Matius 22

1Yesus era mar ongga orocunc jeskaseda oroftuftu gu rusnok deika. 2Ofa agot oida, "Mona ongga Allah ofoka ereij keingg rusnok bera erek kef: Raja egens ensejah nou oina maat keingg efen efesa orna egens ongga omoskotu arja. 3Jefeda ofa obk rusnok ongga rumfij ofa jeskaseda rujoroun ofa efen mohujir jah efen mod fogora rit maat morototuma. Tina efen mohujir koma rinen guru. 4Jefeda ofa obk efen rusnok rineya ongga rumfij ofa skoita efen mohujir insa koma jeskaseda ragot gu rua oida, 'Raja ensejah efen maat nomnaga fob. Ofa eris sapi jera sapi efer ofoukou fob. Noba ofa oina maat erek ofoukou fob. Jefeda iwa in jeskaseda it maat jera idou ongga efaga ouka morototuma jera ofa rot efen efesa ongga oskotu arja fob ojgomu.' 5Tina raja efen mohujir insa koma rudou eskes rot mar ongga rusnok insa koma rimfesij gu rua fob ojgomu. Rineya rijef mekeni, noba rineya rija fogora ruhu mar gij rerin moutoko. 6Beda rineya ragei raja efen rusnok ongga rumfij ofa insa koma beda rubu rusnok koma fogora ragos ojgomu. 7Nou ongga raja egens koma rig rot mar insa koma fob, beda ofa otkonu oska eteb rot efen mohujir insa koma. Jefeda ofa obk efen tentarer rufoukou skoita mohujir insa koma. Beda tentarer koma ragob rua nomnaga beda ris mah gij rerin kota fogora mah et rerin mod nomnaga. 8Beda raja koma ohoturu efen rusnok ongga rumfij ofa noba ofa agot gu rua oida, 'Didif duina maat ofoukou fob, noba rusnok ongga didif duis gu rot sismeni jeskaseda rin noba rit maat bera dukoja rua ojgomu fob. 9Jefeda ebeibeyaif iwa ija jah semfag noba ihoturu rusnok rufoukou jah suma. Beda iroun rua jah dedin mod jeskaseda met maat morototuma.' 10Jefeda rua ongga rumfij raja insa koma rija jah semfag noba ruhoturu rusnok ongga rerin rudou oufamofa jera rusnok ongga rerin rudou oska tein morototuma. Beda rua nomnaga rija jah raja efen mod noba ruina maat keingg morototuma jera ofa ojgomu. Jefeda raja efen mod erek ebera rot rusnok insa koma fob. 11Beda raja egens koma eyajga rusnok insa koma ongga rin skoita efen mod. Tina ofa ek osnok egens jah suma ongga energi meisoufa ongga ongkoska jeni erek rusnok rirgi gij mona ongga rua ruina maat keingg guru. 12Jefeda raja koma agot gu ofa oida, 'Enadaij nou bua buira jera memef jah sif tein guru. Jeska bua binergi meisoufa jeni erek rusnok rirgi gij mona ongga ruina maat keingg guru.' Tina osnok egens koma enagot mar sons gu raja koma jinaga guru. 13Beda raja koma agot gu efen rusnok ongga rumfij ofa oida, 'Iwa yagei ofa beda irakid efen etma jera aki tein. Beda ij ofa jah mebah ojgomu. Ofa eker jah suma gij motkobah ojgomu. Beda ofa emeita efera okora eteb jah suma ojgomuja.' " 14Beda Yesus agot oida, "Allah ejeka rusnok rufoukou jeskaseda rija erek efen rusnok ongga Ofa ofoka ereij keingg. Tina rusnok erek oskiyai bera ruira jera Ofa efen rusnok insa koma ongga Ofa ofoka ereij keingg ojgomu." 15Erek koma jefeda rua ongga Ebic Farisi rija noba rudou oromom rot teinefa rua rimejeka mar reirei joug Yesus jeskaseda rucunc Ofa erek oska rot. 16Jefeda rua rubk rerin ruforoker rineya jera rusnok rineya ongga erek raja Herodes efen ruforoker jeskaseda rijeka gu Ofa erek reirei. Rua ragot oida, "Akeina Guru, memef mejginaga rot oida Bua bifesij rot mar ongga tenten ojgomu. Noba Bua buftuftu gu rusnok osok gij mar ongga Allah odou ejginaga rot tein. Bua budou enemeesa rot mar ongga rusnok enjgineg rusujohu osok gij Bua jinaga guru. Jeska Bua bunougif gu rusnok ororu rerin rufoka ongga aksa era ongga erek enaksa tein guru. 17Jefeda bagot rot koisoisa gu memef osok gij mar egens kef fog: Erek mimif ongga Yahudi muh pajak skoita raja Kaisar gij kota Roma, beda koma bera ekirsa rot mifmin agama erebent ei, era gurei?" 18Tina Yesus ejginaga rot oida rua rijeka gu Ofa rot mar insa koma jeskaseda rucunc Ofa erek oska rot ojgomu. Jefeda Ofa agot gu rua oida, "Iwa yeyin idou ongga ofogog ojgomu. Teinefa fogora iwa idou os icunc Didif erek oska rot mar ongga Didif dagot erek komo! 19Iwa icunc fifi egens gu Didif ongga rusnok ruh gu raja Kaisar erek pajak fog." Beda rua rita fifi erek insa koma egens gu Ofa. 20Beda Ofa ejeka gu rua oida, "Idu bera efen efena jera ofoka enah tumu fifi kefo?" 21Beda rua ruroun oida, "Koma bera Kaisar efen efena jera ofoka." Jefeda Yesus agot gu rua oida, "Erek koma beda, iwa ita mar ongga raja Kaisar efen gu ofa ojgomu, noba ita mar ongga Allah efen gu Ofa ojgomu." 22Erek koma beda rua rudou oubsaha eteb rot mar ongga Yesus oroun gu rua rot odou ongga efesis eteb. Jefeda rua rija jeska Ofa. 23Gij mona insa koma bera Yahudi rineya jeska ebic Saduki rin skoita Yesus. Rua ongga ebic Saduki insa koma rusujohu rot oida rusnok rinedebecki jeska ranggos guru. Jefeda rua rijeka gu Yesus rot mar insa koma erek reirei ojgomu. 24Rua ragot oida, "Akeina Guru, sis fob Musa agot rot oida erek orna egens agos tina onok efesa guru, beda efen mokosa era mokora egema ois moisa koma jeskaseda goga gok egesa egema nou orna ongga anggos fog. 25Sis fob runer rufok cinja erfeka ongga rumokosema bera riker jah sif. Orna egens ongga osumbohka oskotu arja. Tina gij mona ongga ofa anggos bera ofa onok efesa guru. Beda mokosa ongga egeka ois moisa koma deika. 26Tina ofa tein agos noba onok efesa guru. Erek koma tein rot mokosa ongga orgomu. Mokosa nomnaga ois moisa insa koma deika, tina rua nomnaga ragos jeska, noba runok efesa egema tein guru. 27Beda moisa egens koma tein agos otoij rua. 28Jefeda erek rusnok ridebecki jeska ranggos rot tenten ei, beda gij mona insa koma kenefo jeska mokoser insa koma bera ois ojaga koma erek mohona rot tenten? Jeska rua nomnaga ruskotu ofa sis fob." 29Beda Yesus oroun gu rua oida, "Mar ongga iwa insujohu rot bera erek tenten guru. Jeska idou enebriyi gij mar meidu ongga Mar Efeyi Ebsi anggot rot mar koma enesi. Noba idou tein enebriyi gij rot Allah efen owesa efek jeskaseda ofra rusnok jeska ranggos tein guru. 30Jeska gij mona ongga rusnok ridebecki jeska ranggos, beda rua runoskotu arja era rinahi igers deika guru. Rua rita mar erek malaikat-malaikat ongga runoskotu arja era rinahi igers guru. 31Noba erek iwa inek rot mar ongga Allah anggot gij Mar Efeyi Ebsi osok gij rusnok ongga ridebecki jeska ranggos tein gurei? 32Jeska Ofa agot oida, 'Didif bera Allah ongga Abraham efen, Ishak efen, jera Yakub efen.' Jefeda Ofa bera enerek Allah nou rusnok ongga ranggos fob ojgomuja guru. Tina Ofa erek Allah nou rusnok ongga rifena ebah sons fob erek Abraham, Ishak jera Yakub ongga ranggos rot rifaga sis fob tein." 33Rusnok rufoukou ongga ringg mar ongga Yesus omftuftu rot gu rua ongga ebic Saduki fob bera rudou oubsaha eteb rot. 34Rua ongga ebic Farisi rig rot oida mar ongga Yesus emfesij gu rua ongga ebic Saduki bera orotunggom rudou oubsaha fogora rineseda mar sons rot efen oga guru. 35Jefeda osnok egens jeska rua tein ongga odou ebriyi eteb gij rot hukum Musa eja skoita Yesus jeskaseda ejeka gu Ofa erek reirei fogora ocunc Ofa erek oska rot ojgomu. 36Ofa agot oida, "Akeina Guru, rot mifmin hukum Yahudi nomnaga, hukum kenefo bera erek ofoufem ekirsa jeska nomnaga?" 37- 38Beda Yesus agot oida, "Hukum egens ongga ofoufem ekirsa jeska nomnaga bera erek kef oida, 'Iwa idou okora rot yeyin Tuhan Allah rot idou efesi ongkasmos ni, gij mar nomnaga ongga isujohu rot ni, noba gij mar nomnaga ongga itunggom ni.' 39Noba hukum egeka ongga ofoufem ekirsa jeska nomnaga bera erek kef oida, 'Idou okora rot rusnok enjgineg erek idou okora rot isinsa.' 40Noba hukum-hukum enjgineg ongga Musa omftuftu rot jera mar nomnaga ongga nabi-nabi rumftuftu rot sis fob bera ah oisouska hukum egeka insa koma." 41Nou ongga rusnok rineya jeska ebic Farisi rumohoturuma fob, beda Yesus ejeka gu rua oida, 42"Kristus egens koma ongga emen erek raja jeskaseda omofoka ereij rusnok Israel bera onjuj jeska ofou ebiedi idu?" Beda rua ruroun oida, "Ofa omojuj jeska efen ofou ebiedi raja Daud." 43Beda Yesus agot gu rua oida, "Tina gij Mar Efeyi Ebsi bera Daud agot oisouska Efena Ebsi rot oida Ofa ongga emen erek Kristus egens bera erek Daud efen Tuhan. Daud ejeka Ofa erek efen Tuhan rot meidu? Jeska mar egens koma gij Mar Efeyi Ebsi agot oida, 44'Tuhan Allah agot gu dedin Tuhan oida, "Biker gu dugnosk rot bufoka aksa noba Didif dumoin keingg mesa nomnaga fogora rumougif gu Bua." ' 45Jefeda erek raja Daud esinsa ejeka Kristus koma ongga emen erek efen Tuhan, beda koma orocunc rot oida Kristus koma ongga ojuj jeska ofou ebiedi raja Daud bera en jeska Tuhan Allah tein." 46Erek koma beda enadaij nou rusnok insa koma ruga eseda rot mar ongga Yesus emfesij gu rua fob guru. Jefeda oisouska mona insa koma bera rusnok rimeesa rot rijeka gu Ofa erek reirei deika guru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\