Matius 24

1Askesi Yesus eja jeska Mod Allah beda Ofa efen ruforoker ragot gu Ofa rot teinefa Mod Allah koma bera erek ongkoska eteb. 2Beda Yesus oroun oida, "Tenten, mamu eteb koma ongga rusnok rira jeskaseda rii Mod aksa kef bera erek ongkoska. Tina ongga tenten bera, gij mona kahma beda rusnok rumohoda Mod eteb kef nomnaga si. Beda mamu egens tein enah esij mamu egema deika jinaga guru." 3Erek koma beda Yesus ejeker gu memaga ofos Zaitun. Beda Ofa efen ruforoker rin skoita Ofa noba rua rijeka gu Ofa oida, "Tuhan, gij mona juaho fogora mar ongga Bua banggot rot Mod Allah insa koma emesaga? Noba mar erek meidu bera omorocunc rot mona ongga Bua bumoksons jera mona ongga enja ejgwaga ensaga tein fob." 4Beda Yesus agot oida, "Iwa yut joug idou efesi rot ahais ojgomu jeskaseda rusnok runorokrusa iwa osok gij mar insa koma guru. 5Jeska rusnok rufoukou rumorogna noba rurokrusa rusnok enjgineg. Rua rimagot oida, 'Didif bera Kristus egens koma ongga Allah omobk jeskaseda osuwa rusnok jeska rerin mar ongga okum.' Rua rimagot mar erek koma fogora rumorokrusa rusnok rufoukou. 6Noba iwa imeg mar osok gij rusnok gij monuh egens ongga angh doida bera rimagobuma, era rusnok rimefesij oida rusnok gij monuh enjgineg tein bera rimagobuma. Tina idou inemeesa rot mar koma guru. Mar insa koma emen ojgomu, tina koma onorocunc rot oida mona ongga enja ejgwaga bera ensaga fob guru. 7Rusnok monuh egens rimagobuma jera rusnok monuh ongga enjgineg. Noba ebirfager monuh egens rimagobuma jera ebirfager monuh enjgineg. Icusur agoska mebi doska gij monuh suma suma. Noba gij mona egema beda mosona eteb omok rusnok rufoukou doska. 8Tina mar insa koma bera erek orocunc rot mar sismeni ongga emen gij mona kahma ojgomu. Koma bera erek ojaga egens ongga otkonu okora fob. Erek dektek guru beda ofa emeker rot efen efesa si. 9Beda rusnok rimagei iwa noba rikris iwa skoita rerin ebirfager. Beda ebirfager koma rumoga ojga rot oida iwa isma mar okum noba yagos ojgomu. Rusnok rufoukou rudou omofogog rot iwa, jeska iwa iroru Didif. 10Beda gij mona insa koma rusnok rufoukou rimekikif fogora runororu Didif deika guru. Rua tein rimekikif jeska rerin ruhujir ongga ruroru Didif. Noba rudou omofogog morototuma tein. 11Beda nabi-nabi ongga ebireira rimen noba rumorokrusa rusnok rufoukou. 12Rusnok rufoukou rimeita mar ongga ofogog ojgomuja fogora rusnok rudou onomokorema deika guru. 13Tina erek rusnok rut joug rudou efesi rot ahais joug mar ongga oska insa koma onjoros mona insa koma omoisa fob, beda Allah omoskotu rua si. 14Rusnok rimefesij rot Allah oga ongga oufamofa gu rusnok rejrej mebif nomnaga sismeni fog. Rua rimefesij rot oida mona ongga Allah omofoka ereij keingg efen rusnok bera enesaga doida fob. Nou ongga mar insa koma oisa fob, beda mona ongga enja ejgwaga omorogna keingg rusnok si." 15Beda Yesus agot deika oida, "Gij mona kahma beda iwa imek osnok egens ongga ofogog doska otunggom mar ongga oska eteb gij Mod Allah efesi. Nabi Daniel bera onggu mar osok gij mar insa koma sis fob. (Iwa isujohu osok gij mar insa koma rot iskusk jeskaseda idou ebriyi gij efen ofou). 16Erek koma beda gij mona insa koma rusnok ongga ringker gu monuh Yudea rumoku jah memaga ofos. 17Noba rusnok ongga riker skida rerin mod ongga erek edeider bera runojuj sons jeskaseda rita mar jeska mod efesi insa koma sismeni fog deika jinaga guru. Tina rua ruku ebeirens ojgomu. 18Noba rusnok ongga rif mar gu mekeni bera runoksons jah rerin mod jeskaseda rita meisoufa egema sismeni fog deika jinaga guru. Tina ruku ebeirens ojgomu. 19Okum eteb rot rujager ongga rifaga okum rot riser era rot rujager ongga rungh mengk gu rerin riser gij mona insa koma. Jeska rua runoku ebeirens jinaga guru. 20Noba iwa yum iteij gu Allah jeskaseda mar okum insa kef enesaga gij mona ongga meifina eteb era gij mona ongga Sabat tein guru. Jeska okum nou rusnok ongga ruku gij mona insa koma. 21Erek koma jeska gij mona insa koma ongga emen bera rusnok rimeita rifera okora eteb. Rua rimeita rifera okora ekirsa jeska rusnok nomnaga ongga rita rifera okora sis mona ongga Allah ontunggom mebif nomnaga onjoros deisef tein. Noba inek rusnok ongga rita rifera okora ekirsa jeska rua ongga rimeita rifera okora gij mona insa koma deika guru tein. 22Tina Allah anggen rot oida mona koma ongga emen bera Ofa omotunggom erek mona ongga estir ojgomu. Jeska erek Ofa onotunggom erek koma guru, beda rusnok nomnaga rimagos rot ojgomu. Tina Ofa omotunggom mona insa koma erek estir jeskaseda rusnok nomnaga rinagos rot mar okum ongga emah keingg rua guru. Ofa omotunggom mar erek koma jeska Ofa odou efeneinei rot rua ongga Ofa oncunc erek efen rusnok fob ojgomu. 23Noba erek rusnok ragot gij mona insa koma oida, 'Iwa ik osnok egens kef fog, jeska ofa bera Kristus ongga Allah omobk!' Era rusnok ragot oida, 'Kristus ongga Allah omobk bera en jah suma!' Beda idou onororu mar ongga rua ranggot insa koma guru. 24Jeska rusnok rufoukou ongga ruh risinsa rourou erek Kristus ongga Allah omobk, era ongga rijeka risinsa rourou erek nabi-nabi ongga Allah omobk bera rimen si. Beda rua rumotunggom mar onswos eteb jeskaseda rurokrusa rusnok ongga Allah oncunc fob. Rua rimereni rot mar erek koma jeskaseda orokrusa rusnok ongga Allah oncunc fob, tina rineita guru. 25Jefeda iwa yut joug idou efesi rot ahais ojgomu. Jeska mar ongga Didif dimfesij gu iwa ebeibeyaif bera ah gu mona kahma ros. 26Noba erek rusnok ragot oida rua rik Didif gij monuh ongga owowa fob, era rua ragot oida Didif didemi gij monuh enjgineg tein, beda iwa ineja jah monuh insa koma guru. Jeska rua rucuwei mar rot ojgomu. 27Erek koma jeska Didif, Rusnok Efesa, bera dimen rot ebeirens erek moc efesa ongga efnefna ebeirens gij mebaga nomnaga. 28Giskini erek rusnok rik mem ofoukou rit marska gu mebi, beda rua rijginaga rot oida mar agos enahuma. Erek koma tein, rusnok rimek mar ongga orocunc rot mona ongga Didif dimen si." 29Beda Yesus agot deika oida, "Gij mona ongga rusnok rik mar okum ofoukou insa koma oisa fob, beda mowa emeja erek motkobah, noba mesta tein eneisa deika guru. Motur tein emesiri jeska mebaga, beda Allah emekemeji mar ongga efen owesa efek eteb jeska mebaga. 30Beda rusnok rimek mar ongga orocunc rot Didif, Rusnok Efesa, gij mebaga. Gij mona insa koma rusnok mebif nomnaga bera rimagerir rot ruga ongga emeesa eteb. Jeska rua rimek Didif, Rusnok Efesa, din gij mocgoj ofog jeska mebaga rot dufoka ongga aksa eteb jera owesa efek ongga erek eteb tein. 31Gij mona insa koma rusnok rimeg manghi mei oga eteb, beda Allah omobk efen malaikat-malaikat rejrej mebif nomnaga. Rua rumohoturu Allah efen rusnok nomnaga ongga Ofa oncunc sis fob." 32Beda Yesus agot deika oida, "Iwa isujohu rot mega ara egens. Gij mona ongga mega koma efen efeyi ofokoku ros beda koma erek orocunc rot oida eimofoj adaij nou efen efek ensaga doida fob. 33Erek koma tein, gij mona ongga iwa ik mar insa koma ongga Didif dimfesij rot gu iwa fob, beda iwa imejginaga rot oida mona ongga enja ejgwaga bera enesaga doida fob. 34Ongga tenten bera, mar insa koma nomnaga omorogna askesi rusnok ongga ebeibeyaif rifena ebah ros. 35Noba mebaga jera mebi kef ongga iwa isujohu bera emah gij mona ongga ah aibin, mar koma bera emeja eseiseifa si. Tina dedin duga bera emah gij mona ongga ah aibin ojgomuja." 36Beda Yesus agot deika oida, "Erek koma jefeda rusnok egema tein rinejginaga rot mona juaho era aras egaho fogora mar insa koma nomnaga omorogna guru. Noba Malaikat-malaikat gu mebaga era Didif tein, ongga Allah efen efesa, bera menejginaga rot mona juaho fogora mar insa koma omorogna en guru. Tina dedin Akeina Allah ojgomu bera ejginaga rot mona insa koma nomnaga fob. 37Didif, Rusnok Efesa, omorogna keingg rusnok rot ebeirens morototuma erek mar ongga orogna keingg rusnok rot ebeirens gij mona ongga Nuh eneker ros. 38Gij mona ongga mei ofot enedi mebif nomnaga enesi, rusnok rita mar erek giskini ojgomu. Rua rit maat jera rij anggur efei noba rusnok rumoskotuma erek giskini. Rua rita mar erek koma erek giskini ojgomuja onjoros mona ongga Nuh oira gij meg eteb egens ongga ofa ontunggom fob. 39Tina gij mona ainsa koma tein bera rusnok rudou enebriyi gij oida ai juens mar okum emen skoita rua guru. Iwa imek mar erek koma tein gij mona ongga Didif, Rusnok Efesa, duksons din gu mebif rot ebeirens. 40Gij mona insa koma gosnok gekeka gemef mar gu mekeni. Beda Didif dumofra gegema, noba gegema bera eker ojgomu. 41Gojaga gegeka gomos metrem ofou gij mokaga. Beda Didif dumofra gegema, noba gegema bera eker ojgomu. 42Jefeda iwa yut joug idou efesi rot ahais ojgomu. Jeska iwa inejginaga rot mona ongga Didif, ongga direk yeyin Tuhan, bera duksons en guru. 43Koma erek osnok egens ongga ejginaga rot aras egaho fogora osnok egens ongga oukoreka mar emen jah efen mod. Osnok egens koma omot joug rot ahais, beda ofa ensejah nou ekemeji osnok egens koma ongga oukoreka mar jeska efen mod ojgomu. 44Erek koma jefeda, iwa yut joug idou efesi rot ahais ojgomuja. Jeska Didif, Rusnok Efesa, bera dimen gij mona egens jera aras egens ongga iwa inejginaga rot jinaga guru." 45Beda Yesus agot deika oida, "Erek osnok egens omfij efen ebirfaga rot iskusk, beda efen ebirfaga koma emeita owesa efek gu ofa jeskaseda ekeba maat gu ruforoker enjgineg ongga rimfarur nou ebirfaga egens koma. 46- 47Noba erek osnok egens koma eita mar insa koma rot iskusk gij mona ongga ebirfaga egens koma ongksons en fob, beda ofa odou efaga ouka eteb rot si. Jeska efen ebirfaga koma emeita owesa efek ekirsa gu ofa rot fogora ofa emagei ebirfaga egens koma efen mareibra nomnaga nou ofa. 48Tina erek osnok egens eneya omfij efen ebirfaga rot odou ongga oska rot ojgomu, beda ofa osujohu rot oida mona ongga efen ebirfaga omoksons en bera erek dektek ros ojgomu. 49Beda ofa emeita mar ongga oska skoita ebirfaga efen ruforoker ojgomu. Noba ofa emej mofut efei morototuma jera efen mohuj ongga rij mofut efei ojgomuja. 50Noba gij mona juens beda osnok egens koma efen ebirfaga bera omorogna keingg ofa si. Jeska ofa enejginaga rot mona kenefo fogora efen ebirfager omoksons en guru. 51Beda efen ebirfaga egens koma omofra mar okum eteb keingg osnok egens koma ongga omfij si. Ofa emesma mar okum morototuma erek rusnok ongga rita mar ongga oska erek ofa insa koma si. Beda ofa emeita efera okora eteb rot tein si."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\