Ḍɔɔm 15

1Ikin maka yomgɛn tɛɛn te jyek Juaŋyɛ, dala ikin maka yomgɛn koyan maktin daŋkun. Naa ikin poŋin te waak ikin pookɔ bɛɛ. Dala ikin poŋtin te maka pookɛn daŋkun. 2Ɔci dala ikin waakida noŋtin ne pwadan ɛkkɛnti aŋka ɛkkɛn kooptin ñaalɔ aŋka ɛkkɛn yomgɛn tɛya te jyek Juaŋ daŋkun. 3Dala ikin noŋtin a ɔɔn acaan ne Kiṭɔ baaliyɛ, ɛkɛ bala poŋi te war ɛkɛ parɛ bɛɛ. Ɛkɛ bala poŋi te ikin daŋkun. Naŋki ɛkɛ neeni bala ba jyeka kiigin ne ɛkkɛn gɔkki agi, “Jyeka wookki ma iyɛ, bɛɛn ‘ya wyeñuti doki”. 4Jyeka kiiwɛ ma te baaṭi waakɛndayɛ, ɛkkɛn bala ikinti aŋka ikin laltin ɛkkɛn. Te jyek Juaŋ jyeka kiigin neeniyɛ, Juaŋ bala ṭeyi ikin aŋka naa ikin mwontin ne pɛñan te jyek ɛkɛ bɛɛ. Dala ikin kɛɛyin naŋki ɛkɛ te yoma pwadan. 5Jwaŋa Tolanyɛ, ma yɔɔda ne tɛyan te ɛkɛ. Ɔci ma ṭeedɛ ɛkɛ. Dala ɛkɛ ɛkkɛ magdɛ aŋka ɛkkɛ ciedɛ ne pwadan oondɛ yɔtin oŋkanda. 6Ɔci a ɔŋŋiyɛ, ɛkkɛ yaaktɛti jieyɛ Jwaŋa Tolan Wey Ciɛggɔn ikin Yaccu Kiṭɔ. Ɛkkɛ yaaktɛti jieddɛ ɛkɛ te lɛmma ne cyɛɛlɔ. 7Dala ɛkkɛ oondɛ yɔtin pookɔ bala ba Kiṭɔ ne ani ɛkkɛ wanna ɔɔn. Ɔci a ɔɔnyɛ, maka pookɛn jieddi Jwaŋa Tolan agi Juaŋ pwadɔ. 8Kiṭɔ aŋi kɛɛngɔn ma Icrayiil aŋka ŋeettan ma jyeka guaŋŋɛ Juaŋ neeni a jyeka awarɛ, ɔci aŋka jyeka naŋŋɛ Juaŋ iki yɔrg ɛkkɛn te baaṭi neeniyɛ, bɛya bora. 9Ɔci moki Kiṭɔ aŋi kɛɛngɔn ma Icrayiil aŋka Juaŋ yomɛ pɔktɛ maka pookɛnti daŋkun, ɔci te naŋki ɛkɛ neeniyɛ, Keedin Pookɛn neeniyɛ, jieddi ɛkɛ daŋkun. A ɔɔnyɛ, bala ba jyeka kiigin ne gɔkki agi, “‘Ya jiey i Keedin Pookɛnti. Ɔci ‘ya ‘ualja ɔɔlla gɔki agi yenti i pwadɔy.” 10Ɔci moki agi, “Keedin Pookɛnyɛ, dala ɛkkɛn yomgɛn ñɔya i ma ɛkɛ a cyɛɛlɔ.” Ɔci moki jyeka kiigin gɔki agi, 11“Keedin Pookɛn waakɛnda dala ɛkkɛ jieddi Ciɛggɔn. Dala maka pookɛn waakɛnda jieddi Ciɛggɔn.” 12Ɔci Jyek Icaaya daŋkun gɔki agi, “Men gɛɛl bala bɛya te ma Daawud kaci Jɛciti, ɔci ɛkɛ aga Ciɛggɔn Keedin Pookɛn, ɔci Keedin Pookɛn neeniyɛ, ɛkkɛn jyeddi kɛɛddi gena ɛkɛ parɛ.” 13Jwaŋa ikin jyettin kɛɛyin naŋki ɛkɛ neeniyɛ, dala ɛkkɛ ‘wondɛ ɛkɛ yom ñɔɔn ɔci coodi pwani ne tolan te jyenna ɛkkɛ jyettɛ ɛkɛti neeni. Ɔci te war tɛɛn Boŋ Jwaŋa Tolanyɛ, ɛkkɛ yaakɛti ciedɛ ne pwadan ne ɛkkɛ kɛɛyɛ naŋki ɛkɛ ɔɔn. 14Modg ɔɔn, ŋeej ‘ya te yom ‘ya ne ɛkkɛ balgɛ ciyɛ ne pwadany. Ɛkkɛ ñingɔ tɛy tɛy te jyek Juaŋo, ɔci ɛkkɛ yaakɛti ṭeyɛ waakɔ pookɔ. 15Yeti ‘ya kiewan worga ɛkkɛti te jiek gɛɛg aŋka ɛkkɛ ñingɔ ñiektɛ te jyeka neeni. ‘Ya gɔkkan a ɔɔn ɛkkɛti acaan Juaŋ yomɛ pwad pwad ‘yati te yom ɛkɛ, 16’ya naŋŋa ɛkɛ a gaciic. ‘Ya a gaciic Yaccu Kiṭɔ Keedin Pookɛnti, acaan ‘ya ma myetka te jyeka wonkɛn jyeka pwadin. Ɔci acaan ‘ya a gaciic ɛkkɛnyɛ, ‘ya buaga dala ɛkkɛn pwaddi Juaŋ ñamɛti te naŋki Boŋ Jwaŋa Tolan ɛkkɛn yomgɛnti. ‘Ya ɛkkɛn ‘woñga Jwaŋa Tolan. 17’Ya yomu ñɔɔna ñɔɔn te naŋka naŋŋɛ Juaŋ mati te kanŋa ‘ya ne ‘ya baala noŋa kanŋa Yaccu Kiṭɔy. 18’Ya yomu tɛya ɔci gɔkca te gena waka naŋŋɛ Yaccu te ‘ya pookɛn aŋka Keedin Pookɛn noŋdi ba jyek Juaŋo. Naŋka neeni naŋŋɛ ɛkɛ te jiek ɔci te naŋko, 19ɔci te naŋka tɛyan ɔci naŋka ñyecki ma Jwaŋa Tolan, ɔci te war tɛɛn Boŋ Juaŋ aŋka ma jyetki ɛkɛti neeni. Bonka wɛnni waakɛndayɛ, ɛkkɛn ḍaaŋi ‘ya te lallo. Gena ban Urcaliim, ɔci bonka pookɛn bonka yomɔ waakɛnda ne ban Iliirikom ɔɔn. 20Yom ‘ya buagɔn loṭi ma bonka pookɛn bonka jyeka wonkɛn jyeka pwadin baaw matiy. Yom ‘ya buagɔn naŋka neeni ne pɛñan. Ɔci kan mena parɛ gɛɛl mɔkca bala loṭi ma bana parɛ gɛɛlti te jyek Yaccu dokiyɛ, ‘ya ootta non ɛkɛti moki bɛɛ. Ɔci ba jyek lali ‘ya neeniyɛ, bala ba jyek ono. Kan men gɛɛl cuoti on dokiyɛ, ‘ya ootta non ɛkɛ byɛldi bɛɛ. ‘Ya da ootta cuotca on nona parɛ daŋkun. 21Ɔci a ɔɔnyɛ, maka pookɛn tieŋdi jyek Juaŋ daŋkun bala ba jyeka guaŋŋɛ Icaaya agi, “Maka nɔɔtki ma men bɛɛyɛ, dala jiek ooddi ɛkkɛnti, ɔci maka tieŋŋin men bɛɛyɛ, dala ɛkkɛn tieŋdi.” 22’Ya baal poŋ oŋkanda ka ‘ya bɛɛd ban ɛkkɛ, yeti te kanŋa jyek lali ma bonka pookɛn neeniyɛ, wɔɔka bɛɛda ‘ya gɔ bala bɛɛ. 23Yeti acca kanŋa ‘ya bawwin nonka neeniti. Acca ‘ya buaga bɛɛdo. Yuonga coŋin neeniyɛ, ‘ya baal gɔk ka ‘ya bɛɛd ban ɛkkɛ. 24Ne ‘ya bɛɛda oodda ban Icpeenyɛ, ‘ya ɛɛra ikin yɔɔrtin iki ɛkkɛ. Ɔci ɛkkɛ ‘ya ‘wondata waagga eca pɔy yomɛ ne ban Icpeenti. 25Yeti acca ‘ya baal pɔɔjɔ ootta ban Urcaliim aŋka mok Ma Kiṭɔ aŋan. 26Ma kaniica Macɛdɔɔnya ɔci ma kaniica Akeeya, ɛkkɛn bilk limiyɔ te ma kaniica maka anin ban Urcaliim. 27Ne ɛkkɛn balki lyemki bilka neeniyɛ, ɛkkɛn yomgɛn ñɔɔna ñɔɔno. Ne ɛkkɛn ma Urcaliim makkiti te waka neeniyɛ, te ñamu ɛkkɛn aŋka magɛ ma Urcaliim. Maka neeniyɛ, Jyek Juaŋ bɛɛn ɛkkɛnti te maka ban Urcaliim. Ɔci kan ɛkkɛn ma Urcaliim maktan daŋkunyɛ, a ɔɔn yɔmjin. 28Ne ma Urcaliim ‘wonda ‘ya bilka limiyɔ ma neeni ɔci ne naŋka neeni ḍagda ‘yayɛ, ‘ya oŋ bɛɛd ootta ban Icpeen oŋo. Ɔci ‘ya ɛɛra ban ɛkkɛ. 29Çeej ‘ya ne ‘ya bɛɛda ɛkkɛtiyɛ, ikin maktin Kiṭɔ ne pwadan. 30Modg ɔɔn, ‘ya buaga dala ɛkkɛ cɔktɛ te ‘ya ne tolan te wona ‘ya oodda ban Urcaliimji neeni. ‘Ya tooc ɛkkɛti te yenti Ciɛggɔn ikin Yaccu Kiṭɔ. Ɔci ‘ya tooc ɛkkɛti moki te anna ɛkkɛ ‘wonnɛ Boŋ Jwaŋa Tolany. 31Dala ɛkkɛ cɔktɛ Juaŋti te ‘ya aŋka naa ywobji maka yookɔn te jyek Juaŋ neeniyɛ, bɛya ‘yati bɛɛ. Gena maka ban Urcaliim. Ɔci moki dala ɛkkɛ cɔktɛ te ma Juaŋ ban Urcaliim te bilka eed ‘ya ɛkkɛnti neeni, aŋka bilka neeni lultan ɛkkɛn te yoma pwadan. 32Kan ne naŋka neeni baatiyɛ, ɔci kan Juaŋ buagɔn ‘ya bɛɛd ban ɛkkɛyɛ, ‘ya oŋ bɛɛd oŋo. ‘Ya bɛɛd te yoma ñɔyan, ɔci ‘ya wowwa ban ɛkkɛ ne ḍiɛran ṭɔɔlɛ lakun. 33Jwaŋ ikin mena ma ‘wondɛ coodda pwadanyɛ, dala ɛkɛ baldɛ iki ɛkkɛ oŋki waakɛnda ɔɔn. Amɛɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\