Markus 11

1Yesus jera efen ruforoker rinesaga jah kota Betfage jera kota Betania ongga angh gu memaga ofos ongga ofoka Saitun. Kota-kota koma ah doida kota Yerusalem. Nou ongga rua rinsaga gu kota Betfage, beda Yesus obk efen goforoka gegeka jeskaseda geja gokag rua. 2Ofa agot gu goga oida, "Goga geja gokag memef jah kota Betfage ongga angh jah kendeja. Nou ongga goira gij kota koma, beda goga gemek keledai efer egens ongga rusnok runcoka. Keledai egens koma bera rusnok egema tein rineifef enesi. Beda gosuwa keledai koma, noba goroun skoita Didif. 3Noba erek rusnok rijeka gu goga rot oida, 'Goga gosuwa keledai koma rot meidu?' Beda goga goroun gu rua oida, 'Tuhan ocosu rot, noba dansusk rusnok rumoroun keledai koma sons skoita iwa si.' " 4Erek koma beda nou ongga goga genjesaga gu kota insa koma, beda goga gek keledai efer egens ongga rusnok runcoka gu montoj mod egens ongga angh gu moroju efembra. 5Noba askesi goga gosuwa keledai efer insa koma beda rusnok rijeka gu goga oida, "Goga gosuwa keledai efer koma rot meidu?" 6Beda goga gagot mar insa koma jeni ongga Yesus oftuftu gu goga, jefeda rusnok koma ruitij rot goga goroun keledai egens insa koma. 7Nou ongga goga goroun keledai efer egens insa koma gu Yesus, beda goga gaha meifeti esij keledai ejmeg. Beda Yesus eifef esij keledai egens insa koma. 8Noba askesi keledai efer koma enecira rot Yesus ros, beda rusnok rufoukou ruhoda rerin meifeti noba rurosu moroju ongga Yesus encira gij. Rua tein riris ayug efeyi eteb jeskaseda rurosu moroju nou keledai ongga encira rot Yesus. Rua rita mar erek koma jeskaseda rurocunc rot oida rurougif gu Ofa rot tenten fob. 9- 10Noba rusnok rufoukou ongga Yesus encira gu rifekesa insa koma bera risitit rot ruga eteb oida, "Oufamofa eteb jeska Bua bin fob! Allah eita oufamofa eteb gu Bua ongga en oisouska Ofa efen ofoka! Allah eita oufamofa eteb gu bua ongga bin jeskaseda bufoka ereij keingg memef erek mifmin mimowa raja Daud ongga ofoka ereij keingg mifmin mimowa. Memef mesitit Allah ongga engker gu mebaga!" 11Yesus oira gij kota Yerusalem beda Ofa eja gu momas ongga angh rejrej Mod Allah jah suma. Ofa eyajga joug mar nomnaga jah suma. Beda Ofa jera efen ruforoker rija jeska kota Yerusalem noba rua ruksons jah kota Betania jeska erek mowororu fob. 12Erek monog deika beda Yesus jera efen ruforoker rija jeska kota Betania. Ainsa koma tein mosona ok Yesus. 13Beda Ofa ek mega efek egens ongga efeyi ofoukouku ros. Jefeda Ofa eja skoita mega efek egens insa koma jeskaseda ohca rot efen efek. Beda Ofa ek, tina efen efeyi ereinahta ojgomu. Ofa enek efen efek egema tein guru, jeska mona ongga enefek enesi ros. 14Jefeda Ofa agot skoita mega egens insa koma oida, "Didif duhca efek jeska bua, tina dinek egema tein guri. Jefeda rusnok eneya tein rinet efek jeska bua deika guru. Jeska gij mona kahma bera binefek deika jinaga guru." Noba efen ruforoker rig mar ongga Ofa anggot erek insa koma skoita mega egens koma ongga enefek guru. 15Yesus jera efen ruforoker ruksons jah Yerusalem. Beda Ofa oira gu momas ongga rusnok rum riteij gu Allah gij. Momas insa koma bera angh rejrej Mod Allah. Jah suma bera Ofa ek rusnok rufoukou ongga rudou erebibei rot rerin mar ongga ruhu rot erek efera osok eteb noba rimengk tein. Erek koma jefeda Yesus ekemeji rusnok insa koma jeska momas koma. Beda Ofa otkinaja meja ongga rusnok riferwei fifi nou rusnok enjgineg tein. Noba Ofa otkinaja kursi-kursi ongga rusnok ringker gij jeskaseda ruhu mem monggeta mos gij tein. 16Noba Ofa eyahehir joug rusnok nomnaga ongga rurka rerin mareibra jeskaseda runorka mar koma gij momas insa koma deika guru. 17Beda Ofa oftuftu mar gu rusnok jah suma. Ofa agot oida, "Runggu gij Mar Efeyi ebsi rot mar ongga Allah anggot erek kef oida, 'Dedin mod bera rusnok rinjeka erek mod egens nou rusnok nomnaga jeskaseda rum riteij gij ojgomu.' Tina iwa intunggom mod kef erek mod egens nou rusnok ongga rungkoreka mar jeskaseda ridemdemi gij erek komo." 18Nou ongga rua ongga ebic Farisi jera Guru-Guru agama rik mar ongga Yesus ontunggom insa koma fob, beda rudou ejisei rot Ofa, jeska rusnok rufoukou rudou oubsaha rot Yesus jera mar ongga Ofa omftuftu rot owesa efek. Jefeda rua insa koma ruhca moroju jeskaseda ragob Ofa. 19Nou ongga mowororu fob, beda Yesus jera efen ruforoker rija jeska kota Yerusalem erek giskini. 20Erek rahah tentena, beda Yesus jera efen ruforoker rija jah kota Yerusalem deika. Rua rik mega egens ongga Yesus anggot joug mar skoita neeka fob. Tina mega efeyi insa koma nomnaga osrosra fob. 21Petrus odou ah keingg rot mar ongga Yesus anggot gu mega insa koma, jefeda ofa agot gu Yesus rot odou oubsaha oida, "Akeina Guru, Bua bik fog, jeska mega kef ongga Bua biyahehir joug neeka bera efeyi nomnaga osrosra fob!" 22Erek koma beda Yesus oroun oida, "Iwa idou ororu rot tenten ojgomu oida Allah omotunggom mar nomnaga ongga iwa irejgei Ofa rot si. 23Ongga tenten bera, erek osnok egens ereni jeskaseda otunggom mar ongga onswos eteb erek ofa obk memaga ofos egens jeskaseda memaga koma eij esinsa gij mei mojumu efei, noba efen odou onosousoyu rot guru, beda Allah emeita koma nou ofa si. 24Erek koma jefeda, gij mona ongga iwa yum iteij gu Allah rot mar, beda idou ororu rot tenten oida iwa imesma mar koma ongga iwa yum iteij gu Ofa rot si. Iwa idou ororu erek koma ojgomu beda Allah emeita mar koma gu iwa si. 25Erek koma tein, gij mona ongga iwa yum iteij gu Allah rot mar, tina idou oska rot rusnok enjgineg ros, beda iwa isuna rot mar koma jeska idou efesi sismeni fog fogora yum iteij gu Allah rot mar. Ita erek koma jeskaseda yeyin ika Allah ongga engker gu mebaga omosuna rot yeyin mar ongga oska jeska idou efesi tein." 26((Noba erek iwa inosuna rot rusnok enjgineg rerin mar ongga oska guru, beda yeyin Ika ongga eker gu mebaga bera onosuna rot iwa tein yeyin mar ongga oska guru.)) 27Erek koma beda Yesus jera efen ruforoker ruira gij kota Yerusalem deika. Noba askesi Yesus enecira gij momas ongga angh rejrej Mod Allah, beda rusnok rineya ongga ebirfager imam-imam Yahudi jera Guru-Guru agama jera ebirfager agama Yahudi rin skoita Ofa. 28Beda rua ragot gu Ofa oida, "Mar ofoukou kef ongga Bua buntunggom bera oisouska ofoka idu? Noba idu bera ongga eneita owesa efek gu Bua jeskaseda butunggom mar erek insa komo?" 29Beda Yesus agot gu rua oida, "Didif dudou os dijeka mar egens gu iwa sismeni fog. Noba erek iwa iroun gu Didif rot, beda Didif tein dimagot gu iwa rot idu ongga eita owesa efek gu Didif." 30Beda Yesus ejeka gu rua oida, "Idu ongga eita owesa efek gu Yohanes jeskaseda ofa eita baptis gu rusnok? Allah bera ongga eita ei era rusnok enjgineg bera ongga eneita ei? Iwa iroun rot mar koma gu Didif fog." 31Erek koma beda rua rifesij moguma osok gij mar insa koma ongga Yesus ejeka gu rua rot. Rua ragot moguma oida, "Erek mimif magot gu Yesus oida Yohanes esma owesa efek jeska Allah, beda Ofa emagot gu mimif oida, 'Teinefa fogora iwa inororu Yohanes oga guri.' 32Tina erek mimif magot oida Yohanes esma owesa efek jeska rusnok ojgomu noba jeska Allah guru, beda rusnok enjgineg rumotkonu oska eteb rot mimif. Jeska rua rusujohu rot oida Yohanes bera erek nabi egens ongga Allah ombk." 33Jefeda rua ragot gu Yesus oida, "Memef menejginaga rot oida idu ongga eita owesa efek gu Yohanes guru." Beda Yesus agot gu rua oida, "Erek koma jefeda, Didif tein dinagot gu iwa rot idu ongga eita owesa efek gu Didif guru."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\