Lukas 18

1Erek koma beda Yesus agot mar orocunc egens gu efen ruforoka jeskaseda rua rum riteij rot ahais noba rineita rudou ongga eskes rot guru. 2Ofa agot oida, "Osnok hakim egens eker gij kota egens. Ofa enemeesa rot Allah era rusnok egema tein guru. 3Gij mona insa koma bera ojaga ongga eja mesina eker gij kota koma tein. Gij orofosut mona bera ofa eja skoita hakim egens koma noba agot gu ofa oida, 'Rusnok ongga rufogog rot didif runtunggom mar ongga oska gu didif fob. Jefeda bua buga ojga rot dedin mar okowu insa koma ojgomu.' 4Tina gij mona ofoukou fob bera hakim egens koma onoga ojga rot ofa enesi. Beda hakim egens koma osujohu gij odou efesi oida, 'Didif dinemeesa rot Allah era rusnok egema tein guru. 5Tina ojaga eja mesina egens koma en skoita didif gij orofosutut mona jeskaseda ois gu didif rot efen mar okowu fogora dufonskos rot ofa! Jefeda didif dumoga ojga rot ofa efen mar okowu insa koma jeskaseda ofa onoksons skoita didif deika guru!' " 6Beda Yesus agot oida, "Iwa isujohu rot mar ongga hakim egens koma oga eris rot ojgomu! 7Jeska hakim koma bera efen odou ongga oska, tina ofa ofij ojaga egens koma ojgomu. Jefeda Allah, ongga odou oufamofa eteb, bera omofij rusnok ongga ofa oncunc fob si. Jeska rua tein rum riteij gu Ofa gij orofosut mona jera motu rot rerin mar okum. Noba Allah eneker dektek rot mar ongga rum riteij gu Ofa rot guru. 8Gij mona ongga estir bera Ofa omofij rua rot tenten si. Tina gij mona ongga Didif, Rusnok Efesa, duksons en jah mebif, beda dimek rusnok rineya ongga rudou ororu Didif rot tenten fob ei, era gurei?" 9Beda Yesus agot mar orocunc gu rusnok ongga rusujohu rot oida risinsa rudou erek ebsi komowa tina rusnok rineya bera rudou oska ojgomu. 10Ofa agot oida, "Gosnok gegeka geja jah mod ongga rusnok rum riteij gu Allah gij jeskaseda gom geiteij gu Allah. Gegema jeska goga bera jeska ebic Farisi noba gegema bera erek rua ongga ruhoturu pajak nou raja Kaisar. 11Beda osnok egens ongga ebic Farisi insa koma ot noba esitit esinsa ofoka gu Allah. Ofa om eiteij oida, 'Allah, didif duis oufamofa gu Bua jeska didif bera dinerek rusnok rineya ongga rukoreka mar guru, era erek rusnok ongga rufogog guru, era erek rusnok ongga risiri morototuma guru. Noba didif duis oufamofa gu Bua jeska didif dinerek osnok egens kef ongga ohoturu pajak nou raja Kaisar tein guru. 12Tina gij orofosutut ari egens bera didif dinet maat gij mona jueka guru. Noba didif dikeba dedin mareibra oknama skoita rusnok enjgineg ojgomu.' 13Erek koma beda osnok egens koma ongga ohoturu pajak ot ai yes jeska. Beda ofa ougif ebirfaga rot odou ongga okora, noba mojen ofa tein rot efen eita mar. Beda ofa om eiteij oida, 'Allah, bucunc budou ongga okora rot didif ojgomu, jeska didif dita mar ongga oska fob.' " 14Beda Yesus agot deika oida, "Ongga tenten bera, osnok egens koma ongga ohoturu pajak oksons rot efen odou ongga ebsi komowa ahah Allah eiteij fob. Tina osnok egens koma ongga ebic Farisi bera guru. Erek koma jeska Allah omoin keingg rusnok nomnaga ongga risitit risinsa rufoka si. Noba Ofa omofra rusnok rufoka ongga ruin keingg risinsa rufoka si." 15Rusnok rufoukou rurka rerin ruforoka rifes skoita Yesus jeskaseda Ofa aha efen etma esij rua fogora rita oufamofa gu rua. Nou ongga Yesus efen ruforoka rifes ringk mar insa koma, beda rua ritaha joug rusnok insa koma. 16Tina Ofa agot gu efen ruforoker oida, "Iwa ineragou joug ruforoka rifes koma guru, tina yuitij rot oida rua rin skoita Didif ojgomu. Jeska rusnok ongga rita rudou efesi erek ruforoka rifes insa kef rerin rudou efesi bera rumoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg si. 17Tina erek rusnok rineita rudou efesi erek ruforoka rifes kef rerin rudou efesi jeskaseda ruira jera Allah efen rusnok guru, beda enadaij nou rua rijerek Allah efen rusnok jinaga guru." 18Osnok egens ongga efen mareibra ofoukou en skoita Yesus noba ejeka gu Ofa oida, "Guru ongga oufamofa, didif dutunggom mar meidu jeskaseda disma eiteij ah ongga efeinah noba ah aibin?" 19Beda Yesus oroun gu ofa oida, "Bua bijeka Didif erek ongga oufamofa rot meidu? Jeska rusnok egema tein bera runoufa guru. Allah esinsiyai bera ongga oufamofa ojgomu! 20Bua bijginaga osok gij mar ongga hukum Musa anggot rot erek kef oida, 'Iwa inesiri morototuma guru ni, inagob rusnok guru ni, inokoreka mar guru ni, inocuwei mar gij rusnok enjgineg guru ni, yugif gu yeyin ika jera isu ojgomu ni.' " 21Beda osnok egens koma agot gu Yesus oida, "Didif duroru mar insa koma nomnaga sis mona ongga duforokai onjoros mona deisef fob." 22Nou ongga Yesus eg rot mar insa koma beda Ofa agot oida, "Tina mar ofoka egens bera enahuma ros. Bua buhu bebin mareibra nomnaga fogora bikeba fifi ongga bua binsma jeska mar insa koma gu rusnok ongga rufojingki ojgomu. Beda bua bimesma mar ongga oufamofa eteb gu mebaga si. Beda bua buroru Didif." 23Nou ongga osnok egens koma engg rot mar ongga Yesus anggot fob, beda efen odou okumkum rot ojgomu, jeska ofa efen mareibra ofoukou. 24Yesus ek ofa, beda agot oida, "Ongga tenten bera okum eteb nou rusnok ongga ruisum gij rerin mareibra ofoukou jeskaseda ruira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg. 25Okum eteb nou unta efaga egens oira gij mohunu mos esta. Tina okum eteb ekirsa nou rusnok ongga ruisum gij rerin mareibra ofoukou jeskaseda ruira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg ojgomu." 26Rusnok ongga rig mar insa koma ragot oida, "Wah! Erek koma jefeda enadaij nou rusnok egema tein risma eiteij ah ongga efeinah jeska Allah guru!" 27Beda Yesus oroun oida, "Tenten, oisouska rusnok risinsa rerin owesa efek bera enadaij guru. Tina oisouska Allah efen owesa efek bera rua rimeita eiteij ah ongga efeinah si." 28Beda Petrus agot gu Yesus oida, "Tuhan, teinefa rot memefo? Memef maha mefmen mar nomnaga jah jeskaseda mororu Bua fob!" 29Beda Yesus agot oida, "Ongga tenten bera, idu ongga eja jeska efen mod ni, mohona ni, meiba ni, mosu ni, meka ni, era efeser ni jeskaseda oira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg fob, 30beda ofa emesma mar insa koma erek ofoukou deika gij eiteij ah kef. Noba gij mona ongga emen bera ofa emesma eiteij ah ongga ah aibin si." 31Yesus oroun efen ruforoker rufok setka kungkob erfeka jeskaseda riker gu risinsa. Beda Ofa agot gu rua oida, "Mimif minja jah kota Yerusalem. Noba mar nomnaga ongga nabi-nabi runggu gij Mar Efeyi Ebsi osok gij Didif, Rusnok Efesa, bera emah gij efera si. 32Rua rimaha Didif gu rusnok ongga Yahudi guru. Beda rua rimagot mar ongga oska rot Didif ni, ruga omoruh Didif ni, rumoskurfi rot Didif ni, rimangha Didif ni, beda ragob Didif. 33Noba gij mona juomu, beda Didif dimedebecki jeska danggos si." 34Tina Yesus efen ruforoker rudou enebriyi gij mar insa koma jinaga guru. Mar koma ah jejema jeska rua ojgomuja. 35Gij mona ongga Yesus enesaga doida kota Yerikho, beda osnok egens ongga eiteij ofou eker gu moroju efembra noba erejgei mar jeska rusnok ongga rirabj ofa. 36Nou ongga ofa engg rusnok ruga ofoukou ongga rincira gu moroju koma, beda ofa ejeka oida, "Meidu bera komo?" 37Beda rua ragot gu ofa oida, "Ai juens beda Yesus, ongga jeska kota Nazaret, bera emerabj jah sif!" 38Erek koma jefeda osnok egens koma ois rot oga eteb oida, "Yesus, ongga raja Daud efen efesa, bucunc budou ongga okora rot didifo!" 39Tina rusnok ongga ricira rukag Yesus odou ritaha joug ofa oida, "Ei, biker toumou ojgomu!" Tina ofa ois deika oida, "Yesus ongga Daud efen efesa, bucunc budou ongga okora rot didifo!" 40Beda Yesus ot jah suma noba obk rusnok jeskaseda rujorohrus osnok egens koma ongga eiteij ofou skoita Ofa. Nou ongga ofa en skoita Yesus fob, beda Yesus ejeka gu ofa oida, 41"Bua budou os jeskaseda Didif dutunggom mar meidu nou bua?" Beda ofa oroun gu Yesus oida, "Tuhan, didif dudou os dik mar!" 42Beda Yesus agot gu ofa oida, "Bik mar ojgomu! Jeska bua budou ororu Didif rot tenten fob, jefeda bua bisma eskeira fob." 43Beda ainsa koma tein ofa ek mar. Jefeda ofa ororu Yesus noba esitit Allah rot odou ongga erirei eteb. Nou ongga rusnok rufoukou insa koma rik mar koma beda rua tein rifaga ouka eteb rot fogora risitit Allah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\