1Butruc 2

1Acaan a ɔŋŋiyɛ, dala ɛkkɛ mwondɛ te yom yoñ waakɛnda, ɔci te jomi jiek waakɛnda, ɔci te naŋka noŋi ɛkkɛ ma ñingɛn waakɛnda, ɔci te kon moni waakɛnda, ɔci te waaŋi jiek waakɛnda. 2Ba bolji kɛɛgin jiettan ma wonkɛn ne ɛkkɛn buagiti aak ne pɛñanyɛ, dala ɛkkɛ daŋkun bwagdɛ jyek Juaŋ a ɔɔn, acaan jyek ɛkɛ neeniyɛ, pwadɔ. Gena yaayan gɛɛl bala ɛkkɛnti bɛɛ. Ɔci te jyeka neeniyɛ, ɛkkɛ ‘uottɛ ñamu te jyek yɔɔt Juaŋ yɔɔta ɛkɛ yuoci ma neeniy. 3Ɛkkɛ dɛnnɛ jyek ɛkɛ doki. Ɔci ŋeejɛ ɛkkɛ Juaŋ pwad pwado. 4Dala ɛkkɛ ortɛti Yaccuti. Ɛkɛ tɛɛti. Ɛkɛ bala ba guonan tuotan maka cɔti oorgy. Yeti ɛkɛ a mena muonɛ Juaŋ boray. Ɛkɛ pwad pwad Juaŋti ne tolan. 5Ɔci ɛkkɛyɛ, ɛkkɛ balgɛ ba gwoyya cɔti Boŋ Juaŋ on Jwaŋa Tolany. Ɛkɛ buagɔn ɛkkɛ agdɛ gaciicin Jwaŋa Tolan ɔci noŋdɛ kanŋa gaciicin. Ɔci jwalla neeni kon ɛkɛ agi ɛkkɛ Juaŋ ‘wondɛ waka ‘yɛrdɛ ɛkkɛ a wak naŋki Boŋ Juaŋo. Juaŋ ‘wondɛ ɛkkɛ waka neeni te yenti Yaccu Kiṭɔ. Ɔci gena naŋka Juaŋ buagɛ wanna. 6A ɔŋŋiyɛ, jyeka kiigin gɔki te Yaccu Kiṭɔ agi, “‘Ya guonan ḍuacca ban Urcaliimji. Gena guonan mwowwan ‘ya bora a guonan cɔtki ma on pwadany. Maka jyeddi guonan neenitiyɛ, ɛkkɛn lɔɔddi bɛɛ.” 7Ɛkkɛ maka jyettɛ Yaccutiyɛ, Yaccu pwanna pwani ɛkkɛti. Yeti maka jyeti bɛɛyɛ, jyek Yaccu pwad pwad ɛkkɛnti bɛɛ. A ɔɔnyɛ, bala ba jyeka kiigin ne gɔkki agi, “Guonan guaktan maka cɔti oorg agi ɛkta yaayɔ neeniyɛ, agi ɛkta aŋŋɔ guonan pwadɔ on wardanti.” 8Ɔci jyeka kiigin gɔki moki agi, “Guonan neeniyɛ, ɛkkɛn twordɛ awarɛ. Ɔci ma gɔkti agi ɛkta yaayɔ.” Ma twordɛ guonan neeni acaan ɛkkɛn jyek Yaccu Kiṭɔ tiitanyɔ bɛɛ. Ɔci te tworŋa ɛkkɛn twordɛ guonan a ɔɔnyɛ, bala ba jyeka naŋŋɛ Juaŋ te ɛkkɛn te baaṭi dokiy. 9Yeti ɛkkɛ Ma Kiṭɔyɛ, ɛkkɛ muonɛ Juaŋ bora naŋŋɛ a kɛɛna ne cyɛɛlɔ. Ɛkkɛ agɛ gaciicin Mena Ciɛggɔn Tolan ñaalɔ. Kɛɛn ɛkkɛ da parɛ. Ɛkkɛ agɛ ma Jwaŋa Tolan woodgɛn. Ɛkkɛ muonɛ ɛkɛ bora a ɔɔn acaan ɛkɛ buagɔn dala ɛkkɛ maka pookɛn myettɛ te naŋka pwadin naŋki mena ɛkkɛ bornɛ neeni. Ɛkkɛ oonɛ ɛkɛ bora te nona mielti. Ɔci acca ɛkkɛ ciyɛ non ɛkɛ nona bɔwan ne yaajan neeniti. 10Te ñamuyɛ, ɛkkɛ agɛ maka budan, ɔci acca ɛkkɛ aŋŋɛ ma Jwaŋa Tolan. Te ñamu yom pɔkkin Juaŋ ŋeejɛ ɛkkɛ bɛɛ. Yeti acca yom pɔkkin ɛkɛ ŋeejɛ ɛkkɛ doki. 11Maka ana ‘yay, ɛkkɛ balgɛ ciyɛ acca iñɔ baanji wɛnni ba maka wɛlgo! Dala ɛkkɛ yooktɛ te naŋki maka pookɛn ne ɛkkɛn noŋki ba naŋka yomg ɛkkɛn buagiti noŋti ne pɛñany. Naŋka neeniyɛ, ma yomgɛn lɛɛktan te ɛkkɛn. 12Dala ɛkkɛ ciedɛ ne pwadan bonk maka ciyi budan jyek Juaŋ kuokɔn neeni jitin. Ɔci kan ɛkkɛn wooki ɛkkɛ ne pɛñan agi naŋki ɛkkɛ yiegɔyɛ, dala naŋki ɛkkɛ naŋka pwadan yuartan ɛkkɛn te woŋgɛn, ɔci a ɔɔnyɛ, ne oŋŋa godan Jwaŋa Tolan bɛɛdiyɛ, ɛkkɛn jieddi Juaŋo. 13Acaan ne ɛkkɛ agɛ Ma Kiṭɔyɛ, dala ɛkkɛ tieŋdɛ jyek maka naŋɛ ma a maka ḍwaŋin akuumati neeni waakɛnda. Dala ɛkkɛ noŋdɛ ba jyek ḍuaŋa akuuma ḍuaŋa tolan, acaan ɛkɛ bala ñamu te ma akuuma waakɛnda. 14Ɔci maka ḍuaŋan ṭɔlgɛnyɛ, dala ɛkkɛ noŋdɛ ba jyek ɛkkɛn daŋkun. Ḍuaŋan ṭɔlgɛnyɛ, ɛkkɛn cundɛ ḍuaŋa tolan bonk jitin aŋka goddan maka naŋki yeyiny. Ɔci maka naŋki ɛkkɛn pwadinyɛ, ḍuaŋan ṭɔlgɛn gɔkti ne pwadan ɛkkɛnti. 15Jwaŋa Tolan buagɔn ɛkkɛ noŋdɛ ne pwadan oŋkanda. Ɔci a ɔŋŋiyɛ, maka wooki ɛkkɛ amaam maka jiek kwoyɔn neeniyɛ, ɛkkɛn yaakinti gɔkti genga ɛkkɛti moki bɛɛ. 16Dala ɛkkɛ ciyɛ ba maka pɔŋnɛ Juaŋy, naa ɛkkɛ poŋɛ gɔkɛ agi ɛkkɛ pɔŋnɛ Juaŋ aŋka ɛkkɛ noŋdɛ ba yomg ɛkkɛ budan pookɔ bɛɛ. Ɛkkɛ agɛ kɛɛnk Juaŋo. Dala ɛkkɛ noŋdɛ ba jyek ɛkɛ. 17Dala ɛkkɛ andɛ ma waakɛnda. Dala ɛkkɛ andɛ modg ɛkkɛ Ma Kiṭɔ. Dala ɛkkɛ buattɛ Jwaŋa Tolan. Ɔci dala moki ɛkkɛ buattɛ ḍuaŋa ɛkkɛ ḍuaŋa tolan ma Ḍɔɔm neeni. 18Maka kɛɛnko, dala ɛkkɛ noŋdɛ ba jyek weyi ɛkkɛ. Kanŋa weyyɛn, kan ɛkkɛn yomgɛn pwadɔ ɛkkɛti, ɔci walla kan jyek ɛkkɛn tɛy tɛy ɛkkɛtiyɛ, dala ɛkkɛ buattɛ ɛkkɛn ɔɔn. 19Kan taab bala mena kɛɛngɔn mena pwadanti amaam te naŋki weegɛn ne ɛkɛ noŋŋi gena yaayan gɛɛl bɛɛyɛ, ɔci kan kɛɛngɔn neeni bala poŋi te Juaŋ men ɔɔnyɛ, Juaŋ yomɛ pɔktɛ ɛkɛti. 20Kan i ḍuati ma te naŋka naŋŋi i yaayan neeniyɛ, ɔci kan i yomu tieŋni te ḍuana i ḍuakiti ma neeniyɛ, yom tiekin i neeni a genga boki? A’a. Yeti kan i baal noŋ ne pwadan, ɔci i eekti ma taab te naŋka naŋŋi i pwadin neeniyɛ, kan i yomu tieŋni men ɔɔnyɛ, a ɔɔn Jwaŋa Tolan yomɛ pɔktɛ iti. 21Ɛkkɛ bornɛ Juaŋ ɔci ‘wonnɛ ɛkɛ coodda tɛyan neeni aŋka coodi ɛkkɛ bala ba coodi Yaccu daŋkun. Ɛkɛ warɛ eejjin te ɛkkɛ. Ɔci ɛkɛ buagɔn dala ɛkkɛ lɔktɛ ba coodi ɛkɛ daŋkun. Dala ɛkkɛ boottɛ ɛkɛti. 22Yaccuyɛ, ne ɛkɛ baalɛ ciyi ṭɛɛrji wɛnni menyɛ, naŋka yaayan gɛɛl bala ɛkɛti bɛɛ. Jyeka jomgin bala ɛkɛ tukɛti oŋgati bɛɛ. 23Ne ma balki ḍorki ɛkɛyɛ, ɛkɛ men gɛɛl ḍaarŋiyɔ bɛɛ. Ɔci moki ne ma balki noŋki ne yaayan ɛkɛtiyɛ, ɛkɛ gɔkcin jwali gɛɛl ne yaayan bɛɛ. Ɛkɛ yomɛ ḍuannɛ aŋa Jwaŋa Tolanti mena noŋi godan ne pwadany. 24Nɔji ikin eññɛ Kiṭɔ kakanti, aŋka ikin yaakinti mwontin te nɔji ikin, ɔci ikin yaakinti cietin noŋtin naŋka pwadin. Te taab bɛɛn ɛkɛ warɛti neeniyɛ, ɛkkɛ ywaŋŋɛ ɛkɛ doki. 25Te ñamu ɛkkɛ balgɛ ba kulin ne jyecki ɔntɔy. Ɔci acca ɛkkɛ dɔɔnɛti Kiṭɔ mena gɔṭi ɛkkɛ ba Ḍɛɛnɔn ɛkkɛ neeni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\