1Kuruntuc 15

1Modg ɔɔn, ‘ya buaga ɛkkɛ myettin moki te jyeka ɛkkɛ lallin ‘ya a jyeka wonkɛn jyeka pwadin jyeka muŋŋɛ ɛkkɛ aŋka ɛkkɛ yɔdgɛ ne tɛyan neeniy. 2Kan ɛkkɛ jyeka neeni tiektɛ ne tɛyanyɛ, ɛkkɛ yɔɔtɛ ɛkkɛn. Yeti kan ɛkkɛ jyettɛ jyeka pookɛn gɛɛgtiyɛ, ɛkkɛ yɔɔrdɛ yɔɔt bɛɛ. 3’Ya ɛkkɛ ‘wonnin waka pwadin ne tolan waka muŋi ‘ya ñamu daŋkun, agi Yaccu Kiṭɔ tuun te nɔji ikin ba jyeka kiiwɛ ma te ɛkɛy. 4Ɛkɛ jokci ma koolji ɔci ɛkɛ jɔŋŋin ñaalɔ te ninna akki ne ḍoogɔ tɛɛti moki ba jyeka a kiigin. 5Ɛkɛ warɛ lɛɛlnɛ bora Butructi, hayya, ɛkɛ oŋ warɛ lɛɛlnɛ bora Cuudan A Inyaakkɛn Wyetkɛn Ne Yyɛɛwɔti oŋo. 6Ɛkɛ oŋ moki warɛ lɛɛlnɛ bora maka a miyyan ne dɔɔyɔti (500) te oŋŋa ne cyɛɛlɔ. Maka neeni gɛɛg bala ciyi tɛɛti acca men, yeti ɛkkin pookɛn tuun doki. 7Ɔci ɛkɛ warɛ lɛɛlnɛ bora Yaakubti, ɔci ɛkɛ moki oŋ warɛ lɛɛlnɛ bora cuudanti waakɛnda oŋo. 8Ɔci ne ŋoyɔyɛ, ‘ya baali ba kacca a guoṭi ne ɛkɛ warɛ lɛɛlnɛ bora ‘yatiy. 9Acaan ‘ya a mena ḍiɛran te cuudan pookɛn waakɛnda, ‘ya a mena te naa bartan ma a cuuda bɛɛy, acaan ‘ya baal noŋ ne yaayan kaniica Juaŋti. 10Yeti te yom pwani Jwaŋa Tolanyɛ, ‘ya baal ba bolji ‘ya bolja te baaṭi moki bɛɛ, ɔci yom pwani Juaŋ yom pwani ‘wonnata ‘ya neeni ḍakcin budan bɛɛ. Yeti ‘ya kanŋan ne tolan te maka pookɛn waakɛnda. Yeti a ‘ya bɛɛ, gena yom pwani Jwaŋa Tolan yom pwanna bala ‘yati neeniy. 11Ɔci kan a ‘ya, walla maka waayiyɛ, ɔɔn waakida loṭɔn a ɔŋŋi, ɔci ɛkkɛ jyettɛ a ɔŋŋi. 12Ɔci kan ma loṭi ma te jyek Kiṭɔ agi ɛkta jɔŋnɔ ñaalɔ te lientiy, oŋ ma gɛɛg ɛkkɛti gɔki agi jɔŋŋin ma jɔŋti ñaalɔ te kolk jitin baawɔ ogo? 13Te jɔŋŋin ma jɔŋti ñaalɔ baawyɛ, te Yaccu Kiṭɔ jɔŋŋin ñaalɔ bɛɛ. 14Kan te Kiṭɔ jɔŋŋin ñaalɔ bɛɛyɛ, te lali ɔɔn neeni budan, ɔci te jyenna jyettɛ ɛkkɛ neeni daŋkun yɔmdi te genga bɛɛ. 15Kan Juaŋ te Kiṭɔ jɔɔŋnɛ ñaalɔ te lienti bɛɛyɛ, ɔci kan maka tuun neeni jɔŋdi ñaalɔ te lienti bɛɛyɛ, ɔɔn aŋŋɔn maka jomi jiek Juaŋti, acaan ɔɔn loṭɔn ma ka Kiṭɔ jɔɔŋnɛ Juaŋ ñaalɔ te lienti. Yeti kan te jyeka guaktan ma agi maka tuunɔ jɔŋdɔ ñaalɔ moki bɛɛ wanna a jyeka awarɛyɛ, te Kiṭɔ daŋkun jɔŋŋin ñaalɔ bɛɛ. 16Kan maka a tuutan jɔŋdi ñaalɔ bɛɛyɛ, te Kiṭɔ daŋkun jɔŋŋin ñaalɔ bɛɛ. 17Ɔci kan te Kiṭɔ jɔŋŋin ñaalɔ bɛɛyɛ, te jyeni ɛkkɛ wanna budan, te ɛkkɛ men balgɛ te nɔji jitin men ɔɔn. 18Ɔci te maka jyeti Kiṭɔti oŋ tuun neeniyɛ, te ɛkkɛn ḍakcin daŋkun budan. 19Kan te ikin ciyin kɛɛyin a tɛɛtin acca neeni parɛyɛ, te ɔɔn a maka beeldi ne tolan. 20Yeti awarɛ awarɛyɛ, Kiṭɔ jɔŋŋin ñaalɔ te lienti doki. Ɛkɛ a juati maka jɔŋdi ñaalɔ te kolk jitiny. 21Bala ba lien bɛɛn mati te mena ne cyɛɛlɔ, ɔci jɔŋŋin ma jɔŋti ñaalɔ daŋkun bala te mena ne cyɛɛlɔ. 22Bala ba ma waakɛnda tuun te naŋki Adam, a ɔŋŋiyɛ, ma waakɛnda tɛɛti te Yaccu Kiṭɔ. 23Yeti menga da te non ɛkɛ. Kiṭɔyɛ, ɛkɛ a juatto, ɔci maka jyeti ɛkɛtiyɛ, ɛkkɛn oŋ jɔŋdi ñaalɔ daŋkun te oŋŋa ɛkɛ bɛɛdɛy. 24Naŋka neeni wyeñɛ bala oŋ te oŋŋa cyɛgji luldɛ weegɛn Jwaŋa Tolan te Kiṭɔti, ne Kiṭɔ akuuman ɔci cyekin ḍwaŋin ɔci war tɛɛn waakɛnda lɛɛŋŋɛ jitin dokiy. 25Acaan ɛkɛ aga Ciɛggɔn ɔɔn, ne maka yoyi ñin iki ɛkɛ neeni buurtɛ ɛkɛ iñɔ ɛkɛ ciegɛti ɔɔn. 26Mena yoyi ñin iki ɛkɛ aŋka lɛgdɛ ɛkɛ jitin ne ŋoyɔyɛ, gena lieno. 27Worga Jwaŋa Tolan gɔki agi, “Acaan Jwaŋa Tolan waak waakɛnda ḍuannɛ iñɔ ɛkɛ ciegɛti.” Jwali konɛ wɔɔkcin ne jiek gɔkki agi “waak waakɛnda” Juaŋ waanɛ bala i waka neeni bɛɛ, ɛkɛ a mena waak waakɛnda ḍuannɛ Kiṭɔ bieŋɛtiy. 28Ne ɛkɛ waak waakɛnda ḍuattɛ iñɔyɛ, Yaccu Kiṭɔ Kaci ɛkɛ daŋkun warɛ ḍuattɛ Juaŋ bieŋɛti, ɛkɛ a mena waak waakɛnda bala ɛkɛ bieŋɛtiy. A ɔŋŋiyɛ, Jwaŋa Tolan aga mena waak waakɛnda bala ɛkɛ bieŋɛtiy. 29Oŋ maka buuli ma te maka tuun neeni noŋdi a ɔki? Oŋ kan maka tuun neeni jɔŋdi ñaalɔ bɛɛy, oŋ ma bultan ma te ɛkkɛn moki ogo? 30Oŋ ‘ya baal nona yaayan a lien oŋki waakɛnda ogo? 31’Ya gɔkka awarɛ te naŋka noŋa ‘ya waru te ɛkkɛy. Modg ɔɔn, ‘ya baal nona yaayan a lienti oŋkanda te Yaccu Kiṭɔ. 32’Ya gɔk ba jyek ma baano. A gena yɔmjin te ‘ya, kan te ‘ya noonin iki wak luom ban Ɛpacacy? Kan maka tuun jɔŋŋin ñaalɔ bɛɛyɛ, dala ikin noŋtin ba jyek maka gɔki agi, “Dala ikin omtin ɔci mottin, acaan ikin tuutin ne liidɔ.” 33Naa ɛkkɛ maaldɛ menga bɛɛ acaan jiek gɔki agi, “Ñoowin ikin ñoowin i maka yeyinyɛ, wyeña pwadan yaadɛ.” 34Dala ɛkkɛ bɛɛdɛ wyeñ ɛkkɛ wyeña pwadanti, ɔci noŋdɛ nɔji moki bɛɛ. Acaan ma gɛɛg balkɛ ñing tɛɛn Jwaŋa Tolan bɛɛ. ‘Ya gɔk a ɔŋŋi, aŋka ɛkkɛ waakɔ aga lɔɔno. 35Yeti menga tootti agi, “‘Yeeñg jɔŋdi ñaalɔ moki? Ɛkkɛn bɛya ati te wara ɔkiy?” 36Hay, i mena poŋi amaam nɛ, gena piitca i iñɔ ṭɛɛrji, kan ɛkɛ jada bɛɛyɛ, ɛkɛ yaakinti ywoldi bɛɛ. 37Ɔci gena piinni i wanna ɛkɛ yorti ba bolja piinni i wanna bɛɛ, yeti gena cyɛni ɛkɛ aŋka yulay, kan a yimi walla poka pookɛn gɛɛgy. 38Yeti Juaŋ gena neeni ‘wondɛ warɛ ba bolja ɛkɛ buagɛ, ɔci ɛkɛ waak ñingɛn waakɛnda ‘wondɛ ñingɛn waakɛnda men da ‘woñgi war ɛkɛ. 39Acaan war a cyɛɛlɔ bɛɛ, war gɛɛl a war ma baano, ɔci gɛɛl a war maalo, ɔci ɛka parɛ a war ḍiirgo, ɔci ɛkan a war yako. 40Wara pɔliji bala, ɔci wara ṭɛɛrji da bala, yeti wara pɔliji da te pwani ɛkɛ, ɔci wara ṭɛɛrji da te pwani ɛkɛ. 41Pwani wɔɔka bala. Ɔci paan daŋkun, pwani ɛkɛ da parɛ moki. Ɔci kɛltan daŋkun balkɛ pwani ɛkkɛn, ɔci kɛltan gɛɛg pwani ɛkkɛn bala ñamu te makɛn pookɛn. 42Jɔŋŋin ma jɔŋti ñaalɔ daŋkun bala a ɔɔn. Wara jogɛ mayɛ, ɛkɛ baadi jada, yeti wara jɔŋdi ñaalɔ mokiyɛ, ɛkɛ baadi bɛɛ. 43Ɛkɛ jogɛ ma te jwoljo, yeti ɛkɛ jɔŋdi ñaalɔ pwanna pwanno, ɛkɛ jogɛ ma te war koñño, yeti ɛkɛ jɔŋdi ñaalɔ te war tɛɛno. 44Ɛkɛ jogɛ ma te war ma baan wara baadi neeni budan, yeti ɛkɛ jɔŋdi ñaalɔ te war booŋo. Kan wara baadi neeni balayɛ, war booŋ daŋkun bala. 45A ɔŋŋiyɛ, jyeka a kiigin gɔki agi, “Adam mena aŋŋɛ Juaŋ ñamu neeniyɛ, ɛkɛ bala ciyi tɛɛti.” Yeti Adam ne ŋoyɔyɛ, ɛkɛ aŋi mena ma ‘wondɛ tɛɛtin. 46Adam mena ñamu neeni balkɛ war booŋ bɛɛ, yeti ɛkɛ a war budan. Hayya mena balkɛ war booŋ oŋ bɛɛn ne ŋoyɔ oŋo. 47Adam mena ñamuyɛ, ɛkɛ bɛɛn te ṭɛɛrji, ɔci ɛkɛ a ṭɛɛro. Yeti Adam akki ne yyɛɛwɔyɛ, ɛkɛ aŋka bɛɛn te ñaalɔ pɔliji. 48Ba bolji Adam mena bɛɛn te ṭɛɛrti neeniyɛ, ma baan maka bɛɛn te ṭɛɛrti neeni waakɛnda daŋkun bala ba ɛkɛ ɔɔn. Ɔci ba bolji Kiṭɔ mena bɛɛn te ñaalɔ pɔliji neeniyɛ, maka jyeti ɛkɛti neeni daŋkun aga maka ñaalɔ pɔliji ba ɛkɛ ɔɔn. 49Bala ba ne ikin balkinti bolji Adam mena bɛɛn te ṭɛɛrti neeniyɛ, bolji Yaccu mena bɛɛn te pɔliji neeni daŋkun bɛya ikinti. 50Hay, modg ɔɔn, ‘ya ɛkkɛ myettin te gena neeni ka war ikin wara acca neeniyɛ, ooddi cyɛgji Jwaŋa Tolanti bɛɛ, ɔci moki waak ikin waaka baadi neeniyɛ, tɛɛtin baadi bɛɛ neeni yuartan ɛkkɛn bɛɛ. 51Gɔṭṭɛ, ‘ya ɛkkɛ myettin gena konɛ a coggɔn neeni. Ikin tuutin waakida bɛɛ, yeti ikin waaki aktin. 52Naŋka neeni bɛya ne pɛñan ba men ne woŋgɛ moortiti ne ṭwoŋa ne ŋoyɔ wiaktiy. Acaan ṭuoŋ wiakti, ɔci maka tuun jɔŋdi ñaalɔ te wara woonɛ, wara baadi bɛɛy, ɔci ikin da waaki aktin. 53Acaan bolja baadi neeni ɛɛŋdi bolja baadi bɛɛy, ɔci yoŋi lien neeni ɛɛŋdi yoŋŋa lienɛ baawy. 54Ne wara a jadɔn ɛɛŋdi wara jannɛ baawyɛ, ɔci ne war lien ɛɛŋdi wara lienɛ baawyɛ, jyeka a kiigin neeni bɛya bora oŋ agi, “Lien lannɛ bɔnnin.” 55“Hay, i lieno, ba war tɛɛn bɔɔni i ma bɛ? Hay, i koolo, ba pɛñi i bɛ?” 56War tɛɛn lienyɛ, ɛkɛ a nɔjjo. Ɔci war tɛɛn nɔjiyɛ, a jyek ganuun. 57Yeti dala gɔktin a pwatcin Juaŋti mena ikin ‘wonnin war tɛɛn te Ciɛggɔn ikin Yaccu Kiṭɔ aŋka ikin yaakinti jyek lien bwantin neeniy. 58A ɔŋŋiyɛ, hay modg ɔɔn maka ana ‘yay, dala ɛkkɛ yɔɔttɛ iñɔ ne tɛyan, naa ɛkkɛ kɛɛtɛ waakɔ bɛɛ, dala ɛkkɛ ciɛndɛ ñamu coŋdɛ oŋkanda kanŋa Juaŋti. Dala ŋeeddɛ ɛkkɛ kanŋa ɛkkɛ neeni ḍakti budan bɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\