1 San 4 | Bible.is
1 San 4

1N bibuadi, l g tie yab nba kul tua k b mɔg Foŋanm kaa, k i tu bu gaal k b maam tie mɔni. Ama yin tu bign’m g liɛ ban mɔg yal nba nyan kon l tie Yendu Foŋanm yaa aa ? K l maa niib bonciɛnn ji yad g gbie ŋanduna n ninŋ, g fa k b tie Yendu sogni‑nba. 2Diid man, yin bu tien nand g bann k l tie Yendu Foŋanm n ne: yua nba kul maad g Yiesu n tie Kristo, k b mal’o k u tie nifosaal, l daan n mɔg Yendu Foŋanm u ninŋ. 3Ama yua nba g tuo g Yiesu te nifosaal, u g mɔg Yendu Foŋanm u ninŋ. U mɔg Yiesu Kristo ninnand maalm i u ninŋ. I tuod g gbad g Kristo ninnand bu baal, bann man g mɔlane mɔno u ji be ŋanduna n i. 4N bid, yinm tie Yendu yab i, g paad l faaɔgdanm, k l maa yua nba be i ninŋ mɔg paalu g cie yua nba be ŋanduna n ninŋ. 5Banm tie ŋanduna yab i, l po n te k b maad nyan ŋanduna yab n maad nand nyan, g ŋanduna yab cenŋ’b. 6Ama tinm nuan tie Yendu yab i. Yua nba ban Yendu n cenŋ’ti, yua g tie Yendu yua g cenŋ’ti. Nnyan i k t bu bann yua tie mamɔnmaad yua, yen yua tie faaɔgdaan yua. 7N bibuadi, tin gii bua t lieb man, k l maa buam nyiɛ Yendu buol i. Yua nba kul bua u lua, Yendu n mal’o, u ban Yendu. 8Yua nba g bua u lua nuan g ban Yendu, k l maa Yendu tie buamdaan i. 9Diid man Yendu n ŋɔn k u bua’ti nand nba: u sun u Bijayenml ŋanduna n ninŋ, k u yaa po tin gii mɔg miɛl. 10L buam tie ne i: l g tie k tinm kaa buad Yendu, ama wano n buad’ti g sun u Bija k u tug u kua g yid salg k t biid ń piin. 11N bibuadi, l gii tie g Yendu buad’ti nnyan, l bual k tin mɔ ń gii bua t lieb i. 12Sua g ban g la Yendu, ama l gii tie k t bua t lieb, Yendu be yen’ti, k u buam mɔ biɛ l suun tuonn t ninŋ yen mɔni. 13Diid man, lan tien nand k t ban k t be yen Yendu, g Yendu mɔ be yen’ti n ne: u tie’ti u Foŋanm. 14Yendu sun u Bija k wan fiel ŋanduna niib. Tinm la’ɔg, t biɛ muand lann n nyan. 15Yua nba tuo g yed g Yiesu tie Yendu Bija, Yendu be yen wano i, k u mɔ biɛ be yen Yendu. 16Tinm ban Yendu n bua’ti nand, g biɛ tuo k l tie mɔni. Yendu tie buamdaan i, yua nba sonm buam sɔnu n ninŋ, u be yen Yendu, g Yendu mɔ be yen’o. 17L gii tie g Yendu buam suun tuonn t ninŋ yen mɔni, t baa mɔg papaal buud daal, k l maa t binbem ŋanduna ne ninŋ naan yen Yiesu Kristo binbem i. 18Buam n be naan, jijei ji g mɔg yiɛl l buol. Yua mɔg buam yen mɔni jijei g be u ninŋ. K l maa yua n guu tubdadu n mɔg jijei. Yua n mɔg jijei g mɔg buam u ninŋ yen mɔni. 19Ama tinm nuan yen mɔg buam k l maa Yendu n kpiɛ g buad’ti. 20Nil gii maad k u bua Yendu g yen g bua u ninja nublu, u tie faaɔgdaan i. Yen mɔni, yua nba g bua u ninja nba k u nyuan’o kan fid gii bua Yendu nba k u g nyuan’o. 21T gaal mɔmaam ne i Yendu buol: yua nba bua Yendu ń gii bua u ninja mɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\