1Kuruntuc 7

1Te taata taaññɛ ɛkkɛ te worga oonɛ ɛkkɛ ne ŋoyɔyɛ, ṭwoggin ‘ya bala a ɔŋŋi, kan i ḍɛññi bɛɛyɛ, pwatcin doki. 2Oŋ yeti te bwaji naŋki tomiyɛ, dala maka a ‘uay men da baltan ɛŋ ɛkɛ, ɔci moong men da baltan ‘war ɛkɛ. 3’Uanyɛ, ɛɛŋ ‘wondɛ waka ɛkɛ buagiy, ɔci ɛɛŋ daŋkun noŋdi ba ‘war ɛkɛ ɔɔn. 4Ɛɛŋyɛ, war ɛkɛ te ɛkɛ parɛ bɛɛ, yeti te ‘war ɛkɛ daŋkun, ɔci ‘uan daŋkunyɛ, war ɛkɛ bala te ɛkɛ parɛ bɛɛ, yeti te ɛŋ ɛkɛ daŋkun. 5Naa ɛkkɛ ṭiewɛ yɔtin pookɔ i ɛŋ i bɛɛ, dala ɛkkɛ jiek ñaagdiyɔ ne wɔɔka baali te cɔŋiy, ɔci ɛkkɛ waakɔ ñaagdɛ moki oŋ aŋka naa Jwaŋa Yaayan ɛkkɛ pɔɔdɛ te bolja ɛkkɛ yaakɛti waakɔ mugdɛ bɛɛy. 6’Ya gɔk jyeka neeni acaan ‘ya ‘yer ɛkkɛ te ḍɛɛn bɛɛ, yeti ‘ya gɔk aŋka dala ɛkkɛ waakɔ ŋeeddɛ, kan ɛkkɛ buagɛ awarɛy. 7’Ya buaga dala ma waakɛnda ciya budan te moong bala ba ‘ya ɔɔn. Oŋ yeti men da balki gena ɛkɛ ‘wonnɛ Juaŋy, magga buagɔn ḍɛɛdi, ɔci magga buagɔn ḍɛɛdi bɛɛ. 8Acca ‘ya gɔkka te maka baakin moong ɔci moonga a cieky, pwatcin te ɛkkɛn. Dala ɛkkɛn ciya budan te ḍɛɛn ba ‘ya ɔɔn. 9Oŋ yeti kan ɛkkɛn yaaŋnɛti waakɛn tiekɛ bɛɛyɛ, dala ɛkkɛn ḍɛɛdi. Ḍɛɛn aŋka pwatcin te coodda i ciyi budan te ɛɛŋ oŋ buagiti noŋi gena tomiy. 10Maka balkɔn moongyɛ, ‘ya ɛkkɛn ‘woñga jyeka neeni, yeti a ‘ya bɛɛ, gena Ciɛggɔn. Ɛɛŋyɛ, naa ‘war ɛkɛ daldɛ bɛɛ. 11Kan ɛkɛ ‘uarɛ dalniyɛ, dala ɛkɛ ciya budan te ‘uano, ɔci moki dala ɛkkɛn jiek ywaŋtan i ‘uarɛ. Ɔci mena ‘uan daŋkunyɛ, naa ɛŋ ɛkɛ daldɛ bɛɛ. 12’Ya gɔkka maka pookɛnti moki (gena ‘ya, a Ciɛggɔn bɛɛ), kan mod ikin gɛɛl a men Kiṭɔ oŋ ɛkɛ balkɔn ɛŋa jyeti Juaŋti bɛɛ, ɔci ɛkɛ buagɔn ciyi i ɛkɛyɛ, naa ɛkɛ ɛɛŋ daldɛ bɛɛ. 13Ɔci moki kan mena a ɛɛŋ a men Kiṭɔ oŋ ɛkɛ balkɔn ‘wana jyeti Juaŋti bɛɛ, yeti kan ‘uan buagɔn ciyi i ɛkɛyɛ, naa ɛkɛ ‘uan daldɛ bɛɛ. 14Acaan ‘wana jyeti Jwaŋa Tolanti bɛɛ neeniyɛ, pwani te ɛŋ ɛkɛ, ɔci ɛŋa jyeti Juaŋti bɛɛ neeniyɛ, pwani te jyeni ‘war ɛkɛ. Kan te bala a ɔɔn bɛɛyɛ, te kɛɛgin ɛkkɛn yɔmjin Juaŋti bɛɛ. Oŋ yeti ba bolja men gɛɛl ɛkkɛnti agi men Juaŋ neeniyɛ, kɛɛgin ɛkkɛn yɔmjin Juaŋti doki. 15Oŋ yeti kan mena a men Kiṭɔ bɛɛ neeni buagɔn jyek doortinyɛ, dala ɛkɛ noŋdi ba naŋka ɛkɛ buagiy, acaan mod ɔci kow genga bala ɛkkɛn mugdɛyɔ te coodda wanna bɛɛ. Acaan Juaŋ ikin bornin coodda pwadanti. 16Çeej i a ɔki, a ɛŋa jyeti Kiṭɔtiy, ‘war i yɔya i? Ɔci ŋeej i a ɔki, a ‘wana jyeti Kiṭɔtiy, ɛŋ i yɔya i? 17Dala men da coodi ɛkɛ bala ba bolja ɛkɛ ‘wonni Juaŋy, ɔci ba borkin Ciɛggɔn men da bornɛy. Jyeka neeniyɛ, ‘ya gɔkca kaniicanti waakɛnda a ɔɔn. 18Mena bornɛ Juaŋ oŋ ɛkɛ a ŋudgɔnyɛ, naa ɛkɛ warɛ naŋdɛ a ɛkɛ a ŋudgɔn bɛɛ, ɔci mena bornɛ Juaŋ oŋ ɛkɛ a ŋudgɔn bɛɛyɛ, naa ɛkɛ ŋuttan ma bɛɛ. 19Kan men gɛɛl a ŋudgɔnyɛ, a genga bɛɛ, ɔci kan mena ciyi budan te ŋuniyɛ, a genga bɛɛ. Oŋ yeti tiid ganuun Jwaŋa Tolan warɛyɛ, aŋka pwatcin. 20A ɔŋŋiyɛ, dala men da ciya ba bolja ɛkɛ bornɛ Juaŋy. 21Ɛkkɛ agɛ kɛɛnk ne ɛkkɛ bornɛti Juaŋyɛ? Baatɔ, yeti kan ɛkkɛ balkɛ wɔɔka aŋka ɛkkɛ agdɛ kɛɛnk bɛɛyɛ, dala ɛkkɛ noŋdɛ doki. 22Acaan mena bornɛ Juaŋ ne ɛkɛ a kɛɛngɔnyɛ, ɛkɛ pɔŋnɛ Ciɛggɔn doki. Bala a ɔɔn daŋkun, kan mena bornɛ Juaŋ ne ɛkɛ a kɛɛngɔn bɛɛyɛ, acca ɛkɛ a kɛɛngɔn Kiṭɔ. 23Ɛkkɛ agɛ wiɛlgɔn, A ɔŋŋiyɛ, naa ɛkkɛ agdɛ kɛɛnk ma baan bɛɛ. 24Modg ɔɔn, dala ma waakɛnda ciya i Juaŋ a cyɛɛlɔ ba borkin ɛkkɛn bornɛ ɛkɛy. 25Acca te maka a kaalk ɔci maka ṭɔlgyɛ, ‘ya balka jwali gɛɛl te Ciɛggɔnti aŋka guagdi ‘ya te ɛkkɛn bɛɛ, yeti ‘ya ɛkkɛ ‘wondin paŋi ‘ya ba mena pwani Ciɛggɔn ñamɛti te yom pwani ɛkɛy. 26Yuarca ‘ya acca tɛɛcin te coodi ikin Ma Kiṭɔ. A ɔŋŋiyɛ, ‘ya poŋ ka mena buagɔn ciyi budan te ɛɛŋyɛ, dala ɛkɛ ciya budan ɔɔn. 27I ḍɛññi ɛɛŋɔ? Yeti naa i pocca ɛkɛ pɔkka bɛɛ. I ḍɛññi boki? Kan baawiyɛ, naa lierca gɛɛl bɛɛ. 28Yeti kan i ḍɛññiyɛ, naŋka wanna a nɔji bɛɛ. Ɔci kan ṭɔɔl gɛɛl ḍɛyɛ mayɛ, ḍɛɛn ɛkɛ wanna a nɔji bɛɛ, yeti coodda yaayan daŋkun bɛya maka neeniti, ɔci ‘ya buaga ɛkkɛ ‘uottinti coodda yaayan neeni moki bɛɛ. 29Modg ɔɔn, gena gen kona guagdi ‘ya neeni, wɔɔka bɛɛdɛ Kiṭɔ cualcin acca, ɔci ne ñamu ɔɔnyɛ, dala maka balki moong neeni cootti ba ɛkkɛn balkiti moong bɛɛ ɔɔn. 30Ɔci maka yomgɛn yeyinyɛ, dala ɛkkɛn ciya ba ɛkkɛn yomgɛn yieki bɛɛ ɔɔn. Ɔci maka yomgɛn ñɔyinyɛ, dala ɛkkɛn ciya ba ɛkkɛn yomgɛn ñɔɔki bɛɛ ɔɔn. Ɔci maka wɛɛṭi waakyɛ, dala ɛkkɛn ciya ba ɛkkɛn baakiti waak ɔɔn. 31Ɔci maka kanŋan te waka iñɔ ṭɛɛrji wɛnniyɛ, naa ɛkkɛn yomgɛn ḍuattanti waka neeniti bɛɛ. Acaan ṭɛra ciyin ikin acca neeni ati noŋi baadi doki. 32’Ya buaga naa ɛkkɛ poŋɛ jiek yomgɔti ne coŋɔn bɛɛ. Mena ḍɛñi bɛɛyɛ, ɛkɛ poŋi te wak Ciɛggɔn aŋka Ciɛggɔn yomɛ pwada. 33Mena ḍɛñiyɛ, ɛkɛ poŋi te waka baanji ṭɛɛrji wɛnni aŋka ɛkɛ ɛɛŋɛ ywaŋdɛ yomɛti. 34Ɔci kanŋan ɛkɛ ŋuottin jitin, ɛŋa ḍɛyɛ ma bɛɛ walla a ṭɔɔl menyɛ, ɛkɛ poŋi te wak Ciɛggɔn aŋka ɛkɛ ciyi te wara pwadan, ɔci te boŋa pwadan Ciɛggɔn ñamɛti. Yeti ɛŋa ḍɛyɛ ma dokiyɛ, ɛkɛ poŋi te waka baanji wɛnni aŋka ‘war ɛkɛ yomɛ pwada. 35’Ya gɔk a ɔɔn acaan ‘ya yɔŋ ɛkkɛ a ywaŋŋo, ga ‘ya waka cyɛgan kɔɔnja ɛkkɛ ḍɔɔggɔti bɛɛ, yeti ‘ya buaga dala ɛkkɛ noŋdɛ gena pwadan ɔci awarɛ. Ɔci dala ɛkkɛ waakɔ ‘wondɛ Ciɛggɔn waakɛnda aŋka paŋi ɛkkɛ cyɛndi jitin bɛɛ. 36Kan men gɛɛl poŋi gɔki agi ɛkɛ noŋjɛ ne pwadan ñan ɛkɛti bɛɛ, acaan ɛkɛ aŋi ṭɔla tolan dokiyɛ, dala ɛkɛ noŋdi ba naŋka ɛkɛ buagɛ, ɔci dala ɛkkɛn ḍɛɛdi. Ɛkɛ noŋi nɔji te naŋka wanna bɛɛ. 37Yeti mena yomɛ tiektɛ, ɔci ñan ɛkɛ tiidiyɔ ciya a ṭɔɔl ɔɔnyɛ, ɛkɛ noŋi ne pwadan. 38A ɔŋŋiyɛ, mena ñan ɛkɛ ḍɛɛdɛyɛ, ɛkɛ noŋi ne pwadan, yeti mena ñan ɛkɛ daldɛ te ḍɛɛnyɛ, ɛkɛ aŋka noŋi ne pwadan nɔñji. 39Mena ɛɛŋ ne ‘war ɛkɛ ciyi a tɛɛta menyɛ, ɛkɛ ḍwaŋɛ wɔɔkcin bɛɛ, yeti kan ‘war ɛkɛ tuun dokiyɛ, ɛkɛ ḍwaŋɛ wɔɔŋi oŋ aŋka ḍɛɛdɛ ‘wana bala ɛkɛ buagɛy, yeti ɛkɛ ḍɛɛdɛ ‘wana a men Kiṭɔ. 40Yeti ‘ya poŋ ka ɛkɛ yomɛ ñɔya ñɔɔn ne tolan ne ɛkɛ coodi budan te ḍɛɛny. Gena paŋi ‘ya neeni, ɔci ‘ya poŋ ‘ya daŋkun balka Boŋ Juaŋo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\