Wahyu 6

1Erek koma beda didif diajga joug domba efer insa koma ohoda mar ongga eyet joug kertas efeyi ongga sismeni. Beda didif dig mar ongga efena ebah egens jeska mar efena ebah tohkuru insa koma agot rot oga eteb oida, "Bua bin." Noba efen oga insa koma bera erek moc ogugur eteb. 2Erek koma beda ainsa koma tein didif dik kuda egens ongga efen efeb titnetna erek ebsi komowa. Noba osnok egens ongga eifef esij kuda egens insa koma bera agei mocongg tumu etma. Beda rusnok rita manggem egens ongga eirirbi nou erakid eitoufu erek raja. Ofa eifef kuda egens insa koma beda eja erek osnok egens ongga eja jeskaseda agob mesa fogora risiri gu ofa. 3Nou ongga Domba Efer insa koma ohoda mar ongga eyet joug kertas efeyi egeka, beda didif dig mar ongga efena ebah egeka jeska mar ongga efena ebah tohkuru insa koma agot oida, "Bua bin." 4Erek koma beda didif dik kuda egeka deika ongga efen efeb titnetna ongga ekendidi erek mah efeskreni. Noba osnok egens ongga eifef esij kuda egens insa koma bera eita owesa efek jeskaseda otunggom mar gu rusnok mebif fogora rineker rot eskeiramera deika guru, tina rua rimagobuma ebireira ojgomu. Ofa esma meiteb kelawan ongga aksa eteb. 5Nou ongga domba efer insa koma ohoda mar ongga eyet joug kertas efeyi orgomu deika, beda didif dig mar ongga efena ebah orgomu jeska mar ongga efena ebah tohkuru insa koma agot oida, "Bua bin." Beda didif dik kuda egens deika ongga efen efeb titnetna ongga erek ahtaboku. Noba osnok egens ongga eifef esij kuda egens insa koma bera agei timbangan tumu etma. 6Beda didif dig mar erek oga egens ongga orogna jeska mar ongga efena ebah tohkuru insa koma nomnaga rifekesa. Noba oga egens insa koma agot oida, "Gij mona insa koma beda maat efen efera osok eteb doska. Jefeda erek osnok egens efarur nou mona juens, beda efen ofons adaij nou engk gandum liter egens ojgomu, era ofa esma meismei liter orgomu rot ojgomu. Noba bunotunggom mar gu mega zaitun efek jera anggur efek tein guru." 7Erek koma beda nou ongga domba efer egens insa koma ohoda mar ongga eyet joug kertas efeyi tohkuru deika, beda didif dig oga jeska mar ongga efena ebah tohkuru insa koma agot oida, "Bua bin." 8Beda didif dik kuda egens ongga efen efeb titnetna erek oruk. Noba osnok egens ongga eifef esij kuda insa koma bera efen ofoka Agos. Noba mar eneya ongga ontoij ofa bera efen ofoka Mahmei Meren. Noba goga insa koma gesma owesa efek jeskaseda gotunggom mar ongga okum eteb skoita rusnok mebif erek tohkuru tumu. Noba mar okum insa koma bera erek rusnok rimagobuma ni, mosona eteb ongk rua ni, mar ofoukou orotunggom rua fogora marenir ni, mar ofogog ongga angh gu merenrah riska rua fogora ragos rot ni. 9Nou ongga domba efer insa koma ohoda mar ongga eyet joug kertas efeyi ongga cinja, beda didif dik rusnok riker degini meja egens ongga imam raha mar esij jeskaseda orougif gu Allah. Rusnok enjgineg ranggob rua sis fob, jeska rua rimfesij rot Allah oga, noba rinaha mar insa koma jah guru. 10Beda rua ragerir rot ruga eteb oida, "Bua Tuhan bera ongga ebsi komowa noba ongga bagot mar ongga tenten ojgomu. Noba Bua bera ongga butunggom mar ongga bua budou os ojgomu. Sis fob rusnok ranggob memef fogora manggos fob. Jefeda memef mois gu Bua jeskaseda Bua bisesa mar okum sons ebeirens skoita rusnok rot mar insa koma ojgomu." 11Beda rua risma meifeti ongga erek ebsi komowa. Beda Allah agot gu rua oida ruin keingg rudou efesi juens deika fog onjoros rerin ruhujir rufoukou ongga rufij Allah noba ongga rusnok mebif rimagob tein nomnaga bera rimagos fog. 12Beda didif dik domba efer insa koma ohoda mar ongga eyet joug kertas efeyi cinja erfens deika. Beda ainsa koma tein mebif icusur eteb, noba mowa eja erek ahtaboku erek meifeti ongga ahtaboku doska. Noba mesta tein eja erek ekenkeni ongga erek ogugufu. 13Beda motur tein esiri jeska mebaga gu mebif erek mega egens ongga mof agoska rot fogora efen efek ongga efej esiri gu mebif. 14Beda mebaga nomnaga omokukuma erek kertas efeyi ongga okuku onjoros eseiseifa nomnaga. Noba memaga jera motowohu nomnaga ojuj jeska efen oka deika beda eseiseifa. 15Beda gij mona insa koma bera raja-raja ongga mebif ni, ebirfager ni, tentarer rerin ebirfager ni, rua ongga runa mei ahta ni, rua ongga rerin owesa efek ni, rua ongga rumfij rerin ebirfaga ni, rua ongga rut gu risinsa ni, rua insa koma nomnaga ruku noba ridemdemi risinsa jejema gij mansu. 16Beda rua ruis gu memaga mosu jera mamu tein rot oida, "Iwa isiri fogora irocohun joug memef jeskaseda mendemdemi. Jeska Ofa ongga ofoka ereij keingg mar nomnaga jeska efen kursi eteb gu mebaga, jera Domba Efer tein bera otkonu oska eteb rot memef. 17Jeska mona ongga Ofa en jeska mebaga jeskaseda ofra mar okum keingg memef bera ensaga fob. Noba enadaij nou memef mot rot ahais joug mar koma jinaga guru."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\