Tituc 2

1Ɔci iyɛ, hay Tituc! Dala i lorca ma te jyeka pwadin jyek coodi Ma Kiṭɔ. 2Dala i ‘uaya ḍwaŋin myetka dala ɛkkɛn tuggɛn luya. Dala ɛkkɛn yaakinti muŋi waakɛn. Dala ɛkkɛn poŋdi jiek ne pwadan. Dala ɛkkɛn jyeddi Juaŋti ne pwadan. Dala ani Juaŋ bala ɛkkɛn yomgɛnti, ɔci dala ɛkkɛn yɔdi ne tɛyan. 3Ɔci moonga ḍwaŋinyɛ, dala i ɛkkɛn myetka dala ɛkkɛn woŋgɛn tiittan ciyi ba maka moṭi Juaŋti awarɛ. Naa ɛkkɛn ati booti ma wyetkɛnti wooki maka pookɛn bɛɛ. Ɔci naa ɛkkɛn aga maka nokkin mooy bɛɛ. Dala ɛkkɛn loṭi ma te naŋka pwadin. 4Dala moonga neeni ɛkkɛn moonga ḍyɛrin laltan aŋka dala ɛkkɛn andi ‘uay ɛkkɛn, ɔci dala andi kɛɛgin ɛkkɛn daŋkun. 5Ɔci dala ɛkkɛn waakɛn muktan ne pwadan, ɔci naa paŋŋa yaayan gɛɛl bala ɛkkɛnti bɛɛ. Dala ɛkkɛn gɔṭi oorg ɛkkɛn jitkɛn ne pwadan, ɔci dala ɛkkɛn yomgɛn pwadɔ mati. Dala ɛkkɛn tieŋdi jyek ‘uay ɛkkɛn ne pwadan. Ɔci a ɔɔnyɛ, ma yaaktanti wooki jyek Jwaŋa Tolan neeni moki bɛɛ. 6Ɔci dala i ‘uaya ḍyɛrin ṭeyayɔ daŋkun aŋka naa ɛkkɛn noŋdi amaam bɛɛ. Dala ɛkkɛn waakɛn muktan ne pwadan. 7Ɔci i waanuyɛ, dala naŋki i waakɛnda pwaddi aŋka maka pookɛn lɔkti ba naŋki i. Ɔci oŋkanda ne i loṭi mayɛ, dala i lorca ɛkkɛn ne pwadan, ɔci a ɔɔn jyeka loṭi i ɛkkɛn neeniyɛ, ŋeettan ɛkkɛn jyeka neeni a jyeka a ñiek bɛɛ. 8Ne i loṭi mayɛ, dala i lorca ɔci gɔkca te jyeka menga yaakinti wooki jyeka lala i neeni bɛɛ. A ɔɔnyɛ, maka yookɔn te ikin neeni ɛkkɛn yaakinti wooki ikin te genga moki bɛɛ, ɔci a ɔɔnyɛ, ɛkkɛn waakɛn aga lɔɔno. 9Dala i maka kɛɛnk myetka dala ɛkkɛn noŋdi ba jyek maka ḍɔci ɛkkɛn. Dala naŋka naŋtan ɛkkɛn waakɛnda neeniyɛ, dala pwaddi maka ḍɔci ɛkkɛnti neeni. Ɔci kan maka ḍɔci ɛkkɛn gɔkti genga ɛkkɛntiyɛ, naa ɛkkɛn koogdi i ɛkkɛn bɛɛ. 10Dala i ɛkkɛn myetka naa ɛkkɛn kɛndi wak maka ḍɔci ɛkkɛn neeni te yomg ɛkkɛn pookɛn budan bɛɛ. Dala ɛkkɛn noŋdi gena naŋka pwadin oŋkanda aŋka ɛkkɛn ŋeettiti ma ɛkkɛn labjin baawo. Ɔci te naŋka naŋtan ɛkkɛn pwadin waakɛnda neeniyɛ, jyek Jwaŋa Tolan Mena Yuoci ikin neeniyɛ, pwaddi mati. 11Acaan yɔɔta yuoci Jwaŋa Tolan ma neeniyɛ, bɛɛn mati waakɛnda acca doki ba yom pwani ɛkɛ. 12Ɔci yom pwani Juaŋ neeni loṭi ikin agi dala ikin mwoncin te naŋki coodi ikin coodda te baaṭi wona ikin balkin ciyin budan te jyek Juaŋ neeni, ɔci moki agi dala ikin mwoncin te paŋi jyek waka ikin buaginti ne coŋɔn ba maka ciyi baan konɛti neeni. Ɔci agi dala ikin cieccin noŋcin naŋka pwadin naŋka Juaŋ buagɛ aŋka naŋtin ikin ne wonta ikin ciyin tɛɛtin men ɔŋ. 13Acaan acca ikin jyettin kɛɛyin te naŋki Jwaŋ ikin naŋka pwadan neeni. Ɔci oŋŋa kɛɛtin ikin neeniyɛ, gena oŋŋa Jwaŋ ikin ɔci Cieggɔn ikin Yaccu Kiṭɔ Mena Yuoci ikin bɛɛdi pwanni a pwani, ɔci warɛ lɛɛldi bora ikintiy. 14Yaccu tuun te ikin te yom ɛkɛ, acaan ɛkɛ buagɔn woni ikin te nɔji waakɛnda, ɔci naŋtin a maka giikin baaw yomgɛnti te nɔji waakɛnda. Ɛkɛ buagɔn dala maka neeni aga ma ɛkɛ woodgɛn. Ɔci ɛkɛ buagɔn dala ma ɛkɛ waakɛn byerdi te naŋka pwadin. 15Dala i ma myetka te jyeka neeni. Dala i ma ṭeyayɔ, ɔci kan men gɛɛl ciyi ne pwadan bɛɛyɛ, dala i gɔkca ɛkɛti. Dala i noŋja naŋka neeni ne pwadan acaan i balki war tɛɛn bieŋuti doki. Ɔci naa menga wooki i bɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\