2 Koriŋte hay 7:7

7Maa mamay naha ɗərev na, madayaw i Titus ɗekɗek tsa bay. A mamay ha ɗərev na, tə wu nakə Titus a tsikamay aye. A gwaɗamay na, ka mumay naha ɗərev. A gwaɗamay sa na, a sakum məŋgeteŋ, mevel a wur fakuma hərwi wu neheye lele bay ka gum aye. Ada sa faya ka dzənumeye ga haladzay ta məge fagaya abəra me ka təv i ndo mane ɗəre ga hay. Na tsəne andza niye na, ɗərev ga a səkah ta məŋgwese.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More