Ḍɔɔm 16

1Acca ɛkkɛ myettin ‘ya te kow ikin Piibi mena noŋi kanŋa kaniica ban Cɛnkriyati neeni. 2Ɛkkɛ myettin ‘ya te ɛkɛ aŋka ɛkkɛ ɛkɛ ñiibdɛ aŋka ɛkkɛ woŋgɔ tiittɛ te ɛkɛ, acaan ɛkɛ a men Kiṭɔ. Ne Ma Kiṭɔ noŋti a ɔɔnyɛ, a ɔɔn yɔmdi. Kan jyeka tɛyan gɛɛg balayɛ, dala ɛkkɛ ɛkɛ magdɛ, acaan ɛkɛ maka pookɛn maŋŋɛ a ḍiɛkan bɛɛ, kɔɔna kɔɔnno. Ɔci ‘ya daŋkun maŋŋa ɛkɛ daŋkun. 3Dala ɛkkɛ Pricilla ɔci Akwilla ñiibdɛ te ‘ya, ɛkkɛn bala ciyi boki? Ɛkkɛn a maka noŋin iki ‘ya kanŋa Yaccu Kiṭɔ. 4Ne ma noŋki ‘ya noktatayɛ, maka neeni ɛkkɛn buayi lien bɛɛ. ‘Ya makka ɛkkɛn ɔɔn. ‘Ya yomu pwad pwad ɛkkɛnti te naŋki ɛkkɛn. ‘Ya yomu pwad pwad ɛkkɛnti paru bɛɛ. Ma kaniican Keedin Pookɛn waakɛndayɛ, ɛkkɛn gɔki a pwatcin te ɛkkɛn. 5Maka ḍwoṭi wyetkɛn te jyek Juaŋ on ɛkkɛn neeniyɛ, dala ɛkkɛn ñiibdɛ te ‘ya, ɛkkɛn bala ciyi boki? Mug ɔɔn Ɛpeenatac ñiibdɛ daŋkun. Ɛkɛ a mena jyeti Kiṭɔti ñamu ban Ecya. 6Moryam ñiibdɛ daŋkun te ‘ya, ɛkɛ bala ciyi boki? Ɛkɛ bala noŋi kanŋa ne tolan ɛkkɛti. 7Andronaaykac ɔci Junyac ɛkkɛn ñiibdɛ te ‘ya daŋkun, ɛkkɛn bala ciyi boki? Ɛkkɛn a maka ban ɔɔn. Ɛkkɛn balgin iki ‘ya ciginji a cyɛɛlɔ. Cuudan Yaccu jieyi maka neeni agi ɛkki pwadgɔ. Ne ‘ya jyetta men bɛɛyɛ, ɛkkɛn jyeti Kiṭɔti doki ñamu. 8Mug ɔɔn Ampliiyatac ñiibdɛ te ‘ya, ɛkɛ a men Kiṭɔ. 9Orbeenoc ñiibdɛ te ‘ya. Ɛkɛ bala kanŋin iki ‘ya a cyɛɛlɔ te kanŋa Kiṭɔ. Icteekic mug ɔɔn mena onga ‘ya ñiibdɛ daŋkun, ɛkɛ bala ciyi boki? 10Apɛllɛc mena guaktan ma agi ɛkta anɔ Kiṭɔ ne pwadanyɛ, ɛkɛ ñiibdɛ te ‘ya. Ɔci ma Ɛrictobyuuloc ñiibdɛ daŋkun. 11Ɛrɔɔdyan mena bɛɛn te ban ɔɔn, ñiibdɛ te ‘ya. Ɔci ma Narciicac Ma Kiṭɔ ñiibdɛ te ‘ya, ɛkkɛn bala ciyi boki? 12Tripiina ɔci Tripɔɔca, moonga bala kanŋan ne tolan oŋkanda te kanŋa Kiṭɔ neeniyɛ, ñiibdɛ te ‘ya. Mug ɔɔn Pɛrcic ñiibdɛ te ‘ya. Ɛkɛ ‘wota a ɛŋa bala kanŋan ne tolan te kanŋa Kiṭɔy. 13Rupac ñiibdɛ daŋkun. Ɛkɛ a mena ñingɛ tɛyan te jyek Kiṭɔ. Ɔci mɛy ɛkkɛn ñiibdɛ daŋkun. Ɛkɛ bala ba mɛy ɔɔn daŋkun ‘yati. 14Aciiŋkritac ñiibdɛ, ɔci Pligɔn, ɔci Ɛrmic, ɔci Patrɔbac ɔci Ɛrmac, ɛkkɛn ñiibdɛ, ɔci maka bala iki ɛkkɛn a modgɛnyɛ, ñiibdɛ daŋkun. 15Pilɔɔlogoc ɔci Julya ñiibdɛ, ɔci Nireeyoc ɔci kow ɛkkɛn ñiibdɛ, ɔci Ɔliimpac, ɔci Ma Kiṭɔ maka bala iki ɛkkɛn waakɛnda, ɛkkɛn ñiibdɛ daŋkun, ɛkkɛn bala ciyi boki? 16Dala ɛkkɛ ñiebdɛ yɔtin pookɔ te yoma pwadan. Kaniican Kiṭɔ ñiepi ɛkkɛ waakɛnda. 17Modg ɔɔn, dala ɛkkɛ tieŋdɛ ne pwadan jyeka gɔwwa ‘yay, dala ɛkkɛ woŋgɔ tiittɛ te maka kɛɛbi ma jitkɛn te jieko, ɔci te maka noŋi ne yaayan, aŋka naa ɛkkɛ ḍɛɛmdɛ iñɔ bɛɛ. Maka noŋi a ɔɔnyɛ, jyek ɛkkɛn bala ba jyeka ɛkkɛ lalkɛ ma te ñamu neeni bɛɛ. Naa jyek ɛkkɛ ñoodi i jyek ɛkkɛn bɛɛ. 18Maka neeniyɛ, ɛkkɛn kanŋan te kanŋa Ciɛggɔn ikin Kiṭɔ bɛɛ. Ɛkkɛn noŋi ba yomg ɛkkɛn pookɛn budan. Ɛkkɛn gɔki te lɛmma milan ɔci maka pookɛn naŋtan ñin doki. 19Ma waakɛnda tieŋŋin agi ɛkkɛ baljɛ noŋjɛ ba jyeka wonkɛn jyeka pwadin ne pwadan. Ɔci a ɔɔnyɛ, ‘ya yomu ñɔɔna ñɔɔn te jyek ɛkkɛ. Yeti ‘ya buaga dala ɛkkɛ ñingɔ tɛya te jyeka pwadin. Naa jyeka yeyin bala ɛkkɛti bɛɛ. 20Jwaŋa Tolan mena ma ‘wondɛ coodda pwadanyɛ, ɛkɛ Jwaŋa Yaayan bwandɛ ne cwakanti. Accayɛ, dala Ciɛggɔn ikin Yaccu Kiṭɔ yomɛ pwada pwani ɛkkɛti. 21Timutawuc mena noŋin kanŋa iki ‘yayɛ, ɛkɛ gɔki agi ‘ya ɛkkɛ ñiibjɛ te ɛkɛ daŋkun, ɛkɛ gɔki agi ɛkkɛ niinjɛ boki? Ɔci Luciiyoc, ɔci Jɛcan, ɔci Cɔciipatɛr, ɛkkɛn a maka ban ɔɔn. Ɛkkɛn gɔki agi ‘ya ɛkkɛ ñiibjɛ te ɛkkɛn daŋkun agi ɛkkɛ niinjɛ boki? 22Gena ‘ya Tɛrcyac, mena Buuluc kieŋnɛ worga neeni, ‘ya ñieb ɛkkɛ daŋkun, acaan ‘ya a men Kiṭɔ daŋkun ba ɛkkɛ ɔɔn, ɛkkɛ niinnɛ boki. 23Gayac mena onɛ ciya ‘ya neeniyɛ, ɛkɛ ñiepi ɛkkɛ. Gayac neeniyɛ, ɛkɛ a mena moki Ma Kiṭɔ wɛnni waakɛnda. Iraactac, mena gɔṭi bilk akuuma ban ɔɔn neenitiyɛ, ɛkɛ ñiepi ɛkkɛ. Ɔci mod ikin Kwartoc, ɛkɛ ñiepi ɛkkɛ daŋkun. [ 24Modg ɔɔn, dala ɛkkɛ magdɛ Ciɛggɔn ikin Yaccu Kiṭɔ yomgɔti waakida. Amɛɛn.] 25Dala ikin jieyin Jwaŋa Tolan. Ɛkɛ yaakinti ɛkkɛ yɔɔttɛ iñɔ ne tɛyan te jyeni ɛkkɛ. ‘Ya lor ma te Yaccu Kiṭɔ ba jyeka wonkɛn jyeka pwadin, ɔci ba jyek liɛlti naŋka awarɛ naŋka niin lieda warɛ a coggɔn te baaṭi loonan neeni. 26Acca naŋka neeni warɛ lɛɛlnɛ bora te worgan kiiwɛ maka a bɔwan Jwaŋa Tolan, ɔci te jwalla guaŋŋɛ Jwaŋa Tolan mena ciyi yuonginda neeniy. Naŋka neeni mieddɛ ma bora keedinti waakɛnda, a ɔŋŋi aŋka ma waakɛnda tieŋdi ɔci jyeddi. 27Dala Jwaŋa Tolan mena nɔɔti ne cyɛɛlɔ a ñing tɛɛn neeniyɛ, jiɛtan ma te Yaccu Kiṭɔ ne baaṭi ɔɔn. Amɛɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\