1Kuruntuc 11

1Dala ɛkkɛ lɔktɛ ba naŋki ‘ya bala ba ne ‘ya lɔka naŋki Kiṭɔ ɔɔn. 2Modg ɔɔn, ‘ya baal jiey ɛkkɛ acaan ɛkkɛ balgɛ poŋi te ‘ya, ɔci balgɛ noŋɛ ba jyeka ɛkkɛ lallin ‘ya waakɛnday. 3’Ya buaga dala ɛkkɛ tieŋdɛ ne pwadan. Kiṭɔyɛ, ɛkɛ a wyeñ maka a ‘uay waakɛnda, ɔci wyeñ mena a ɛɛŋyɛ, a ‘uano. Ɔci Kiṭɔyɛ, wyeñ ɛkɛ a Jwaŋa Tolan. 4Kan mena ‘uan gɛɛl cɔki Juaŋti ɔci mieti ma te jyek Juaŋ ne ɛkɛ wyeñɛ a kwomgɔn te taagga ɔɔnyɛ, ɛkɛ noŋi ne yaayan Kiṭɔti. 5Ɛŋa cɔki Juaŋti ɔci mieti ma te jyek Juaŋ ɔci wyeñɛ a kwomgɔn te bworŋ bɛɛyɛ, ɛkɛ noŋi ne yaayan wyeñ ɛkɛti. Kan ɛkɛ wyeñɛ kwommɛ bɛɛyɛ, bala ba ɛkɛ wyeñɛ ‘yɛnnɛ doki no. 6Kan mena ɛɛŋ kwomi wyeñɛ bɛɛyɛ, dala jyeyi ɛkɛ tuomdɛ bora. Kan a lɔɔn mena ɛɛŋti te twomti ɔci yiɛli jyeyi borayɛ, dala ɛkɛ wyeñɛ kwomdɛ. 7Naa mena ‘uan ɛɛŋdi genga wyeñɛti ne ɛkɛ cɔki bɛɛ. Acaan ɛkɛ aŋŋɛ Juaŋ ba bolji ɛkɛ, ɔci ɛkɛ a pwani Jwaŋa Tolan. Yeti mena a ɛɛŋyɛ, ɛkɛ a pwani mena ‘uano. 8Acaan mena ‘uan bɛɛn te mena ɛɛŋti bɛɛ. Mena ɛɛŋ aŋka bɛɛn te mena ‘uanti. 9Mena ‘uan aŋŋɛ Juaŋ oŋnɛ mena ɛɛŋ bɛɛ. Mena ɛɛŋ aŋka aŋŋɛ Juaŋ oŋnɛ mena ‘uano. 10A ɔŋŋiyɛ, dala mena a ɛɛŋ wyeñɛ kwomdɛ te ‘war ɛkɛ, ɔci te malɛɛkan moki. 11Te coodda ikin ciyin te jyek Juaŋyɛ, mena ɛɛŋ ciyi parɛ ḍwaŋɛ wɔɔkcin te mena ‘uan bɛɛ, ɔci mena ‘uan daŋkun ciyi parɛ ḍwaŋɛ wɔɔkcin te mena ɛɛŋ bɛɛ. 12Acaan mena ɛɛŋ bɛɛn te mena ‘uanyɛ, mena ‘uan daŋkun jiedi ma te mena ɛɛŋo. Oŋ yeti waak waakɛnda bɛɛn te Jwaŋa Tolanti. 13Dala ɛkkɛ gɔrtɛ jwalla mugdɛ ɛkkɛ te jyeka neeniti te waak ɛkkɛ pookɔ. Pwatcin a ɔɔn mena ɛɛŋti ne ɛkɛ cɔki Juaŋti wyeñɛ daldɛ te kwomiyɛ? 14Ɛkkɛ jyek bolja te baaṭi ŋeejɛ ne loṭi ɛkkɛ agi kan mena a ‘uan jyeyi ɛkɛ daldɛ ne becinyɛ, etti lɔɔn ɛkɛti bɛɛ? 15Oŋ yeti kan mena ɛɛŋ jyeyyɛ beciy, pari pwani ɛkɛ bɛɛ? Ɛkɛ ‘wonnɛ Juaŋ jyeyya becin aŋka kwomi ɛkɛ wyeñɛ. 16Kan mena buagɔn tyewwinyɛ, ɔɔn balkɔn naŋka wanna bɛɛ, ɔci kaniica Jwaŋa Tolan balkɔn naŋka wanna daŋkun bɛɛ. 17’Ya buaga ɛkkɛ myettin te jyeka a caagin gɛɛg. Ɔci ‘ya baal jiey ɛkkɛ bɛɛ, acaan ne ɛkkɛ ḍwoṭɛ wyetkɔ a cyɛɛlɔ kaniicajiyɛ, ɛkkɛ ḍwoṭɛ wyetkɔ te pwani bɛɛ, ɛkkɛ ḍwoṭɛ wyetkɔ te naŋki yoño. 18Gena jwali ‘ya jwalla te ñamu neeni, ne ɛkkɛ ḍwoṭɛ wyetkɔ ba ma kaniicayɛ, ‘ya tieŋŋan agi jyek kɛɛptin baalɔ ɛkkɛti, ɔci jyeka neeni gɛɛg mugdi ‘ya. 19’Ya yomu moda te jyeka wanna bɛɛ. Acaan jyek kɛɛptin ne balki ɛkkɛtiyɛ, maka a Ma Kiṭɔ woodgɛn waakɛn lɛɛltan bora te mati. 20Ne ɛkkɛ wyetkɔ ḍɔɔldɛ aŋka omiyɛ, ama amdɛ ɛkkɛ wanna ɛkkɛ omɛ Ciɛggɔnti bɛɛ. 21Acaan ne ɛkkɛ omɛyɛ, ɛkkɛ kɛɛwwɛ yɔtin bɛɛ. A ɔŋŋi ɛkkɛ men gɛɛl aŋka daldɛ amɛ koño, ɔci ɛkkin pookɛn aŋka nokkin mooyo. 22A gena ɔɔn? Ɛkkɛ balkɛ oorg aŋka ɛkkɛ omɛ ɔci motɛ bɛɛ? Walla ɛkkɛ ñieyɛ te kaniica Juaŋ a ñieko, ɔci maka baaki waak neeni ‘wondɛ lɔɔn ḍɔɔggɛnti? ‘Ya gɔkka a ɔki ɛkkɛti moki? ‘Ya jiejja ɛkkɛ? A’a, ‘ya jiejja ɛkkɛ bɛɛ. 23Acaan gena muŋi ‘ya te Juaŋtiyɛ, ɛkkɛ myettin ‘ya daŋkun neeni, ka Ciɛggɔn Yaccu Kiṭɔ te ween kona ɛkɛ mukkiti mayɛ, ɛkɛ byentan luullɛ. 24Ɔci ne ɛkɛ gɔŋnɛ a pwatcin Juaŋtiyɛ, ɛkɛ byentan wɛnnɛ jitin, ɔci gɔkcin agi, “Gena war ‘ya wara wɛɛttin jitin te ɛkkɛ neeni. Dala ɛkkɛ noŋdɛ a ɔɔn daŋkun oŋkanda, aŋka ɛkkɛ poŋɛ te ‘ya.” 25Ɔci moki ɛkɛ noŋi a ɔɔn te pyeg luutkin ne ɛkkɛn ḍookki te amy. Ɛkɛ gɔki agi, “Pyeg luutkin neeni gena jyeka ñaagɛ ma i Juaŋ wonkɛn te yimg ‘yay. Dala ɛkkɛ noŋdɛ a ɔɔn oŋkanda ne ɛkkɛ mottɛ ɛkkɛn aŋka ɛkkɛ poŋdɛ te ‘ya.” 26Ne ɛkkɛ omɛ byentan neeni, ɔci motɛ pyeg luutkin neeni oŋkandayɛ, ɛkkɛ mietɛ ma te lyen Ciɛggɔn ne ɛkɛ bɛɛdi ɔɔn. 27A ɔŋŋiyɛ, kan men gɛɛl omdi byentan neeni, ɔci motti pyeg luutkin neeni ne ɛkɛ yɔmjin acaan motti bɛɛyɛ, ɛkɛ noŋi nɔjjo, acaan ɛkɛ war Ciɛggɔn ɔci yimg Ciɛggɔn cuullɛyɔ. 28Dala men da gɔrti war ɛkɛti ñamu lakun, ɔci ɛkɛ oŋ omdi byentan ɔci motti pyeg luutkin neeni oŋo. 29Kan mena omdi ɔci motti pyeg luutkin ne ɛkɛ naŋka neeni jiña yuartɛji bɛɛyɛ, ɛkɛ omi ɔci moti ywobji Jwaŋa Tolan war ɛkɛti. 30A ɔŋŋiyɛ, ma gɛɛg ɛkkɛti bomcin, ɔci waakɛn yeyɔ, ɔci gɛɛg tuun doki. 31Kan te ikin waakɔ noŋnin godan pookɔ dokiyɛ, te ikin noŋtin Juaŋ godan moki bɛɛ. 32Yeti ikin noŋnin Juaŋ godan, ɔci ikin ṭeenin ɛkɛ aŋka naa jiek bɛya ikin wyetkɔti i maka baan konɛ warda neeni bɛɛ. 33A ɔŋŋiyɛ, hay, modg ɔɔn, ne ɛkkɛ coottɛ a cyɛɛlɔ non Juaŋ acaan omɛyɛ, dala ɛkkɛ kɛɛddɛ yɔtin. 34Kan menga amɛ koñyɛ, dala ɛkɛ omdi te baanji aŋka naa jiek dɔɔkti ɛkkɛ wyetkɔti a cyɛɛlɔ waakida bɛɛ. Ɛkkɛ myettin ‘ya te waka pookɛn ne ‘ya bɛɛda aŋany.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\