1Timatawuc 6

1I Timutawuc, gɔṭṭi ‘wota, i myettin baa! Maka kɛɛnkyɛ, dala ɛkkɛn waakɛnda ani weyi ɛkkɛn aŋka naa maka pookɛn wookti yenti Juaŋ bɛɛ, ɔci walla jyeka loṭin ikin ma neeni bɛɛ. 2Maka kɛɛnkyɛ, kan maka ḍɔci ɛkkɛn maka waka pwadin bɛya ɛkkɛnti te kanŋa kɛɛnk neeni a Ma Kiṭɔyɛ, naa ɛkkɛn yooktan te jyek weyyɛn bɛɛ. Ɔci naa ɛkkɛn gɔkti agi ɛkkɛn aŋŋinti modin aŋka ɛkkɛn yookinti te jyek ɛkki wanna bɛɛ. Dala ɛkkɛn kandi ne tolan te yoma pwadan acaan weyi ɛkkɛn neeniyɛ, ɛkkɛn a Ma Kiṭɔ ba ɛkkɛn ɔɔn daŋkun. Ɔci Juaŋ ani ɛkkɛn. Dala i ma lala te jyeka awarɛ neeni, ɔci dala i ɛkkɛn ciŋaji te jiek aŋka ɛkkɛn tieŋdi ɔci noŋdi ba jyek weyya ḍɔci ɛkkɛny. 3Kan men gɛɛl loṭi ma te jyeka pookɛn gɛɛg jyeka a jyek Yaccu Kiṭɔ bɛɛyɛ, ɔci kan ɛkɛ yookɔn te jyek coodda cieki Ma Kiṭɔyɛ, 4mena neeni ɛkɛ noŋi warɛ amaam budan. Ɛkɛ poŋi gɔki agi ɛkɛ jiek ŋeejjɛ waakcinda. Yeti ɛkɛ genga ŋeejɛ bɛɛ. Mena neeniyɛ, ɛkɛ ani tyewwin iki ma te jieko. Ɔci te naŋki ɛkɛyɛ, ma korkɛn modɔ, ɔci ma wɛyyɔ, ɔci ma woowɔ yɔtin, ɔci ma pooŋɔ yɔtin te jyeka budan. 5Maka ani tyewwin neeni ɛkkɛn yaakinti poŋi jyeka pwadin gɛɛg moki bɛɛ. Ɛkkɛn wyetkɛn yiegin jiju poŋi gɔki agi mali Jwaŋa Tolan neeni agi pɔya ma yɔɔrdi waka coŋin neeni budan. Naa i ñoodi iki ɛkkɛn te jiek bɛɛ. 6Awarɛ, mali Juaŋ ikin naŋtin balkin ba maka cyɛgan kan ikin yɔmnin doki te waka ikin ‘wonninti Juaŋy. 7Gɔṭṭi, oŋŋa ikin jiedkinti mayɛ, ikin ennin waagga byeŋkɔti iñɔ baanji wɛnni bɛɛ. Ɔci ne ikin tuutinyɛ, ikin daŋkun eetin waagga byeŋkɔti bɛɛ. 8Ɔci acaan ikin akin Ma Kiṭɔyɛ, kan waka amtin bala ikintiyɛ, ɔci kan moki ikin balkin bworŋinyɛ, a ɔɔn yɔmjin doki ikinti. 9Maka buagɔn aga maka cyɛgan te waakyɛ, paŋŋa coŋin bala ɛkkɛn wyetkɛnti, ɔci ɛkkɛn ḍɛɛmdi iñɔ. Jyek bwakti waka coŋin neeniyɛ, ɛkkɛn maaldɛ ne ɛkkɛn noŋtɛ nɔji ɔɔn. Kan ma buagɔn waka coŋin amaam ɔɔnyɛ, bwakti waka coŋin neeniyɛ, etti naŋka yeyin ɛkkɛnti, ɔci ma gɛɛg ḍakti te naŋka neeni. 10Ani bilk neeni, ɛkɛ a ŋway naŋka yeyin jitkɛn waakɛnda. Ɔci te jyek ani bilk neeniyɛ, ma gɛɛg jyetcin ɔntɔ doki te jyenna ɛkkɛn jyetki Juaŋtiy. Ɔci ɛkkɛn taabbin ne tolan doki te yom yoño. 11Yeti hay! I Timutawuc, i ag men Juaŋo, dala i waŋu tiicca te bwakti waka coŋin neeni waakɛnda amaamo. Dala i noŋja naŋka pwadin, dala naŋka naŋa i bala ba naŋka Juaŋ buagɛy. Dala i jyedda Juaŋti ne pwadan ɔci dala i balki ani yomuti. Dala i yɔɔd ne tɛyan, ɔci dala i yomu pwad pwad mati. 12Coodda i ciyi te jyek Juaŋyɛ, ɛkɛ bala ba maka yiŋ boddi guoñjiy, mena ma boddiyɛ, ɛkɛ ‘wontan ma genga ba ŋañ ɛkɛ neeni. Ɔci bala a ɔɔn daŋkun, kan i noŋja kanŋa ne tolan ba mena ma bonnɛ guoñji neeniyɛ, Juaŋ daŋkun i ‘wondi tɛɛtin baadi bɛɛy. Acaan a ɔŋŋiyɛ, aŋka Juaŋ i borniti te oŋŋa i Jiek ooni bora te jyeni i maka coŋin ñomgɛnti neeni. 13’Ya gɔkka iti Jwaŋa Tolan mena waak waakɛnda ‘wondɛ tɛɛtin neeni ñamɛti, ɔci moki ‘ya gɔkka iti Yaccu Kiṭɔ ñamɛti, ɛkɛ a mena jyeni ɛkɛ lɛɛlnɛ bora ne tɛyan Bilaatuc Bunti ñamɛtiy. ‘Ya gɔkka iti ɛkkɛn ñomgɛnti 14aŋka dala i jyeka i myennin ‘ya te kanŋa i neeni tiyayɔ ne pwadan oŋkanda naa i jyeka neeni gɛɛl dalja bɛɛ, ne oŋŋa Yaccu warɛ lɛɛldɛ bora mati ɔɔn. 15Yaccu lɛɛldɛ Jwaŋa Tolan bora oŋgati ba oŋŋa ḍuaññɛ Juaŋ te ɛkɛ, acaan Jwaŋa Tolan neeniyɛ, ɛkɛ pwad pwado, ɔci ɛkɛ bala ñamu te cyekin ḍwaŋin pookɛn waakɛnda ɔci cyekin bala makɛn ḍwaŋin neeni ŋotkɛntiy. 16Jwaŋa Tolanyɛ, ɛkɛ bala te baaṭi doki, ɔci ɛkɛ bala parɛ yuonginda ɔɔn. Ɔci nona ciyi ɛkɛyɛ, galla gallo, ɔci a ɔŋŋiyɛ, menga yaakinti ortiti nona ciyi ɛkɛ neeni bɛɛ. Ɛkɛ yuarŋɛ menga te waŋɛ oŋgati bɛɛ, ɔci menga yaakinti ɛkɛ yuartɛ acca bɛɛ. Dala yenti ɛkɛ tola, ɔci dala war tɛɛn ɛkɛ bala yuonginda ɔɔn. Amɛɛn. 17Maka cyɛgan te waka iñɔ baanji wɛnniyɛ, dala i ɛkkɛn myetka naa ɛkkɛn yomgɛn ḍwaŋdi bɛɛ. Ɔci naa ɛkkɛn yomgɛn ḍuattan waka coŋinti, waka baadi neeni bɛɛ. Dala ɛkkɛn yomgɛn ḍuattan gena Juaŋti parɛ, mena ‘woñi ma te waka ma yomgɛn ñɔɔti waakɛnday. 18Dala i ɛkkɛn myetka, dala ɛkkɛn noŋdi naŋka pwadan mati te bilk ɛkkɛn. Dala naŋka naŋtan ɛkkɛn neeni coŋdi. Dala ɛkkɛn yomgɛn pɔktan, ɔci ma ‘wontan waak te yoma pwadan. 19Ɔci naŋka pwadan neeni warɛ bwogdɛ ñaalɔ pɔliji ban Juaŋ bala ba mal ɛkkɛn ne baaṭi. Ɔci a ɔɔnyɛ, Jwaŋa Tolan ɛkkɛn ‘wondɛ tɛɛtin baadi bɛɛ neeni ne baaṭi. 20I Timutawuc, dala i waŋu tiicca ne pwadan te kanŋa i, kanŋa i ‘wonniti Juaŋ neeniy. Dala i yooki te jyeka guaktan ma budan a jyeka cɔggin neeni. Ɛkkɛn gɔki agi ma ñingɛn tɛɛdɔ te jyeka neeni katan. Yeti ma ñingɛn tɛya te jyeka neeni awarɛ bɛɛ. 21Ma gɛɛg gɔki agi ɛkkɛn ñingɛn tɛɛnɔ te jyeka cɔggin neeni doki, yeti ɛkkɛn jyetcin ɔntɔ te jyek Juaŋti. Dala Jwaŋa Tolan yomɛ pwada a pwani ɛkkɛti waakida. Bawwin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\