoita Allah jera Ofa ongga emen jeskaseda omofoka ereij keingg rusnok.' " 27Beda rua rum riteij gu Allah deika oida, "Ya Allah, mar insa koma tenten. Jeska raja Herodes jera gubernur Pilatus goga gohoturu jera rusnok ongga erek Yahudi guru, jera rua ongga Israel gij kota kef tein. Rua rumorodosuma rot rudou egens jeskaseda risejah rudou ongga ofogog skoita Yesus. Tina Yesus bera erek osnok egens ongga odou ebsi komowa noba ongga omfij memef sis fob. Ofa koma bera ongga Bua bumbk erek raja egens ongga omosuwa memef jeska rusnok ongga rufogog skoita memef. 28Rua ruitij moguma jeskaseda ragob Yesus. Noba mar insa koma bera erek Bua binsejah rot gij mona ongga sismeni fob. Jefeda mar koma nomnaga en oisouska bisinsa bebin owesa efek fob. 29Tuhan, Bua bik, jeska ebeibeyaif rusnok insa koma rireneni memef rot mar okum ojgomuja. Memef bera erek bebin rusnok ongga rumfij Bua. Jefeda Bua bita owesa efek gu memef jeskaseda memef menemeesa mefesij rot bebin buga guru. 30Tuhan, Bua bita owesa efek gu memef jeskaseda rua ongga marenir rita eskeira oisouska Yesus ofoka. Noba Bua bucunc mar onswos jera mar egema tein ongga ereita rusnok rudou oubsaha rot." 31Nou ongga rua rum riteij oisa fob, beda ainsa koma tein mod ongga rua ringker gij eineina doska. Beda rua nomnaga risma owesa efek jeska Efena Ebsi Allah. Beda rua rijefesij mar rot Allah oga gu rusnok jera rudou ongga rinemeesa guru. 32Rua ongga ruroru Yesus nomnaga rita mar morototuma jera rudou egens. Beda rua rikeba rerin mareibra morototuma. Osnok egens ai tein enagei efen mareibra nou esinsa ojgomu guru. 33Yesus efen ruforoker ragot rot owesa efek eteb oida Yesus efena ebah sons fob. Noba Allah eita oufamofa eteb gu rua nomnaga ongga ruroru Yesus ojgomuja. 34Noba rua nomnaga rita mareibra ongga adaij nou rifaga. Jeska rua ongga rerin mebi era mod bera ruhu mar koma nou fifi. Beda rua rurka fifi insa koma noba rita gu Yesus efen ruforoker. 35Beda rua nomnaga rikeba fifi insa koma moguma fogora rurofij rerin ruhujir ongga rufojingki. 36- 37Erek koma tein, osnok egens ongga ofoka Yusuf bera ohu efen mebi nou fifi. Beda ofa orka efen fifi insa koma gu ruforoker beda rita fifi koma gu rua. Yusuf bera erek osnok egens ongga efen ofou ebiedi ebic Lewi jeska monuh Siprus. Ruforoker rijeka gu ofa efen ofoka erek Barnabas tein. (Rua rijeka ofa erek koma jeska ofa era mar ofou fogora ereisisi joug rusnok rudou efesi).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\