2 Kwarinti hay 3:18

18Anda keɗe, aləkwa tabiya ma təɓa mey ŋga Yesu na, dey aləkwa masərtakaya ta zana daa saba. Aləkwa fa wuzdakurwa meweɗey ŋga Bay Mahura Yesu amba ndəhay a hətmar. Ta fa meweɗey a na, aləkwa ma tərkwa sem letek ta aŋga. Yaw, meweɗey a na, fa sawa ta gədaŋ ta gədaŋ a ray aləkwa. Keɗe he ara sləra masa Bay Mahura ma ka ta fa Mesəfney ŋga Gazlavay.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More