Luk 6:42

42Ká dzegwaná estara banán ge egdza emmeŋa: “Sansa yá sakansese esseɓa am ice egdza emmaaye,” amá ekka ka an slalɓe slaɗɗe am ice á ŋa? Egdza a fida na, sansese emtsaaɗe slalɓe slaɗɗe na am ice á ŋa na, ká nanna ice á ŋa parakke, lauktu ká de sananse esseɓa am ice ge egdza emmeŋa.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More