Liɛlto 1

1Liɛlta neeni gena liɛlta ‘wonnɛ Jwaŋa Tolan Yaccu Kiṭɔ aŋka lɛɛldɛ ɛkɛ bora maka moṭi ɛkɛti te gena bala bɛya ne pɛñan neeni, ɔci ɛkɛ malɛɛka cuonnɛ aŋka kɛɛngɔn ɛkɛ Yɔhanna nɔɔttɛ, 2ɔci Yɔhanna ma myennɛ te jwali Juaŋ ɔci te jwali Yaccu Kiṭɔ te waka yuarŋɛ ɛkɛ waakɛnday. 3Yom ñɔɔn bala mena poki ɔci maka tieŋdi jyeka guaŋŋɛ mena a bɔwa Jwaŋa Tolan neeni, ɔci pwatcin ne tolan te maka noŋi ba jyeka neeniy. 4Gena ‘ya Yɔhanna kiew worga neeni ɛkkɛti maka ban Ecya kaniican ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔtiy. Dala naŋki pwani ɔci coodi pwani bala ɛkkɛti te Jwaŋa Tolan men bala acca, ɔci te baaṭi, ɔc mena bala bɛya neeni, ɔci te boŋka ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔ boŋka bala yɔdi Jwaŋa Tolan ñamɛ neeni, 5ɔci te Yaccu Kiṭɔ mena pwadan mena gɔki awarɛ, mena a Kacca a kɛɛgɔn neeniy. Ɔci ɛkɛ a mena jɔŋŋin ñamu te lienti, ɔci ɛkɛ a Ciɛggɔn Tolan Ciɛggɔn ḍuaŋan ḍwaŋin waakɛnda iñɔ ṭɛɛrji wɛnni. Ɛkɛ a mena ani ikin, ɔci ikin pɔŋnin ḍɔɔggɔti te nɔji ikin. 6Ɔci ɛkɛ ikin naŋŋin aŋŋin ḍuaŋan ḍwaŋin. Ɔci ɛkɛ ikin naŋŋin aŋŋin ba maka gaciicin Jwaŋa Tolan Wey ɛkkɛnti aŋka ikin cɔkin ɛkɛti. Dala naŋka pwadan bala Yaccu Kiṭɔti, ɔci war tɛɛn moki ne baaṭi ɔɔn, baadi bɛɛ! Amɛɛn. 7Ɛkɛ bala bɛya te pɔllo! Ɔci ɛkɛ yuartan ma waakɛnda te woŋgɛn, ɔci maka ɛkɛ dɔkki daŋkun, ɛkkɛn ɛkɛ yuartan te woŋgɛn, ɔci maka bala iñɔ ṭɛɛrji waakɛnda wiakti ne pɛñan. Dala bala a ɔɔn. Amɛɛn. 8Ciɛggɔn Ikin Jwaŋa Tolan Mena Balki War Tɛɛn Waakɛnda neeni gɔki agi, “‘Ya a mena bala te ñamu, ɔci ‘ya a mena bala ne ŋoyɔ. ‘Ya a mena bala acca, ɔci te baaṭi, ɔci bala bɛyay.” 9Gena ‘ya Yɔhanna mod ɛkkɛ te bolja ‘ya aga mena bootcin Yaccutiy. ‘Ya a mena ñoowɛ iki ɛkkɛ te yom tiekin ikin yomgɔ tieŋnin te taab bɛya maka a ma cyɛgji ɛkɛtiy. ‘Ya baal ḍuacka ma Kaŋ Patmac Wyeñɛti aŋan, acaan ‘ya ma myetkan te jwalla awarɛ jwalla lɛɛlnɛ Yaccu bora ‘yati neeni. 10Ɔci ‘ya eñña Boŋ Juaŋ te Oŋ Juaŋ, ɔci ‘ya tieŋjan pwan wiaŋi ne tolan ‘ya ŋoyuti bala ba pwan ṭuoŋ gɔki agi, 11“Dala waka yuarca i waakɛnda neeniyɛ, dala ɛkkɛn kiijja jiju worgaji waakɛnda, ɔci cuña i kaniican ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔ neeniti. Gena kaniica ban Ɛpacac, ɔci kaniica ban Camiirna, ɔci kaniica ban Pargaamom, ɔci kaniica ban Tayataayra, ɔci kaniica ban Cardic, ɔci kaniica ban Piladɛɛlpya, ɔci kaniica ban Lɛyoduciiya.” 12Ɔci ‘ya waru yali aŋka gɔrca pwana gɔkkin ‘yati neeni, ɔci ne ‘ya waru yallayɛ, dyɛkan gɛɛg yuarcan ‘ya bala yɔɔd ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔ, ɔci dyɛkan neeni naŋi ma te dahab. 13Ɛkkɛn bala yɔɔd gena bala ba men baan ɔɔn yudiyɔ, ɔci ɛkɛ ɛŋi bworŋa bɔwan bworŋa beyan ooddi ne ɛkɛ ciegɛti, ɔci ɛkɛ yomɛ ḍyɛŋŋɛ te buarñan naŋi ma te dahab. 14Ɔci jyeyi ɛkɛ wyeñɛ bɔɔna bɔɔn bala ba ŋwoltɔn, ɔci ɛkɛ woŋgɛ bala ba maañ lɛmmɛ. 15Ɔci ɛkɛ ciegɛ bala ba bila garan ne piɛlkiti ma maccu ɔɔn, ɔci pwan ɛkɛ bala ba pwan pyega coŋin ne yiŋki a ŋañy. 16Ɔci ɛkɛ bala tieci kɛltan ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔ te byeŋa byerɔn, ɔci jwali ɛkɛ kuawin bora te ɛkɛ tukɛti bala ba byeŋgaaran beyan a ñɔɔny. Ɔci woŋgi ɛkɛ bala ba oŋ ne dɛki a dyɛŋi ne pɛñany. 17Ɔci ne ‘ya ɛkɛ yuarnayɛ, ‘ya ḍɛmman iñɔ ɛkɛ ciegɛti bala ba ‘ya tuuna tuun doki no, ɔci ɛkɛ byeŋa byerɔn tannɛ ‘yati ɔci gɔkcin agi, “Naa buay bɛɛ! ‘Ya a mena bala te ñamu, ɔci mena bala ne ŋoyɔy. 18’Ya a tɛɛta! Ɔci ‘ya tuuno, yeti acca ‘ya tɛɛto, tuud oŋgati moki bɛɛ. Lien bala ‘ya bieŋuti, ɔci non lien moki bala ‘ya bieŋuti. 19Ɔci dala waka yuarca i neeni kiijja jiju worgaji waakɛnda, gena waka bɛya ne baaṭiy. 20Ɔci kɛltan yuarca i ‘ya bieŋuti neeniyɛ, gena maka bala wɛɛyi ma kaniican ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔ neeniti, ɔci dyɛkan ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔ neeniyɛ, gena kaniican ne dɔɔyɔ wyetkɛn ne yyɛɛwɔy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\