San Mateo 2

1Júnakoy Jesús yeu yoremtuk Belén pueblopo jum Judea buiärapo, ímechi taahuarimmet Herodes áma réytukay. Huanäi jume jita täyame magom täata yeu huë bétana kateka Jerusaléniu yájjak, 2ínel jíaka: —¿Jáksu aane, jü judíommeu réy yeu yoremtulame? Bueïtukte itom buiärapo aneka ä chókihua bitchak, én éntokte äbo yáij‑la ä yöri báreka. 3Íkäi jíkkajaka, jü réy Herodes kaa yánti ée táytek, entok sïme Jerusalénpo jóakame két áamaki. 4Huanäi am núnutebok jume tiöpopo chë nésahueme, jume pueblopo jïojteleerom entok jume Moiséjta ley am mamajtíame. Huanäi am nátemajek jákun yeu ä yoremtunakëhui, juka Cristota. 5Bempo éntok ínel ä yómmiak: —Belén pueblopo Judea buiärapo; bueïtuk ínel ä jïojtek, jü profeeta: 6Empo éntok, Belén pueblo, Judá buiärapo joome, katë chë ilitchi, jume Judea buiära pueblom násuku; bueïtuk emót yeu huéenake, jü gentetapat huéenakeme, juka ín pueblo Israelta suayanakeme. 7Huanäi Herodes jume magom éhuil núnnuk, sïmeta bétana huitti am temaij báreka, jauhuey juka chókita yeu machiakähui. 8Huanäi Belén pueblou lúl‑la am katchahueka, ínel ámeu jiaahua: —Ámanem sájaka sïmeta nátemaje, ïri ili usi outa bétana. Huanärem ä téakätek nee téjhuaanake, bueïtuk áman sikane két ä yörinake. 9Huanärim bempo réyta jíkkaijsuka sájjak. Jü chóki éntok täata yeu huë bétana bem bíchakäu ámepat huéesimey. Áman am yáijboy ili usita anë béppa taahuak. 10Juka chókita bíchakam tüisi al‑lëiyak. 11Huanärim káriu kimuka ä bitchak. Juka ili usita ä áye Maríatamaki. Ímïrim tónommia jápteka ä yörek, entokim tómita béjrek étapoka ä miikak, oro tómita, inciensota entok mirrata. 12Chúkula jüneehuame tenkupo ámeu yeu machiak, kaa Herodestau bem nóttinakëhui. Huanärim bem buiärau bíchaa nóttek täbui böochi. 13Chúkula bempörim sákasuko, jü Señorta ángel tenkupo Josétau yeu machiak. Huanäi ínel áu jiaahuak: —Yejtekë juka ili usita nüye, ä áyemaki. Huanäre Egiptou bíchaa siime. Ámanïrë taahua, enchi ín téjhuäu tájti; bueïtuk rey Herodes juka ili usita më báanake . 14Huanäi José búsaka, juka usita entok ä áyehua nüka, huäri tukaarit Egiptou bíchaa siika. 15Huanärim áman taahuak, Herodesta mukëu tájti, juka Señorta nokakäu chúpnakë béchïbo, profeetata ínel jíakähui: “Egipto bétana nä núnnuk, juka ín Üusi.” 16Huanäi rey Herodes jume magom bétana áu junneriahuak tíaka tüisi öomtek. Huanäi sïme ili usi ohuim súatebok, guoy huásuktiriam kóm bíchaa huériame, pueblo Belémpo joomem entok áa chíkola, juka tiempota magom nokakäu ámet ä jüneakä pámani. 17Huanäi áu chúppak, juka profeeta Jeremíasta nokakähui, ínel ä jíakähui: 18Ramá pueblopo jíkkaijtuk, jü jiokot jíahui entok buanhuame: Raquel ä asoam béchïbo buaanay, entok kara jíapsi yejtey, bueïtukim béja kókkolamtukay. 19Të chúkula juka Herodesta muksuko, Señorta ángel tenkupo Josétau yeu machiak Egíptopo, ínel jíaka: 20—Yejtekë ili usita nüye, entok ä áyehua. Huanäre Israel buiärau bíchaa huéiye, bueïtukim kókkosuk, jume ili usita më báreïhui. 21Sep yejteka, ili usita nüka, entok ä áyehua. Huanäi Israel buiärau bíchaa siika. 22Arquelao Judea buiärapo réytukay, ä áchay Herodesta réytukaïpo. Íkäi jíkkajaka májhueka taahuak, áman huée béchïbo. Të tenkupo jüneehuamta jípurek; huanäi Galiléa buiärau bíchaa siika. 23Ímï yepsaka áma jóatek, jum Nazaret pueblopo, bueïtuk ínëli áhuä chúpanakë béchïbo, jume profeetam nokakähui, nazareeno tä téhuaanä béchïbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\