2Kuruntuc 12

1Dala ‘ya noŋja waru. Yeti ‘ya yɔɔra genga te naŋka neeniti bɛɛ. Yeti ‘ya ɛkkɛ myettin te loggin ɔci te waka ‘ya lɛɛrnati Ciɛggɔny. 2Çeej ‘ya te yuonga ati a inyaakkɛn wyetkɛn ne ŋaanɔ waayiyɛ, ‘ya eñña Juaŋ ñaalɔ pɔli jiña loonan, yeti kan ‘ya baal ciy te war ma baan walla wara baawyɛ, ŋeej ‘ya bɛɛ, ŋeejɛ gena Juaŋ parɛ. 3Çeej ‘ya ‘ya eñña Juaŋ ñaalɔ ban Jwaŋa Tolan te waro, walla kan te war bɛɛyɛ, ŋeej ‘ya bɛɛ, ŋeejɛ gena Juaŋ parɛ. 4Ɔci aŋanyɛ, ‘ya tieŋjan waka ma yaakinti guaktan bɛɛy, waka neeni Juaŋ dɛyi ma aŋka guaktan ma bɛɛ. 5’Ya jiejja waru te war ‘ya, yeti ‘ya jiejja waru paru bɛɛ, yeti ‘ya noŋja waru te gena war koñi ‘ya. 6Kan te ‘ya noŋja waruyɛ, ‘ya baldi ba mena wyeñɛ baaw bɛɛ, acaan ‘ya gɔk te jyeka awarɛ. Yeti ‘ya noŋja waru bɛɛ, acaan ‘ya buaga naa menga poŋdi ne tolan te ‘ya nɔñji te waka yuartɛ ɛkɛ ɔci tieŋdi ɛkɛ te ‘yati neeni bɛɛ. 7Aŋka naa ‘ya noŋja waru te waka waakɛn lɛɛllɛ bora coŋin neeni bɛɛyɛ, Juaŋ ‘ya ‘wonna kuun waruti bala ba mena cundɛ Jwaŋa Yaayan, aŋka ñoki ‘ya kono, ɔci ‘ya dɛɛda te naŋki waru. 8’Ya wiakcan Juaŋti oŋki ne ḍoogɔ ka dala ɛkɛ naŋka neeni eedɛ ɔntɔ te ‘yati. 9Yeti ɛkɛ ṭwokkin ‘yati agi, “A’a, yom pwani ‘ya i yɔɔmdi, acaan war tɛɛn ‘ya warɛ cwamdɛ te war koñño.” Ya yomu ñɔɔcin acaan ‘ya noŋ waru te war koñi ‘ya aŋka war tɛɛn Kiṭɔ bɛya ‘yati. 10’Ya yomu ñɔɔna ñɔɔn te war koñi, ɔci te ŋɛɛgga ḍorki ma ‘ya, ɔci te yaata yoocki ma ‘ya, ɔci te naŋka noŋki ma ‘ya ne yaayan, ɔci te tiñña ‘ya tiñkati ma ñaalɔ te Kiṭɔy. Acaan ne ‘ya waru koyiyɛ, ‘ya waru tɛɛcin dɔki. 11Gena ɛkkɛ ‘ya olnatɛ noŋjan ba mena wyeñɛ baawy. Acaan gena te ɛkkɛ aŋka jieddɛ jiek te ‘yay, ga te ‘ya jiejja jiek te war ‘ya paru bɛɛ. Acaan ‘ya buanka cuudan pookɛn neeni te genga bɛɛ, kan ne ‘ya aga genga baaw ɔɔny. 12Ne ‘ya baala aŋanyɛ, ‘ya ɛkkɛ lɛɛrnin naŋki mena a cuuda waakɛnda. ‘Ya cuonna Juaŋ waanɛ ɛkkɛti. ‘Ya yomu tiekan, ɔci noŋi naŋka tɛyan naŋka ñyecki ma war tɛɛn Juaŋ ne coŋɔn, ɔci liɛlgin ɔci war tɛɛn kanŋa ɛkkɛti. 13Ɛkkɛ buankɛ kaniican pookɛn te genga? A’a, yeti gena ŋeej ‘yayɛ, ‘ya tooccan ɛkkɛti te jyek maŋi te genga te kanŋa ‘ya neeni bɛɛ. Dala ɛkkɛ ‘ya bɔɔktatɛ te naŋka neeni. 14Gena oŋŋa akti ḍoogɔ neeni, ‘ya waru ywaŋi doki aŋka ‘ya bɛɛd ɛkkɛti, ɔci ‘ya agdi gena cyɛgan ɛkkɛ ḍɔɔggɔti bɛɛ, ‘ya lier ɛkkɛ woodgɔ. ‘Ya lier waka bala ɛkkɛti bɛɛ. Gena kɛɛgin weyyɛn ɔci mɛyyɛn aŋka kɛɛgin ‘wontan waaky. Kɛɛgin yaakinti weyyɛn ɔci mɛyyɛn ‘wontan waak bɛɛ. 15Yeti ‘yayɛ, wak ‘ya ‘uaccanyɔ te ɛkkɛ aŋka ɛkkɛ magdin. Kan ‘ya an ɛkkɛ ne tolany, ɛkkɛ andɛ ‘ya ne ḍiɛran? 16Yeti ŋeej ‘ya magga te ɛkkɛti poŋi agi, ɛɛ, ɛkɛ aŋi gena cyɛgan ikinti te genga bɛɛ, yeti ɛkɛ noŋi ikinti te ñing tɛɛno. 17’Ya yomu toli te genga te maka cuoññan ‘ya ɛkkɛti wanna? 18’Ya ‘yercan Titucti ka dala ɛkɛ ooddi, ɔci mena a mod ikin neeni cuoññan iki ɛkɛ. Tituc yomɛ toli te genga ɛkkɛtɛ? Ɔɔn kanŋɔn te boŋa ne cyɛɛlɔ bɛɛ? Ɔɔn atɔn te ciya ne cyɛɛlɔ bɛɛ? 19Ɛkkɛ balgɛ poŋɛ a ɔɔn yuocɔn waakɔ ɛkkɛ ñomgɔtɛ? A’a, ɔɔn gɔkɔn Juaŋ ñamɛti te Kiṭɔ. Yeti naŋka neeni waakɛnda naŋŋɔn ɔɔn aŋka ɛkkɛ ‘uottɛ ñamu hay, maka ana ‘yay. 20Acaan ‘ya buay ne ‘ya bɛɛda ḍieŋda ɛkkɛtiyɛ, dita ɛkkɛ mɔktin ciyɛ ba coodda buagati ‘ya neeni bɛɛ, ɔci ɛkkɛ, dita, ‘ya yuartata ba bolja ɛkkɛ buagɛ bɛɛ. Dita naŋka neeni aŋka bala, gena wɛɛdin, ɔci kon moni, ɔci loñko, ɔci ani waakɔ, ɔci jomtan jieko, ɔci lɔɔrin yɔtin, ɔci jiɛt waakɔ, ɔci naŋka amaamo. 21Ɛɛ, ‘ya buay acaan ne ‘ya bɛɛda moki ɛkkɛtiyɛ, Juaŋ ‘ya dɔɔda iñɔ ɛkkɛ ñomgɔti kaapun, ɔci ‘ya yomu wiakti te maka noŋi nɔji te ñamu, ɔci waakɛn yali te naŋka naŋɛ ɛkkɛn yaayan, ɔci tomi, ɔci wɛlja naŋɛ ɛkkɛn wanna bɛɛ neeni kaapun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\