2Kuruntuc 11

1’Ya poŋ ka dala te ɛkkɛ ‘ya bɔɔŋnata te jwali ṭɔɔlɛ owwan ‘ya bora te wyeñ booj neeni, dala ɛkkɛ ‘ya bɔɔktatɛ. 2’Ya yomu tolcin ne tolan te ɛkkɛ bala ba Juaŋ yomɛ toli te ɛkkɛy. Ɛkkɛ ḍuaññin ‘ya te jwali te ‘uan ne cyɛɛlɔ, gena Kiṭɔ aŋka ɛkkɛ ‘wondin ɛkɛ ba ṭɔla pwadan. 3’Ya buay dita ɛkkɛ ñomgɔ yaldɛ ɔntɔ te naŋka awarɛti, ɔci te ani Kiṭɔti ba Awwa ne dienni ñin kaaŋ te ñing tɛɛn ɛkɛy. 4Kan magga bɛɛn ɛkkɛti ɔci ɛkkɛ lalkɛ te pɔya parɛ gɛɛl te Yaccu bala ba pɔya ɛkkɛ lalkɛ ɔɔn wanna bɛɛyɛ, ɔci moki kan ɛkkɛ mwokkɛ boŋa parɛ gɛɛl te ɛka muŋŋɛ ɛkkɛ te ɔɔnti ɔci kan ɛkkɛ mwokkɛ jwalla parɛ gɛɛl te jwalla muŋŋɛ ɛkkɛ te ɔɔntiyɛ, ɔci ɛkkɛ doki jyeka neeni mugdɛ ne byeran ɔɔn. 5Oŋ yeti ‘ya poŋ ka ‘ya a mena ḍiɛran te kanŋa te maka boṭi waakɛn agi ɛkkɛn aginti “cuudan Yaccu” neeni bɛɛ. 6’Ya urkati jiek ne tolan bɛɛ, yeti awarɛ ‘ya waak ŋeejo. Waka neeni jitkɛn lɛɛlnɔn ɔɔn bora korkɛn ne wɔkɔn oŋki waakɛnda. 7’Ya waru dɔwwan iñɔ aŋka ɛkkɛ koobdin ñaalɔ te jyek Juaŋ jyeka wonkɛn jyeka pwadin budan. ‘Ya buaga genga te ɛkkɛti bɛɛ. Oŋ naŋka neeni dami ‘ya? 8Ne ‘ya baala kanŋa ɛkkɛtiyɛ, kaniican pookɛn bala moki ‘ya. ‘Ya baal ec wak ɛkkɛn ne coŋɔn aŋka ‘ya gɔk jiek mok ɛkkɛ. 9Ne ‘ya baala ciyin iki ɛkkɛyɛ, ‘ya tooccan ɛkkɛti te genga ne ‘ya buagati bɛɛ. Ma ban Macɛdɔɔnya waka ‘ya buagatiyɛ, ḍuaccɛ ɛkkɛn. Acaan a ɔŋŋiyɛ, ‘ya waru tiekan te oljin waka cyɛgan olda ɛkkɛ ḍɔɔggɔti, ɔci naŋka neeni tieka ‘ya oŋkanda ɔɔn. 10Naŋki Kiṭɔ naŋka awarɛ, naŋka bala ‘yati neeniyɛ, ‘ya ɛkkɛ ḍuadin te jwali ka naŋka noŋa ‘ya waru neeni ḍieptɛ iñɔ menga ban Akeeya aŋan bɛɛ. 11’Ya gɔk a ɔŋŋi acaan ‘ya yooka te ɛkkɛ? A’a, ŋeejɛ Juaŋ ‘ya an ɛkkɛ. 12’Ya kanja budan te bilk ba kanŋa kanŋa ‘ya acca neeni ɔɔn aŋka maka noŋi waakɛn agi ɛkkɛn balginti ba ɔɔn neeni yɔddiyɔ te naŋki waakɛn. 13’Uaya neeniyɛ, ɛkkɛn a cuudan Yaccu awarɛ bɛɛ, ɛkkɛn a cuudan jomi jieko, ɔci a maka jomi jiek te kanŋan ɛkkɛn, ɔci noŋi waakɛn ba ɛkkɛn akki cuudan Kiṭɔ ɔɔn. 14Ikin waakɔ potti iñɔ te naŋka neeni bɛɛ! Acaan Jwaŋa Yaayan daŋkun warɛ lɛɛldɛ bora bala ba malɛɛka nona dɛkiy. 15A ɔŋŋi ikin korkɔ buaya noon bɛɛ, acaan kɛɛnk jwaŋa yaayan neeni daŋkun waakɛn lɛɛltan bora noŋi bala ba ɛkkɛn akki kɛɛnk Jwaŋa Tolan ɔɔn. Yeti ne ŋoyɔyɛ, jiek dɔɔkti ɛkkɛn wyetkɛnti ba naŋki ɛkkɛn naŋka yeyin neeni waakɛnda. 16’Ya gɔk moki, naa menga poŋdi ‘ya a aamma bɛɛ. Dala ‘ya mugdata kan ‘ya a aamma ɔɔn, aŋka ‘ya jiejja waru ne ḍiɛran. 17Te naŋki ‘ya waru paru neeniyɛ, ‘ya gɔk ba jyeka buagi Juaŋ bɛɛ, oŋ yeti ‘ya gɔk ba jyek wyeñ booj awarɛ. 18Acaan maka coŋin maka noŋi ba naŋka baan konɛti, noŋi waakɛn agi ɛkkɛn pwadgintiyɛ, ‘ya daŋkun noŋja waru ba ɛkkɛn ɔɔn. 19Ɛkkɛ woodgɔyɛ, wyetkɔ pwadɔ, ɔci ɛkkɛ maka wyetkɛn baaw muŋŋɛ te yoma pwadan. 20Ne ma balki noŋki ɛkkɛ a kɛɛnkyɛ, ɛkkɛ balgɛ gɔktɛ genga bɛɛ, ɔci ne ma noŋki ne yaayan ɛkkɛtiyɛ, ɛkkɛ balgɛ gɔktɛ genga bɛɛ, ɔci ne ɛkkɛ kantɛ ɔci ɛkkɛn noŋki waakɛn ɛkkɛti ɔci jiepki ɛkkɛyɛ, ɛkkɛ gɔŋnɛ genga ɛkkɛnti bɛɛ. 21Ɔɔn waakɔ aŋi lɔɔn acaan ɔɔn noŋŋɔn ba naŋka naŋɛ maka pookɛn wanna bɛɛ. Oŋ yeti kan mena balkɔn war tɛɛn acaan gɔkti te pwani war ɛkɛyɛ, ‘ya da balka yoma tɛyan aŋka gɔkca te pwani war ‘ya, ɔci jyeka guagdi ‘ya neeniyɛ, ŋeej ‘ya a jyek wyeñ boojo. 22Kan ɛkkɛn a ma Ibrunyɛ, ‘ya da baal a ɔɔn. Ɔci kan a ma Icrayiilyɛ, ‘ya da baal a ɔɔn moki. Ɔci kan a kɛɛn Abrahimyɛ, ‘ya da baal a ɔɔn moki. 23Kan ɛkkɛn a maka kanŋan Yaccutiyɛ, ‘ya gɔk ba mena wyeñɛ baawo, oŋ yeti ‘ya kanŋ ne pwadan te ɛkkɛn, ‘ya baal kanŋ ne pɛñan, ɔci kanŋa ɛkkɛn buannɛ kanŋa ‘ya. Ɔci ‘ya cien ciginji oŋki ne coŋɔn te ɛkkɛn ‘wota. Ɔci ‘ya ḍuaka ma oŋki ne coŋɔn ɛkkɛn buanno, ɔci ‘ya baal lien tukɛti oŋki ne coŋɔn ɛkkɛn buanno. 24Ɔci ‘ya ḍuaka ma Yahuud oŋki ne dɔɔyɔ woong tuggɛn a men baan mena parɛ byeŋkɛ ɔci ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne ŋaanɔ (39). 25Ɔci ‘ya jiepka ma Ḍɔɔm oŋki ne ḍoogɔ te gɔlko. Ɔci yepka te gwoyi oŋi ne cyɛɛlɔ. Ɔci ‘ya lɛŋna murka tolan Galŋa Tolanji oŋki ne ḍoogɔ, ɔci ‘ya oŋ konɛ ɔci ween konɛ noŋi te tɔɔn pieg wyetkɛnti ne murka lɛɛŋniy. 26Wodin ata ‘ya korkɛn ne coŋɔnyɛ, ‘ya koogjin i naŋka yeyin pwatcin bɛɛ, noŋ eeda toolo, ɔci noŋ kalta ɛɛjan, ɔci ma Yahuud noŋi ne yaayan ɔci Keedin Pookɛn noŋi ne yaayan ‘yati moki. Ma bonka ḍwaŋin noŋi ne yaayan ‘yati, ɔci ne ‘ya baala luom jitin naŋka yaayan bɛɛn moki, ɔci ne baala toolji, ‘ya yɔṭi naŋka yaayan, ɔci munga jomi jiek bala noŋi ne yaayan ‘yati moki. 27Ɔci oŋki ne coŋɔn ‘ya woŋgu dɛtkan nink baaw acaan te kanŋan coŋin, ɔci amma koñ ɔci yiɛno. Ɔci waka amdi ‘ya baaw oŋki ne coŋɔn, ɔci moki noŋŋa jwami, ɔci baaka bworŋin. 28Te naŋka bala bɛɛn ‘ya waruti coŋin neeni toŋkɛntiyɛ, ñalla ñoṭa ‘ya kaniican waakɛnda neeniyɛ, cyɛŋi ‘yati. 29Kan men gɛɛl warɛ koocinyɛ, ‘ya da waru koya ba ɛkɛ ɔɔn bɛɛ? Ɔci kan men gɛɛl ḍɛmdi nɔji jitiny, ‘ya yoma yaayɛ te ɛkɛ bɛɛ? 30Kan ‘ya buaga gɔkca te war ‘yayɛ, ‘ya gɔkca te waka waakɛn lɛɛllɛ bora te war koñi ‘yay. 31Jwaŋa Tolan Wey Ciɛggɔn ikin Yaccu mena maltin ikin yuonginda neeniyɛ, ‘ya ŋeeja ‘ya jom jiek bɛɛ. 32Ḍuaŋ ṭɔɔlɛ ḍuannɛ Ariitac ḍuaŋa tolan ban Ḍimaacka neeniyɛ, gɔkcin bɔlin kɛɛyi ‘yegin tuggɛn ban Ḍimaackati aŋka ‘ya muktayɔ. 33Oŋ yeti ‘ya ḍuacka ma guppaji, ɔci guppa wiɛnɛ ma te wyenti, ɔci ‘ya luotka ma bora te kaañ waŋɛ, ɔci boottan kaañ warɛti ne iñɔ aŋka ‘ya unna te byeŋ ɛkɛti neeni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\