Kisah Para Rasul 8

1Saulus tein onot jah suma noba ofa tein oitij rot mar ongga runtunggom insa koma skoita Stefanus jeskaseda agos ojgomu. Gij mona insa koma tein rusnok Yahudi ongga runororu Yesus Kristus guru ruhca rusnok Yahudi ongga ruroru Yesus Kristus fob ongga ringker gij kota Yerusalem jeskaseda rutunggom mar ongga ofogog skoita rua. Jefeda rusnok ongga ruroru Yesus fob bera ruku jeska kota Yerusalem, beda rua riberbera gij monuh Yudea jera monuh Samaria. Noba Yesus efen ruforoker risinsiyai ojgomu bera riker gij kota Yerusalem. 2Gij mona insa koma tein, rusnok rineya ongga ruroru Allah oga rot tenten bera risah Stefanus efaga gij moksu efesi. Noba rua ribisa noba rudou okora eteb rot ofa. 3Tina Saulus, ofa ohca rusnok ongga ruroru Yesus ojgomuja. Beda ofa ekris runer jera rujager jeska mod egens egens noba orka rua jah mod oskusk. 4Rusnok insa koma ongga rungku jeska kota Yerusalem rijefesij rot Allah oga ongga oufamofa rejrej monuh ongga rinjeker gij. 5Erek koma tein, osnok egens ongga ororu Yesus ongga ofoka Filipus eja jah kota egens ongga angh gij monuh Samaria. Ofa efesij gu rusnok jah suma osok gij Yesus Kristus ongga Allah anggot eimofoj nou emen jeskaseda eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok. 6Nou ongga rusnok ringg rot mar insa koma noba ringk mar onswos ofoukou ongga ofa ontunggom fob, beda rua ruj rusu nou rot tenten. 7Filipus etaha joug efena ofogog ofoukou fogora rua rurogna jeska rusnok rudou efesi rot rimeesa eteb. Noba ofa tein eita eskeira gu rua ongga raki obohah tein. 8Jefeda rusnok ongga ringker gij kota insa koma rudou efaga ouka eteb rot mar insa koma nomnaga. 9Gij mona insa koma tein osnok egens ongga ofoka Simon bera eker gij kota koma. Ofa erek osnok egens ongga otunggom mar mousu ofoukou ongga ereita rusnok rudou oubsaha rot. Ofa ofra esinsa ofoka erek mendersi ongga efen owesa efek eteb. 10Jefeda rusnok rufoukou gij kota koma erek rua ongga rufoka aksa jera rua ongga rufojingki tein rig efen oga noba ruroru ofa. Rua ragot oida, "Osnok egens kef efen owesa efek eteb jeska Allah!" 11Ofa otunggom onswos erek koma, jefeda rusnok rufoukou rig efen oga noba ruroru ofa. 12Tina Filipus efesij rot Allah oga ongga oufamofa. Noba ofa emfesij rot teinefa Allah ofoka ereij keingg rusnok. Noba ofa tein oftuftu rua rot oida Yesus koma bera Kristus egens ongga emen. Jefeda rusnok rufoukou ruroru mar ongga Filipus emfesij gu fogora runer jera rujager rita baptis. 13Simon esinsa tein ororu mar ongga Filipus emfesij insa koma noba ofa tein eita baptis. Ofa tein odou oubsaha eteb rot mar onswos ongga Filipus ontunggom gij kota koma, jefeda ofa ororu Filipus ojgomuja. 14Gij mona ongga Yesus efen ruforoker gij kota Yerusalem ringg rot oida rusnok gij monuh Samaria ruroun Allah oga ongga oufamofa fob, beda rua rubk Petrus jera Yohanes jeskaseda geja jah suma. 15Gij mona ongga Petrus jera Yohanes genjesaga jah Samaria fob, beda goga gom geiteij nou rua ongga Samaria ongga ruroru Yesus fob jeskaseda rua tein risma Efena Ebsi jeska Allah. 16Goga gom geiteij nou rua jeska rua askesi rita baptis oisouska Yesus ofoka fob, tina rua rinesma Efena Ebsi jeska Allah enesi. 17Jefeda Petrus jera Yohanes gaha getma esij rua ribirfaga beda gom geiteij gu Allah. Beda ainsa koma tein rua risma Efena Ebsi Allah ojgomu. 18Simon ek joug oida Petrus jera Yohanes gaha getma esij rusnok beda rusnok koma risma Efena Ebsi Allah. Jefeda ofa orka fifi gu Petrus jera Yohanes noba agot gu goga oida, 19"Goga geita owesa efek insa koma tein gu didif jeskaseda gij mona ongga didif dangha ditma esij rusnok, beda rua tein rimesma Efena Ebsi Allah." 20Tina Petrus agot gu Simon oida, "Teinefa fogora bua bunosujohu rot oida adaij nou bua bira fifi birengk owesa efek jeskaseda bita Efena Ebsi gu rusnok erek komo? Bua bija jah mahmei meren ongga ent bua jera bebin fifi ojgomu! 21Jeska bua busujohu rot mar erek insa koma, jefeda enadaij nou bua buira jera memef rot mar ongga memfarur gij insa kef jinaga guru! Jeska memef mejginaga oida bebin budou efesi onororu Allah rot tenten enesi. 22Erek koma jefeda bua bija jeska mar ofogog ongga bunosujohu rot ojgomu. Noba bua bimeesa joug bebin mar ongga oska, beda bum biteij gu Allah jeskaseda Ofa osuna rot bebin mar ongga oska koma ojgomu. 23Jeska didif dijginaga rot oida bebin budou efesi bera ebera rot mar ongga binjisei rot ojgomu. Noba budou efesi ekebin mar ofogog insa koma ojgomuja fob." 24Erek koma jefeda Simon ois gu Petrus jera Yohanes oida, "Goga gocunc godou ongga okora rot didif ojgomu, noba gom geiteij nou didif gu Allah jeskaseda mar insa koma enecirej didif guru!" 25Nou ongga goga goftuftu noba gemfesij rot Allah oga gu rusnok oisa fob, beda goga goksons jah kota Yerusalem. Nou ongga goga gencira gu moroju ros, beda goga goftuftu rot Allah oga ongga oufamofa gu rusnok gij monuh ofoukou ongga angh gij Samaria. 26Malaikat egens jeska Allah agot gu Filipus oida, "Bua bija gu moroju ongga enjejah kota Yerusalem jera monuh Gaza. Moroju koma ah gij monuh ongga mebsta tuturu." 27- 28Jefeda Filipus eja jah moroju ongga malaikat egens anggot rot gu ofa. Gij mona insa koma tein osnok egens ongga ofoka aksa bera encira gu moroju insa koma. Ofa ecira sons jah efen monuh ongga ofoka Etiopia. Ofa erek osnok egens ongga agei mareibra nomnaga nou raja ojaga egens ongga ofoka Kandake gij efen monuh Etiopia insa koma. Osnok egens koma enja jah Yerusalem jeskaseda om eiteij gu Allah jah suma fob. Noba ebeibeyaif ofa eker esij korobaga egens ongga kuda encira rot. Ofa eker esij korobaga koma noba ek gij Mar Efeyi Ebsi rot mar ongga nabi Yesaya onggu keingg fob. 29Erek koma beda Efena Ebsi Allah agot gu Filipus gij odou efesi oida, "Bua bija doida korobaga egens koma." 30Jefeda ofa ofof skoita korobaga egens koma, beda ofa eg osnok egens koma efesij gij surat nabi Yesaya. Jefeda Filipus ejeka gu ofa oida, "Tuan, bua budou ebriyi gij mar ongga bua bik koma fob ei?" 31Beda osnok egens koma oroun oida, "Dudou enebriyi gij guri. Jefeda idu bera omofij didifo jeskaseda dudou ebriyi gij mar ongga nabi Yesaya enagot rot kefo. Jeska didif dinek osnok egema tein ongga odou embriyi gij mar kef efen ofou jeni enesi." Jefeda ofa oroun Filipus jeskaseda eifef esij efen korobaga, noba goga geker morototuma. 32Osnok egens koma efesij mar gij surat nabi Yesaya ongga agot mar erek kef oida, "Ofa erek domba efer egens ongga rusnok risejah nou ragob. Noba Ofa erek domba efer egens ongga rusnok rimeris efen efeji jeska, tina ofa eker toumou ojgomu. Ofa enoga erahah rot tein guru. 33Rua ruga oruh Ofa noba rita mar ongga oska skoita Ofa. Tina Ofa onotunggom mar ongga oska guru. Idu bera efesij mar nou Ofa, jeska rua ragob Ofa fob." 34Osnok egens jeska Etiopia koma ejeka gu Filipus oida, "Bua bagot gu didif rot mar insa kef efen ofou ojgomu fog. Mar insa koma ongga nabi Yesaya enagot rot bera osok gij ofa esinsa ei, era osok gij osnok enjgineg ei?" 35Erek koma jefeda Filipus efesij gu ofa rot mar insa koma efen ofou. Noba oisouska mar insa koma ofa tein emfesij rot Allah oga ongga oufamofa osok gij Yesus Kristus. 36Askesi goga gecira gu moroju ros, beda goga gensaga gu mei egens ongga ah jah suma. Beda osnok egens insa koma agot gu Filipus oida, "Bua Bik, jeska mei egens enahuma! Jefeda didif tein dudou os dita baptis jah sif ojgomu?" 37((Beda Filipus agot gu ofa oida, "Erek bua budou ororu Yesus Kristus rot tenten fob, beda didif dimeita baptis gu bua." Beda osnok egens koma oroun sons oida, "Didif dudou ororu oida Yesus Kristus bera Allah efen efesa.")) 38Beda goga gojuj jeska korobaga insa koma noba gojot gu mei efesi. Beda Filipus eita baptis gu ofa. 39Nou ongga goga gomorogna jeska mei efesi fob, beda Efena Ebsi Allah orka Filipus jeska monuh insa koma. Noba osnok egens insa koma jeska Etiopia enek ofa deika guru. Tina ofa eja rot odou efaga ouka eteb jah efen monuh. 40Beda Filipus orogna gij kota Asdod. Beda ofa eja jeska Asdod jah kota Kaisarea. Askesi ofa encira jah Kaisarea ros, beda ofa efesij rot oga ongga oufamofa osok gij Yesus Kristus gij kota-kota ongga angh gij monuh insa koma onjoros ofa ensaga gij kota Kaisarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\