1 Timote 3

1Bɑli nbɑ nɑ tie bɑlmɔni e, k jɑsuɑ nbɑ luon k wun tien Klistu mɔtɑɑɔk niib yudɑɑnɔ, l tie tuonŋɑnn e k u luon. 2L k ŋɑn k yudɑɑnɔ mɑnŋ ii tuun lin nbɑ k niib sɑɑ fit tɑɑl’ɔ l pɑɑk. L kpɑɑ tɑlɑs e k wuu mɔk puo yenɔ kuɑ, kii tie wun nbɑ fit diɑ u mɔnŋ, kii tie wun nbɑ k niib tien’ɔ nibɑɑkl, kii gɑɑn sɑɑnm u ŋɑɑk ni kii cɑntl’b, kii tie wun nbɑ sɑɑ fit tumi niib fɑnu, 3k dɑɑ yib dɑɑn, k dɑɑ tie kunkɔnkɔnnuk ŋɑɑn kii be suon nnɑ, k dɑɑ luon mɔniɑɔk, k biɑ dɑɑ mɔk niɑnciɑɔnŋ nɑn likli. 4L kpɑɑ tɑlɑs e k wun fit kii diɑ u mɔnŋ ŋɑɑtieb fɑnu, k te k u wɑɑs n sɑk u mɔb nɑn cɔlnt. 5Ŋɑɑdɑɑnɔ i kii mi wɑɑ sɑɑ diɑ u ŋɑɑk niib biɑnŋ nbɑ, nlee k u sɑɑ fit diɑ Yennu mɔtɑɑɔk niib i? 6L kpɑɑ tɑlɑs k u dɑɑ tie dɑɑnɔ nbɑ gɑɑl Klistu k l dɑɑ k wei. Nnɑ e i kɑɑ, u tɑn sii mɔk kɑlnbɑɑni k wɑnt u mɔnŋ k tɑn lɑ tubdɑtu nbɑ k Sɑɑtɑn lɑ nɑ. 7L kpɑɑ tɑlɑs k wuu tie dɑɑnɔ nbɑ k bin nbɑ k wɑɑ Klistu nɑ n yet ɑ u binbenŋ ŋɑn, k u dɑɑ mi di fei k Sɑɑtɑn bɑluk tɑn sɑɑ mɑnn k suol’ɔ. 8L biɑ kpɑɑ tɑlɑs k jɑɑnti ni sonmtieb ii mun ii tie jɑb nbɑ jɑnŋ nɑn niib n bɑɑk’b e, kii tie mɔmɔnm dɑnm, k dɑɑ nyu dɑɑn bonciɑnn, k biɑ dɑɑ luon bin lɑ nyuɑt fɑɑk tuonɑ pɑɑk. 9L kpɑɑ tɑlɑs k bii diɑ bɑlmɔni nbɑ k t yɑdɑ wɑnn’t nɑ, k dɑɑ mɔk bilsuk. 10L kpɑɑ tɑlɑs k Yiesu mɔtɑɑɔk niib n bik’m, k b i kii lɑ lin nbɑ b sɑɑ fit tɑɑl’b l pɑɑk, b sɑɑ fit kii tuun nɑn jɑɑnti niib sonmtieb nɑ. 11Nnɑ e mun, b puob sii tie bin nbɑ jɑnŋ nɑn niib n bɑɑk’b, k dɑɑ tie bonbiil-pɑklɑ, ŋɑɑn kii be suon nnɑ kii tie bin nbɑ luon bɑlmɔni e. 12L kpɑɑ tɑlɑs k jɑɑnti niib sonmtuɑ i mɔk puo yenɔ kuɑ, k biɑ fit diɑ u wɑɑs nɑn u ŋɑɑk niib fɑnu. 13B i tuun b tuonɑ fɑnu b sii mɔk nibɑɑkl k biɑ k mɔk bilsuk yuo nbɑ k b wɑnt niib bɑɑ tien Yiesu yɑdɑ bɑnnu nbɑ nɑ. 14Mɑɑ dɑ kɑdɑɑɔk nbɑ tien’ɑ nɑ, n mɔk dindɑnn nɑn mɑn bɑɑl mɔtɑɑnɑ k lɑ’ɑ, 15ŋɑɑn l i wei k n k bɑɑl, kɑdɑɑɔk nɑ sɑɑ te k ɑ sii mi niib nbɑ sii diɑ b mɔnŋ bɑnnu nbɑ Yennu ŋɑɑtieb sinsuuk ni. N piɑk mɑnfodɑɑnɔ Yennu mɔtɑɑɔk niib po e. Ŋuɑ guu’b k biɑ tie fiɑkl nbɑ k bɑlmɔni set l pɑɑk nɑ. 16Nn, l tie mɔni e, bɑktnɔunŋ minu nbɑ k yɑdɑ tien tinm nɑ yɑb: Klistu din bɑɑl k tie nisɑɑlk e, k tie bɑlmɔndɑɑnɔ, Foŋɑnm e din wɑnn nnɑ. Mɑlɑkɑɑnbɑ din lɑ’u wɑɑ, k niib din muɑnt u lɑbɑɑl k tul nibuolu kul, k b tien’ɔ yɑdɑ tingbounŋ nɑ ni, k Yendɔunŋ ni k Yennu tul’ɔ yudɑnt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\