Galatiya 3

1Hay, ɛkkɛ maka ban Galatiya, ɛkkɛ naŋŋɛ ñin menɛ yeti? Ɛkkɛ nɔɔnnin ‘ya ne pwadan te kon lyen Yaccu Kiṭɔ te ñamu te oŋŋa tuuni ɛkɛ kakanti neeni. 2Acca ‘ya buaga toocca ɛkkɛti te jwali gɛɛl ne cyɛɛlɔ. Ɛkkɛ ‘wonnɛ Juaŋ Boŋ ɛkɛ te tiid jyek ganuun waakɛn boki, walla te jyenna ɛkkɛ jyettɛ Kiṭɔti te oŋŋa ɛkkɛ tieŋnɛ jyek ɛkɛy? 3Oŋ acca ɛkkɛ poŋɛ amaam ɔɔn ogo? Ɛkkɛ aŋŋɛ Ma Kiṭɔ te Boŋ Jwaŋa Tolan, ɔci acca ɛkkɛ poŋɛ gɔkɛ agi ɛkkɛ yaakɛti ‘uottɛ ñamu te naŋki ɛkkɛ naŋka tɛyan te waak ɛkkɛ pookɔ? 4Te ñamu taab ɛkkɛ tol tol te naŋki maka ‘yeṭi ɛkkɛ te jyek ganuun. Ɔci acca kan ɛkkɛ dɔɔdɛ naŋki ɛkkɛntiyɛ, a ɔɔn bala ba yom tiekin te taab neeni bɛɛn ɛkkɛti budan. Yeti ‘ya poŋ gɔk ka taab ɛkkɛ neeniyɛ, ɛkkɛ eektɛ jyeka pwadin. 5Yaccu mena ‘woñi ɛkkɛ te Boŋ Jwaŋa Tolan, ɔci mena noŋi naŋka tɛyan naŋka ñyecki ma ɛkɛ neeniyɛ, ɛkɛ noŋi a ɔɔn acaan ɛkkɛ tiecɛ jyek ganuun Muuca jitkɛn boki? Walla acaan ɛkkɛ jyettɛ ɛkɛti, ɔci tieŋnɛ jyek ɛkɛ? 6Ɔci ba jyek jyenna neeniyɛ, bala ba jyeka kiigin ne gɔkki te jyeni Abrahim agi, “Abrahim jyeti Juaŋti, ɔci a ɔŋŋiyɛ, ɛkɛ pwani Juaŋ ñamɛti.” 7Ɔci dala ŋeeddɛ ɛkkɛ maka a kɛɛgin Abrahim awarɛyɛ, ɛkkɛn a maka jyeti Juaŋti ba ɛkɛ ɔɔn. 8Te baaṭi ne jiek bɛɛki bora men bɛɛyɛ, jyek worga gɔki agi Juaŋ gɔkcin Abrahimti agi, “Juaŋ noŋdi ne pwadan mati baan konɛ warda te i.” Juaŋ gɔki a ɔɔn acaan ŋeejɛ ɛkɛ Keedin Pookɛn jyeddi ɛkɛti, ɔci pwaddi ɛkɛ ñamɛti te jyeni ɛkkɛn. 9Oŋŋa Abrahim jyetti Juaŋtiyɛ, Juaŋ noŋi ɛkɛti ne pwadan. Ɔci acca maka jyeddi Juaŋtiyɛ, Juaŋ da noŋdi ne pwadan ɛkkɛnti waakɛnda ba Abrahim ɔɔn. 10Maka buagɔn pwaddi Juaŋ ñamɛti te tiid jyek ganuun waakɛn pookɛnyɛ, jiek bɛya ɛkkɛn wyetkɛnti. Acaan jyeka kiigin gɔki agi, “Kan men gɛɛl jyek ganuun tiidiyɔ waakɛnda bɛɛyɛ, jiek bɛya ɛkɛ wyeñɛti dita.” Men gɛɛl jyek ganuun tiiññiyɔ oŋgati waakɛnda boki? Hayɛllɛ! Men gɛɛl jiek tiiññiyɔ waakɛnda bɛɛ. 11Çeecin ikin ne pwadan menga yaakinti pwada Jwaŋa Tolan ñamɛti te tiit jyek ganuun waakɛn bɛɛ acaan jyeka kiigin gɔki agi, “Gena mena pwani Juaŋ ñamɛti te jyenna ɛkɛ jyetti Juaŋti neeniyɛ, ɛkɛ aŋka uda.” 12Yeti jyek ganuun ñoowin i jyek jyeni bɛɛ. Jyek ganuun gɔki agi, “Kan mena jyek ganuun tiidiyɔ waakɛndayɛ, ɛkɛ aŋka uda.” 13Yeti jiek bɛya ɔɔn wyetkɔti te jyek ganuun bɛɛ, acaan ɔɔn wannɔn Kiṭɔ doki te oŋŋa jiek bɛɛki ɛkɛ wyeñɛti te ɔɔny. Acaan jyeka kiigin gɔki agi, “Kan menga ŋaaptan ma ñaalɔ jaantiyɛ, a ɔɔn bala ba jiek bɛɛn ɛkɛ wyeñɛti doki.” 14Kiṭɔ noŋi a ɔɔn aŋka dala jyeka guaŋŋɛ Jwaŋa Tolan Abrahimti a jyeka pwadin neeni, dala ooddi Keedin Pookɛnti daŋkun te ɛkɛ. Ɔci a ɔɔnyɛ, Boŋ Juaŋ bala ɔɔnti te jyenna ɔɔn jyettɔn Juaŋti neeni. 15Modg ɔɔn, tieŋdɛ jwali ṭɔɔlɛ neeni, gena jwali naŋki ikin. Kan jiek naŋɛ ma doki ne yyɛɛwɔyɛ, ɔci kan maka neeni jwali ḍyɛgɛ a warɛ dokiyɛ, jiek bawwin doki. Mena parɛ gɛɛl yaakinti gɔkti agi jyeka neeni agi jyeka budan moki bɛɛ. Ɔci menga yaakinti jyeka neeni agdiyɔ moki bɛɛ. 16Jyeka naŋŋɛ Jwaŋa Tolan neeni a jyek kɛɛgin Abrahim waakɛnda bɛɛ. Jyeka kiigin gɔki agi, “Gena Kaci i parɛ.” Gena Kiṭɔ mena bɛɛn te Abrahimtiy. 17Ba jyeka neeniyɛ, bala ba jyek Abrahim. Jwaŋa Tolan jiek naŋɛ iki Abrahim te ñamu te jyek mena bɛya te Abrahimti. Oŋŋa Juaŋ noŋki jiek iki Abrahimyɛ, jyek ganuun men bala bɛɛ. Ne yuonga coŋin ba miyyan ne ŋaanɔ ɔci men baan mena parɛ byeŋkɛ (430) bɛɛki borayɛ, jyek ganuun bɛɛn oŋo. Yeti jyeka naŋɛ Juaŋ iki Abrahim aŋi jyeka budan bɛɛ. Jiek aaŋŋɛyɔ Juaŋ bɛɛ. 18Kan te jyek ganuun ma yɔɔkitiyɛ, te jyeka guaŋŋɛ Juaŋ Abrahimti neeniyɛ, te aŋi jyeka budan. Yeti jiek bala a ɔɔn bɛɛ. Ma yɔɔtan jyek ganuun bɛɛ. Ma yɔɔdɛ Juaŋ ba jyeka guaŋŋɛ ɛkɛ Abrahimti. Pɔya parɛ gɛɛl bala bɛɛ. 19Ɔci kan a ɔŋŋiyɛ, oŋ Muuca ‘wonnɛ Juaŋ jyek ganuun te gena? Ɛkɛ ‘wonnɛ Juaŋ jyek ganuun acaan ma a nɔɔtko, ɔci te jyek ganuun neeniyɛ, ŋeettan ɛkkɛn naŋki ɛkkɛn a nɔjjo. Ɔci jyek ganuun bala ɛkkɛnti oŋkanda ɔɔn ne oŋŋa Kacca Abrahim myennɛ Juaŋ neeni bɛɛni ɔɔn. Ma ‘wonni Juaŋ ganuun waakɛnda bɛɛ, yeti ɛkɛ ganuun ‘wonnɛ malɛɛkan byeŋkɛnti ɔci ‘woñgi ɛkkɛn Muuca bieŋɛti. Ɔci ɛkɛ oŋ ma ‘wonnɛ oŋo, acaan Muuca a cuuda. Yeti jyeka naŋɛ Juaŋ iki Abrahim bala a ɔɔn bɛɛ. Cuuda bala bɛɛ. Juaŋ gɔkcin Abrahim waanɛti. Ɛkɛ gɔkcin mena parɛ gɛɛlti bɛɛ. 20Ɔci kan men buagɔn noŋi gen parɛyɛ, ɛkɛ buagɔn cuuda gɛɛl moki bɛɛ, acaan ɛkɛ noŋi parɛ, ɔci mena neeniyɛ, gena Jwaŋa Tolan. 21Gɔṭṭɛ, jyek ganuun kooki jyeka naŋɛ Juaŋ iki Abrahim nɛ? A’a. Jyeka neeni kooki makɛn neeni bɛɛ, hay! Kan te tɛɛtin baali mati te tiid jyek ganuun waakɛndayɛ, ma te pwadgin Juaŋ ñamɛti, ɔci te jyeka naŋɛ Juaŋ iki Abrahim neeniyɛ, te aŋi jyeka budan doki. 22Yeti jyek Juaŋ bala a ɔɔn bɛɛ. Ganuun bala aŋka ŋeettan ma, ma waakɛnda a nɔɔtko. Ɔci a ɔŋŋiyɛ, jyeka pwadin jyeka guaŋŋɛ Jwaŋa Tolan Abrahimti neeniyɛ, bɛya mati te jyenna ɛkkɛn jyetki Yaccu Kiṭɔtiy. 23Te ñamu ne Kiṭɔ bɛɛni men bɛɛyɛ, jyek ganuun bala ṭeyi ikin ma Icrayiil waakida te nɔji ikin aŋka ikin poŋtin jyek nɔji ikin. Ɔci jyek ganuun neeni bala ikinti oŋkanda ɔɔn, ɔci ŋeecin ikin mena ikin pɔktinyɛ, bɛya ne baaṭi, ɔci ikin balgin kɛɛyin ɛkɛ. 24Ikin ma Icrayiilyɛ, ikin balkin ba kɛɛgin. Ɔci ganuunyɛ, ɛkɛ bala ba ṭuoñ ikinti, ɔci ɛkɛ bala gɔṭi ikin oŋkanda ne Kiṭɔ bɛɛni ɔɔn. Ɔci ikin pwannin Juaŋ ñamɛti te jyenna ikin jyettin ɛkɛti neeni. 25Ɔci acca acaan jyek jyeni bala dokiyɛ, ganuun neeni a ṭwoñ ikin moki bɛɛ. 26Oŋŋa ɛkkɛ jyettɛ Yaccu Kiṭɔtiyɛ, ɛkkɛ aŋŋɛ kɛɛgin Jwaŋa Tolan waakida. 27Acaan ɛkkɛ waakida buulkɛ ma te yenti Kiṭɔyɛ, Kiṭɔ bala ɛkkɛti doki. Ɔci acca ɛkkɛ waakɔ ‘yɛɛŋŋɛ te tɛɛtin Kiṭɔ waanɛ. 28Ikin ne aŋŋin Ma Kiṭɔyɛ, ikin moki gɔkin agi menga a ma Icrayiil walla menga a ma Keedin Pookɛn, walla menga a mena kɛɛngɔn walla menga a mena ḍwaŋɛ wɔɔgan te kɛñji, walla menga a mena ɛɛŋ walla menga a mena ‘uan bɛɛ, ikin waakida balkin ba bolja ne cyɛɛlɔ Yaccu Kiṭɔti. 29Ɔci kan ɛkkɛ a Ma Kiṭɔyɛ, ɛkkɛ agɛ kɛɛgin Abrahim woodgɛn, ɔci jyeka guaŋŋɛ Juaŋ Abrahimtiyɛ, bɛya ɛkkɛti daŋkun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\