2 Kwarinti hay 3:1

1Da ray mey a keɗe na, ndəhay da wuzlah akwar a da ləvam, ala fa zlapam saya daw? Kay, kəne ba! Yaw, akwar fa wuɗam amba ya wuzlalamakwar leeter ŋga wuzey ala na, ndəhay meslərey ŋga Yesu daw? Asaya, amba ndəhay mekele a sərmara ala ndəhay meslərey ŋga Yesu na, ala fa wuɗam ka wuzlalamandar leeter da ray a daa ba. Ndəhay mekele hay na, fa wuɗam leeter hay anda ŋgene, ama ala na, anda ata ba.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More