Yaakub 1

1Gena ‘ya Yaakub kɛɛngɔn Jwaŋa Tolan ɔci kɛɛngɔn Ciɛggɔn ikin Yaccu Kiṭɔ. Hay! Ɛkkɛ Ma Kiṭɔ Ma Yahuud maka cyɛnŋin jitin baan konɛ warda nɛ, ‘ya ñiep ɛkkɛ waakida. 2Hay! Ɛkkɛ modg ɔɔn, kan taabn gɛɛg bala ɛkkɛtiyɛ, dala ɛkkɛ yomgɔ ñɔya ne tolan. 3Dala ɛkkɛ yomgɔ ñɔya acaan taabn bɛya ɛkkɛti wannayɛ, gena Jwaŋa Yaayan poci ɛkkɛ a poccin, acaan ɛkɛ buagɔn jyenna jyettɛ ɛkkɛ Juaŋti neeniyɛ, dala baadi. Yeti taabn neeniyɛ, etti yɔɔdda ɛkkɛ yɔɔdɛ ne tɛyany. 4Dala ɛkkɛ yɔɔddɛ ne tɛyan oŋkanda ɔɔn aŋka ɛkkɛ ‘uottɛ ñamu te jyek Juaŋ ɔci coodi ɛkkɛ yɔmdi ne pwadan te jyek Juaŋo. 5Kan men gɛɛl ɛkkɛti buagɔn ñing tɛɛn te gengayɛ, dala ɛkɛ tootti Juaŋti ɔci ɛkɛ ‘wondɛ ɛkɛ. Acaan Juaŋyɛ, ɛkɛ a mena ‘woñi ma te waak waakɛnda ne pwadan, ɔci ne ɛkɛ ma ‘wondɛ a ɔɔnyɛ, ɛkɛ ‘woñi ma te yoma ne cyɛɛlɔ ɔci te yoma pwadan. 6Ɔci ne ɛkɛ tootti Juaŋtiyɛ, dala ɛkɛ jyeddi yomɛti a Juaŋ ɛkɛ ‘wondɛ. Naa ɛkɛ tieki yomɛti bɛɛ. Kan mena tieki yomɛti jyeni ɛkɛ niin te nona ne cyɛɛlɔ bɛɛyɛ, ɛkɛ bala ba pɔɔgi pieg galŋji ne eedi jwami amaam budany. 7Ɔci ɛkɛ bala ba mena yomgɛ a yyɛɛwɔy, mena ooki jyek ɛkɛ waakɛn oŋkanday. Ɔci a ɔŋŋiyɛ, naa ɛkɛ poŋdi gɔɔdi agi ɛkɛ ‘wondɛ Juaŋ genga bɛɛ. 9Gɔṭṭɛ, Men Yaccu mena anan iñɔ wɛnniyɛ, dala ɛkɛ yomɛ ñɔya acaan ne ɛkɛ aŋŋi men Kiṭɔyɛ, ɛkɛ koomnɛ Juaŋ ñaalɔ aŋi mena pwadan ɛkɛ ñamɛti doki. 10Mena cyɛgan, kan ɛkɛ warɛ dɔɔdɛ iñɔ Juaŋ ñamɛtiyɛ, dala ɛkɛ yomɛ ñɔya daŋkun, acaan coodi ɛkɛ iñɔ baanji wɛnniyɛ, tolcin bɛɛ, bala ba pɛɛppin luom jitin budan, 11acaan ne oŋ waŋɛ toldi ɔci myɛldiyɛ, oŋ waŋɛ pɛɛppin amdɛ, ɔci pɛɛppin pwani ɛkkɛn bala moki bɛɛ. Ɔci ba jyek pɛɛppin neeniyɛ, bala ba jyek mena cyɛgan, acaan ne ɛkɛ baali lieṭi waka ɛkɛ buagɔn menyɛ, ɛkɛ tuwa amaam budan ɔɔn. 12Kan mena balki taabyɛ, dala ɛkɛ yɔɔda ne tɛyan, ɔci kan ɛkɛ jyeni ɛkɛ daldɛ bɛɛyɛ, ɛkɛ ‘wondɛ Juaŋ gena pwadan, gena tɛɛtin. Ɛkɛ ‘wondɛ Juaŋ tɛɛtin neeni ba jyeka naŋŋɛ Juaŋ te ñamu agi maka ani Juaŋyɛ, ɛkkɛn ‘wondɛ ɛkɛ tɛɛtin. 13Kan men gɛɛl taabbin te genga ɔci buagɔn noŋdi ne yaayan te taab neeniyɛ, naa ɛkɛ gɔkti agi pɔɔta neeni bɛɛnɔ te Jwaŋa Tolanti bɛɛ. Jwaŋa Tolan poci menga bɛɛ, ɔci menga yaakinti Jwaŋa Tolan pɔɔdɛ noŋdi ne yaayan bɛɛ. 14Kan menga buagɔn noŋdi ne yaayanyɛ, gena yom ɛkɛ yoma buagɔn waak poci ɛkɛ neeni, ɔci yom ɛkɛ neeni ɛkɛ eedɛ ɔntɔ te Juaŋti, ɔci mugdɛ ne tɛyan ba yiicco. A Jwaŋa Tolan ba, a’a. 15Ɔci kan ɛkɛ tieŋdi ba yoma poci ɛkɛ neeniyɛ, naŋki ɛkɛ neeni a nɔjjo. Ɔci ne nɔji toldiyɛ, ɛkɛ etti lieno. 16Modg ɔɔn modga ana ‘yay, naa menga ɛkkɛ naŋdɛ ñin bɛɛ. 17Waka bɛya te Jwaŋa Tolantiyɛ, ɛkkɛn waakɛnda pwadɔ, gena yaayan gɛɛl bala ɛkkɛnti bɛɛ. Ɛkɛ a Wey waka dɛki pɔlijiy. Yeti ɛkɛ warɛ agdɛ ywongati bɛɛ. 18Juaŋ buagɔn dala pwani ikin bala ñamu te pwani waka cɔnnɛ ɛkɛ waakɛnda. A ɔŋŋiyɛ, ɛkɛ ikin ‘wonnin jwali ɛkɛ jwalla awarɛ aŋka ikin jiɛtkinti ma te jiedda woonɛ te jwali ɛkɛ neeni. 19Modg ɔɔn, modga ana ‘yay, dala ɛkkɛ tieŋdɛ jyeka neeni ne pwadan. Dala ɛkkɛ tieŋdɛ jyeka guaktan ma ɛkkɛti oŋkanda ne pwadan. Yeti naa gɔ ɛkkɛ lakun gɔkcɛ ne pɛñan bɛɛ. Ɔci naa gɔ ɛkkɛ lakun looñjɛ ne pɛñan bɛɛ. 20Acaan loñkyɛ, yaakinti etti naŋka pwadan naŋka Juaŋ buagiti neeni bɛɛ. 21A ɔŋŋiyɛ, dala ɛkkɛ naŋka yeyin ne coŋɔn neeni yiɛptɛ ɔntɔ waakɛnda. Ɔci dala ɛkkɛ jyek Juaŋ aŋka mugdɛ te yoma pwadan, acaan jyek Juaŋ neeni kan ḍuannɛ ɛkkɛ yomgɔtiyɛ, ɛkkɛ yɔɔtɛ ɛkkɛn. 22Dala ɛkkɛ noŋdɛ ba jyek Juaŋo. Naa ɛkkɛ tyeŋɛ jiek te jyetkɔ budan bɛɛ. Kan ɛkkɛ tyeŋɛ Jiek te jyetkɔ budan ɔci noŋɛ bɛɛyɛ, ɛkkɛ dyetɛ waakɔ amaam budan. 23Mena tyeŋi Jiek te jyetkɛ budan ɔci noŋdi ba jyeka neeni bɛɛyɛ, naŋki ɛkɛ wanna pwatcin bɛɛ, yaayɛ. Ɛkɛ bala ba mena gɔṭi ñing ɛkɛ te yuar waŋɛ. 24Ɔci kan ɛkɛ warɛ uuttɛ ɔntɔ te nona yuar waŋɛtiyɛ, ɛkɛ ñingɛ yeya te ñing ɛkɛ doki. 25Yeti jyek ganuun jyeka ma pɔktan neeni kan menga waŋɛ tiittɛ ɛkkɛnti ne pwadan ɔci ɛkkɛn tiidɛyɔ, ɔci kan ɛkɛ tyeŋi a tyeŋi budan bɛɛ, ɔci ñingɛ yeya te ɛkkɛn bɛɛ, ɔci kan ɛkɛ noŋdi ba jyeka neeniyɛ, ɛkɛ magdɛ Juaŋ te naŋki ɛkɛ. 26Kan mena poŋi agi ɛkɛ agjɛ men Juaŋ, yeti lɛmi ɛkɛ gɔki ne pwadan bɛɛyɛ, ɛkɛ dyeti war ɛkɛ budan. Ɔci jwalla guaŋŋɛ ɛkɛ agi ɛkɛ agjɛ men Juaŋ neeni aŋi ba jwalla budan doki. 27Kan men gɛɛl buagɔn aga men Kiṭɔ ne pwadan Wey ikin Juaŋ ñamɛtiyɛ, dala ɛkɛ moki kɛɛgin a ciek te taab ɛkkɛn, ɔci dala ɛkɛ moki moonga ciek te taab ɛkkɛn daŋkun. Ɔci dala ɛkɛ woŋgɛ tiittɛ te naŋka pwadan. Naa ɛkɛ noŋdi naŋka yaayan gɛɛl ba naŋki maka iñɔ baanji wɛnni bɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\