TOBLEISIA TI WIEHINDEISIA 27

1Ji hugbatɛni kɛ mu lima Itali lɔ, ti Pɔɔl tia kpindiwɛleibublaa wekangaa lɛnga wuailɔ Roma gugba yila Julɔsi lokohu, na soja vaha wa ti yɛ ngi ma ti Ndɔlɔ Mamakomɛi bu. 2Mu lɛilɔ ndɛndɛ wai hu i gbuanga Adramitium dongɔ kinɛiŋ i li miando ndɛndɛisia ta loo na Esia Plɔvinsi hu, kɛ mu gboyei yahounga. Aristakɔs, Masidoniamɔi na i gbuani Tɛsalonika, ma teeni yɛla. 3Ngele wekei wongɔi hu kɛ mu fonga Saidɔn. Julɔsi i gbekpeilɔ a Pɔɔl i luma gbeva ngi ma liva tia ngi ndiamɔisia ti lɔ, aako ti gbɔ ngi ma a hanisia ngi gbewengɔ fa. 4Mu gbueilɔ na, tawao kia fɛfɛi yɛ wa a mu mahu we, mu leweilɔ a Saipɔs tii hu wee mia fɛfɛi wounvengɔ yɛla na ma. 5Mu njei leweilɔ dangɔ fɔɔ Silisia kɛɛ Pamfilia Plɔvinsisia gbla, kɛ mu wanga Maara, na heini Laysia plɔvinsi hu. 6Soja nuwai i ndɛndɛi male nalɔ i gbuanga Alɛksanda i lima Itali, kɛ i mu wilinga hu. 7Muii lini panda a njie kuhama lɔwɔ gboto va tawao i heilɔ wa mu laama fo va Naidɔs. Kia fɛfɛi ii lumani mu wɛ maa li gulɔ, mu leweni a Salmɔn yalegahu wee lɔ mia fɛfɛi wounvengɔ yɛla na ma. 8Mu mɔnɛilɔ leweva a yeekakpɔi ma we, kɛ mu fonga mia ta toli a Ndɛndɛ mahugbemɛi, na ii guhani a Laysia lɛihu. 9Mu lɛmbilɔ na haaŋ kɛ i longahu njaya heilɛi i wotenga a kpundɛ ajifa suhou gbeli lewengɔ yɛla. Faale Pɔɔl i ndahii ji wuailɔ ti yeya yɛ, 10“Kɔɔngɛisia, ngi tɔnga kɛ njie i gbuama mbei i li i yɛma mu ma a kpundɛ lɔ; hunyani hulewengɔ i gulamaa hakeisia ma kɛɛ ndɛndɛi, kpɛingɔ ndɛvu nyani bɛɛ ma.” 11Kɛɛ soja nuwai ii lani a na Pɔɔl ndeni kɛ lekee na ndɛndɛ mahumɔi tia yeemamɔi ti ndeni. 12Yeendɛndɛ mahugbemɛi ii yɛ kulo bɛɛ nyandeni kɔlɛ yalui wieva na; faale kɔɔngɛisia gbotoma ti lumangɔ yɛla liva a njei ya we lapiva ti fo Foniks, ina i gungaa a bɛla ma. Nalɔ ndɛndɛi yɛ loona Kliti lɔlei hu, yee tawaa wotengɔ a kpundɔhu kɛɛ mahui yaka we i hiyema a foloi gula welei hu we, tawao ta gulɔ ti kɔlɛ yalui gbua na. 13Ji fɛfɛ lɛlɛi i tɔtoni a wala a gbua a kpundɔhu we, kɔɔngɛisia ti gililɔ la kɛ ta gulɔ ti li gulɔma a ti hugbatɛi; faale ti kɔlu gatei laalɛilɔ ti tɛ ndɛndɛi hu kɛ ti lewenga fɔɔ a Kliti gakpɔi gbla we. 14Hu ii guhani kɛ fɛfɛ wa gulanga, ta toli a “Vivii” vɛfɛi na gbuani a tii hu we. 15I hɔwɔilɔ ndɛndɛi ma yeengumɛi yaka ii guni yamava a fɛfɛi lengahu we, kɛ mu gbenga a mu mɔnɛla mu gbema fɛfɛi a li la. 16Kia mu leweni a tii wuloi na hu we ta toli a Kɔuda mia fɛfɛi wounvenga yɛla na ma, i heilɔ mu laama ndɛndɛ wuloi gbuava tɛva ndɛndɛ wai maahu. 17Ji kɔɔngɛisia ti tɛni ndɛndɛi wai maahu, ti ngeyei wumbuilɔ ti kaala a ndɛndɛ wai houva kpauŋ. Ti luwailɔ tɛ ta loma ta wili ŋanyaŋanyɛisia hu na yɛ heini fɔɔ Libia gakpɔi ma; faale ti kula kpɔtukpɔtu gbueilɔ ti njei ti gbe ndɛndɛi ma fɛfɛi a li la. 18Vivii gbegbangɔ waa yɛla tuuŋ, faale folo wekei ma ti tɔtoilɔ a hakeisia gbuala ndɛndɛi wai hu ta pili njei hu; 19foloi yeesawei ma kɛ ti ndɛndɛwai yeemahakeisia gbuakpuailɔ a ti gbɔgbɔ lokoisia ti pili njei hu. 20Lɔwɔ gboto va foloi tia tumbekeisia tii lumani gbuava tawao vivii yɛlɔ lekee a wa hulewengɔ. Kɛlɛmɛi mu lii gbii yɛ mu bawola ma. 21Kɔɔngɛisia ti yɛlɔ na watii huguhangɔ va mɛhɛɛ lii gbi baangɔ ti goohu, kɛ Pɔɔl i hiyenga i loo yɛ ti ma, “Ndakpesia, kiaa wa wolo gɛ nya ma wuii yɛ a gbua Kliti; tawao hunyani ji kpɛlɛɛ kɛɛ hakeisia mu baangala ii yɛ wie. 22Kɛɛ kiahuna, a kɔnɛ le, wu lii aa nyani! Nuu yakpe bɛɛ ngi lɛɛvui ɛɛ nyani wu lia; kɛlee ndɛndɛi ji ta mu bamaala. 23Ajifa gbue gbindi malɔ Ngewɔ malikei na nya woma tawao nga ngi vɛli i wani nya gama 24yɛ nya ma, ‘Pɔɔl, baa luwa! Bi gbuamaa Roma Maha Wai gulɔ; tawao Ngewɔ, ngi gbekpeyii ma, i bi mbaa jiableisia kpɛlɛɛ ti lɛɛvui wuanga bi lokohu. 25Famia, kɔɔngɛisia, wu lii aa nyani! Gbamaile nya lii loongɔ Ngewɔ lɔ ma kɛ na i leni nya ma a wielɔ huɛɛŋ. 26Kɛɛ fɛfɛi limaa a mue kakpo yila ma nja tii yila hu.’ ” 27Ji jii puu mahu naani gbindi i wɛlɛni, mu yɛ Edria yeegboyei yalɔ lewema, a kpindi foma kinɛiŋ ngundia, kɛ ndɛndɛ yengebleisia ti lii heinga ma kɛ mua lukpema ngiyeima. 28Faale ti nja huma yeyei yililɔ kɔtuwa ma ti kula njei hu, kɛ ti tɔnga kɛ njei ngi humbɔyii gungɔ a fiti hɔndɔ yila kalɛ nuu gbɔyɔngɔ lɔ; watii wulo lewengɔ woma, ti yamailɔ gbɔma ti huma kɛ ti tɔnga kɛ ngi hunbɔyii gungɔ a fiti naani gbɔyɔngɔ mahu puu lɔ. 29Ti luwailɔ tɛ ndɛndɛi aa lo lima a wili kɔtukɔtuisia hu, faale ti kɔlu gatewawangaa naani wumbuilɔ ti lewe la a ndɛndɛ woto maahu we ti kula njei hu. Kɛ ti hɛɛnga kɔɔ ngele i wo. 30Ndɛndɛ yengebleisia ti longɔ yɛla ti gbua ndɛndɛi hu ti li. Faale ti ndɛndɛi wuloi wumbuilɔ ti mayei njei hu kɛ ti pienga bi tɔngaa bɛ kɔluwaiwaisia lɛnga mia ti longɔ ti kula njei hu a ndɛndɛi gula we. 31Kɛ Pɔɔl i ndenga sojeisia ti nuwai ma tia ngi sojeisia yɛ, “Ndɛndɛ yengeblei jisia tii loilɔ heini ndɛndɛ ji hu, wuɛɛ bawo.” 32Faale sojeisia ti ngeyeisia lewetewelɔ gilingɔ ndɛndɛ wuloi ma ti gbe ma i gula njei hu. 33Kia ngele wohu yɛ kinɛiŋ foma, Pɔɔl i ti kpɛlɛɛ manɛni lɔ kɔɔ ti mɛhɛɛ wulo mɛ, yɛ, “I gunga na a jii puu mahu naani wu lii hɛlɛngɔ tawao mɛhɛɛ galɛ yila bɛɛ wɛɛ mɛ. 34Faale, wu kɔnɛ le, a mɛhɛɛ wulo mɛ; yeemagbee wu houngɔi wu lɛɛvui yamava. Ngundia yakpe bɛɛ ɛɛ gbuama wu wumba.” 35Kia Pɔɔl i kpɔyɔni a ji le la, kɛ i bledii wumbunga i siɛgbua Ngewɔ ma ti kpɛlɛɛ yaama, i ngali kɛ i mɛnga. 36Ji guilɔ i ti lii vulu kɛ ti kpɛlɛɛ ti mɛhɛɛ wulo hounga ti mɛ. 37Mu kpɛlɛɛ mu yɛ ndɛndɛi hu mu jika gungɔ yɛla a numu hɔndɔ fele numu sawa gbɔyɔngɔ mahu puu mahu weita. 38Ji numui gbi ti mɛhɛɛ mɛni i guni a tie, ti nyɔu gbueilɔ ndɛndɛi goohu ti pili njei hu kɛ ndɛndɛi ya powo. 39Ji ngele woni, ndɛndɛhu yengebleisia ti yakɛilɔ kakpoiya ma, kɛɛ ti liiheilɔ nja tiihu ma i to ma ŋanyakpama, kɛ ti kiti wumbunga ndɛndɛi woto gbava na i gungaa a bɛla ma. 40Faale ti kɔlu gateisia lewetewelɔ ti gbe ma ti lɔmbu a njei, kɛ ti yamanga ti ngeyeisia bɛɛ vulonga gilingɔ laasia ma ta pie ndɛndɛi a njia. Kɛ ti kula kpɔtukpɔtui huvombonga na fɛfɛi a hei hu ndɛndɛi a li gulɔ, kɛ ti ya kakpoima. 41Kɛɛ ndɛndɛi liilɔ i hɔwɔ ŋanya hiwima njei hu kɛ i gbanga. Yeetawaa yaka i heilɔ gbɛki ɛɛ yaa gu a li, tawao yeengoto maahu yaka huwongoloilɔ i gbɛnyɛkpɛnyɛ a kpayei na njangateisia ti yɛ hɔwɔla ma. 42Sojeisia ti hinda hulailɔ kpindiwɛlɛbubleisia kpɛlɛɛ waa va, aako yeengila gbi aa lo lapi ma a fo ŋanyakpama kɛ i lɔwunga i li. 43Kɛɛ sojei yeenuwai longɔ yɛla i Pɔɔl lɛɛvui mabawo, faale i ndeilɔ yɛ taa na wie. Kia na aa wie, i ndeilɔ nasia kpɛlɛɛ ma ta gu ndapii ma yɛ ti yɛ a haalablaa tia yese ti gula njeiya ti li ngeyeima; tawao 44yeemɔnuisia ti longaa ta to lɔ ti ma ti hɛlɛngɔ a ndɛndɛi yeembembeesia kɛɛ yeengulu yaingaingɔisia. Namia wieni mu gbi mu foni ngeyeima a mu lɛɛvui


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\