Matius 23

1Erek koma beda Yesus oftuftu mar gu rusnok ongga rufoukou jera efen ruforoker. 2Ofa agot oida, "Rua ongga Guru-Guru agama jera rua ongga ebic Farisi bera rerin owesa efek jeskaseda ruftuftu gu iwa osok gij hukum Musa efen ofou. 3Jefeda iwa yugif gu rua rot mar ongga rua ruftuftu rot noba iwa iroru mar insa koma rot iskusk tein ojgomu. Erek koma tina iwa ineita mar morototuma erek rua risinsa rita mar guru. Jeska rua risinsa rineita mar jeni erek rua ruftuftu rot gu rusnok enjgineg jinaga guru. 4Rua ruftuftu mar ongga erek okum gu rusnok tina rua runofij rusnok koma jeskaseda rincira rot mar insa koma jinaga guru. Koma erek osnok egens ongga aha mar okum eteb esij rusnok rijmeg, tina rua runofij rusnok koma jeskaseda rurka mar okum insa koma jinaga guru. 5Rua bera erek rusnok ongga rufij Allah. Tina rua rita mar koma nomnaga rot tomnomna jeskaseda rusnok enjgineg rimek rua fogora rimesitit rerin rufoka rot ojgomu. Rerin meifeti ongga runggu Mar Efeyi Ebsi tumu bera erek eteb ekirsa jeska rusnok enjgineg rerin. Beda rua rirgi meifeti koma tumu ritofu jera ritma tein jeskaseda rusnok enjgineg rik rua fogora rugif gu rerin rufoka ojgomu. Beda rua rira mar ruroma rerin meisoufa ongga aksa erek ongkoska eteb jeskaseda rusnok rumofra rufoka erek aksa ojgomu. 6Noba gij mona ongga rusnok ruina maat keingg eteb, beda rua insa koma rudou os riker jah rusnok nomnaga rudou jeskaseda rusnok rimek rua fogora rugif gu rua ojgomu. Noba rerin kursi gij mod ongga rusnok rum riteij gu Allah gij bera ongga angh jah rusnok nomnaga rudou. Noba rua risinsiyai bera ringker gij kursi koma ojgomu. Noba rusnok ebireira bera guru. 7Noba gij mona ongga rua rija jah pasar, beda rudou os eteb jeskaseda rusnok rugif gu rua jah suma. Noba rua risitit risinsa rifaga jeska rusnok rijeka rua erek Guru-Guru ongga rufoka aksa. 8Tina enadaij nou rusnok rijeka rineya jeska iwa erek, 'Guru-Guru' guru. Jeska iwa nomnaga yeyin ifoka ongga erek edamokuma ojgomu tein. Iwa yeyin Guru ongga erek egens ojgomu. 9Noba enadaij nou iwa ijeka rusnok mebif egema tein erek 'Akeina' guru. Jeska iwa yeyin Ika ongga erek egens ojgomu. Noba Ofa eker gu mebaga. 10Noba enadaij nou rusnok rijeka rineya jeska iwa erek 'Ebirfaga' guru. Jeska yeyin ebirfaga ongga egens ojgomu. Ofa koma bera yeyin Kristus ongga ofoka ereij keingg iwa erek raja egens. 11Ongga oufamofa ekirsa bera, rusnok ongga rufoka aksa eteb gu ifekesa bera rufij iwa erek osnok egens ongga ofij efen ebirfaga ojgomuja. 12Noba erek rusnok rufra risinsa rufoka erek aksa eteb, beda Allah omoin keingg rerin rufoka degini. Noba erek rusnok ruin keingg risinsa rufoka ojgomu, beda Allah omofra rerin rufoka erek aksa eteb si." 13Erek koma beda Yesus agot gu rua ongga Guru-Guru agama jera rua ongga ebic Farisi oida, "Mar okum eteb emah keingg iwa si! Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rot gu rusnok enjgineg rot jinaga guri. Iwa idou ebriyi gij Allah efen oga, tina iwa inoftuftu mar insa koma rot koisoisa gu rusnok enjgineg jeskaseda rua tein rumoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg tein guri. Noba iwa isinsa inoira jera rusnok ongga Allah ofoka ereij keingg guri. Tina iwa tein iragou joug moroju rot rua ongga rudou os rumoira jera Allah efen rusnok ojgomu. 14[Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama jera iwa ongga ebic Farisi. Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rusnok enjgineg rot jinaga guri. Noba iwa irokrusa rujona rija mesina fogora ita rerin mareibra nomnaga ojgomu. Noba iwa yum iteij mar gu Allah erek aksa eteb jeskaseda rusnok rimesitit iwa rot ojgomu. Jefeda gij mona kahma bera iwa imesma mar okum ongga eteb ekirsa jeska Allah rot si.] 15Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama jera iwa ongga ebic Farisi. Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rot gu rusnok enjgineg jinaga guri. Iwa icira gu monuh ofoukou jeskaseda yuftuftu rusnok fogora rua ruroru yeyin agama Yahudi tein. Erek koma tina rua tein ruroru yeyin ita mar ongga oska erek ekirsa jeska iwa ojgomu. Jefeda rua rimeja jah mahmei meren rot ebeirens ekirsa jeska iwa. 16Mar okum eteb emah keingg iwa si. Jeska iwa icira rot rusnok ongga erek riteij ofou. Tina iwa irek iteij ofou tein morototuma ojgomu. Iwa yagot oida erek osnok egens agen rot mar oisouska Allah efen Mod, tina ofa eneita mar ongga ofa anggen rot insa koma guru, beda Allah odou onokum rot guru. Tina erek ofa agen rot mar gu Allah oisouska emas ongga angh gij Mod Allah efesi, noba ofa eneita mar ongga ofa anggen rot insa koma guru, beda Allah odou erek okum eteb rot ofa ojgomu. 17Mar ongga iwa yuftuftu rot erek insa koma bera orocunc rot oida iwa irek rusnok ongga riteij ofou noba ongga rudou osumsumu eteb. Jeska erek osnok egens agen rot mar egens oisouska mar egeka insa koma tein, beda ofa eita mar ongga anggen rot ojgomu. Gegeka tein bera erek edamokuma ojgomu. 18Erek koma tein, iwa yuftuftu rot oida erek osnok egens agen rot mar oisouska meja ongga angh gij Mod Allah efesi, tina ofa eneita mar ongga ofa anggen rot gu Allah guru, beda Allah odou onokum rot ofa guru. Tina erek ofa agen rot mar oisouska mar ongga ofa aha esij meja koma nou Allah, noba ofa eneita mar ongga ofa anggen rot insa koma guru, beda Allah odou omokum rot ofa si. 19Iwa idou osumsumu erek rusnok ongga riteij ofou ojgomu. Jeska erek ofa eneita mar ongga ofa anggen rot oisouska mar ongga egeka insa koma tein guru, beda Allah odou omokum rot ofa ojgomu. Jeska egeka tein bera erek ofoufem ahah Allah eiteij tein. 20Jefeda gij mona ongga rusnok ragen rot mar oisouska meja egens koma ongga angh gij Mod Allah efesi, beda koma erek rua ragen rot mar oisouska mar ongga rua raha esij meja insa koma tein ojgomu. 21Noba gij mona ongga rusnok ragen rot mar oisouska Allah efen Mod, beda koma erek rua ragen rot mar oisouska Allah efen ofoka tein ojgomu. Jeska Allah bera ongga engker gij efen Mod insa koma. 22Noba gij mona ongga rusnok ragen rot mar oisouska mebaga, beda koma erek rua ragen rot mar oisouska Allah efen kursi eteb ongga ah gu mebaga tein. Beda koma tein erek rua ragen rot mar oisouska Allah ofoka tein. Jeska Ofa bera ongga engker gij efen kursi eteb insa koma gu mebaga ojgomu. 23Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama jera iwa ongga ebic Farisi. Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rot gu rusnok enjgineg jinaga guri. Iwa iroru jeni mar ongga agama erebent anggot rot fogora iwa ikeba yeyin maat efed oknama gu Allah fob ojgomu. Erek koma tina iwa inoga ojga rot mar erek tenten nou rusnok enjgineg rerin mar oga guru. Noba iwa inocunc idou ongga okora rot mar okum ongga ah gu rusnok enjgineg tein guru. Iwa ineita mar rot idou ongga icosu efei ahta skoita rusnok enjgineg guri. Tina yeyin agama erebent bera anggot rot mar insa koma tein ojgomu. Ongga tenten bera iwa ita mar insa koma nomnaga ongga agama erebent anggot rot ojgomu, tina guri. 24Iwa bera irek rusnok ongga riteij ofou ongga rincira rot rusnok enjgineg ongga riteij ofou tein ojgomu. Iwa ireni rot ahais jeskaseda iroru jeni mar ofokai egens egens ongga agama erebent agot rot. Tina iwa ineita mar ongga agama erebent anggot rot ongga erek ofoufem eteb guri. Noba idou osumsumu rot mar ongga iwa intunggom insa koma ojgomuja. 25Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama jera iwa ongga ebic Farisi. Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rot gu rusnok enjgineg jinaga guri. Iwa yut yeyin ifaga noba irgi meisoufa ongga ebsi komowa. Tina yeyin idou efesi bera erek oska ros, jeska iwa idou efeneinei rot iwa isinsiyai ojgomu. Jefeda iwa itunggom mar ofogog skoita rusnok enjgineg jeskaseda ita mar ongga iwa idou os rot ojgomu. 26Iwa ongga ebic Farisi bera irek rusnok ongga riteij ofou. Iwa ita idou efesi ongga erek ebsi komowa fog ojgomu, beda yeyin ifaga nomnaga emerek ebsi komowa tein si. 27Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama jera iwa ongga ebic Farisi. Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rot gu rusnok enjgineg jinaga guri. Iwa bera irek rusnok ongga ranggos fob rerin rudog. Rusnok enjgineg rutunggom rudog insa koma erek ongkoska eteb. Tina mar ongga angh gij odog efesi koma bera erek rusnok rufora ongga etefa ojgomu. 28Erek koma tein, rusnok rik iwa beda rua rusujohu rot oida iwa bera irek rusnok ongga oufamofa ojgomu. Tina yeyin idou efesi bera ebera rot mar ongga oska eteb ojgomu. Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rot gu rusnok enjgineg jinaga guru." 29Beda Yesus agot deika oida, "Mar okum eteb emah keingg iwa ongga Guru-Guru agama jera iwa ongga ebic Farisi. Jeska iwa ineita mar jeni erek iwa yuftuftu rot gu rusnok enjgineg jinaga guri. Iwa itunggom Allah efen nabi-nabi ongga anggos rerin rudog erek ongkoska eteb nou rua. Noba iwa itunggom mar erek koma rot rusnok enjgineg tein ongga rita mar ongga oufamofa gij mona ongga sis fob tein. 30Noba iwa yagot rot oida, 'Erek memef mengker gij mona ongga mefmen meimower ringker gij sis fob, beda memef menagob Allah efen nabi-nabi erek rua runtunggom gij mona insa koma guru.' 31Tina mar ongga iwa yanggot insa koma bera orocunc rot oida iwa injuj in jeska rusnok insa koma ongga ranggob Allah efen nabi-nabi sis fob. 32Jefeda iwa imotoiru gij mar ongga oska insa koma ongga yeyin imower runtunggom sis fob onjoros omoisa rot nomnaga si. 33Iwa bera ifogog eteb erek womfieda jera womfieda efen efer tein. Iwa inosuwa jeska mar okum eteb ongga emah keingg iwa gij mona ongga Allah eij iwa gij mahmei meren jinaga guru. 34Jefeda Didif dumobk rusnok ongga ragot rot mar ongga Allah ocunc gu rua gij rudou efesi ni, jera rusnok ongga rudou ebriyi eteb gij Allah oga ni, jera rusnok ongga ruftuftu rot Allah oga ni. Beda iwa imagob rineya jeska rua si. Noba iwa imotob rineya tumu mega salib tein. Noba iwa bera imangha rineya gij mod ongga rusnok rum riteij gu Allah gij. Beda iwa imokuk rineya gij monuh sinefa ongga ruku gij. 35- 36Sis fob Habel eita mar ongga erek oufamofa ojgomu. Tina efen mokora agob ofa ojgomu. Noba Zakharia ongga Berekia efen efesa bera rusnok ranggob ofa tein gij mona ongga ofa ot gu meja ongga ah gij Mod Allah efesi. Sis fob rusnok bera ranggob rusnok enjgineg rufoukou ongga rineita mar ongga oska jinaga guru. Jefeda mar okum ongga Allah emah keingg rua ongga ranggob rusnok insa koma sis fob bera emah keingg iwa nomnaga ongga ingker gij mona ebeibeyaif tein si." 37Beda Yesus agot oida, "Didif dudou okora rot iwa ongga kota Yerusalemo! Iwa bera ongga yagob nabi-nabi sis fob. Iwa bera ongga ira mamu iredi rua ongga Allah ombk skoita iwa jeskaseda ruftuftu gu iwa rot efen oga fogora ranggos fob. Sis fob Didif dudou os ducohun iwa nomnaga erek mongkukar mosu ongga ocohun efer gij efembra efesi. Tina iwa ikoja rot koma ojgomu. 38Jefeda Allah eneker gij yeyin Mod egens jah gu ifekesa deika guru. Mod koma emah erek rourou ojgomu. 39Noba iwa inek Didif deika guru onjoros mona ongga iwa yuis rot oida, 'Oufamofa eteb gu Bua ongga bin oisouska Tuhan Ofoka!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\