3 Jaŋ 1:10

10Da ray ŋgene, ta pas masa yah ma wusey la fa akwar na, ya kadakwara sləra hay maaya ba tabiya masa aŋga ma ka la. Anda meləvey, ya da kadakwara mey hay saw masa aŋga maa guzlda ta səleŋ masa aŋga ma ka da ray ala. Cek hay maaya ba masa aŋga ma ka na, ara keɗe daada ba. A gəmey ŋga təɓta məlma aləkwa hay masa məlak hay ma diyam a way aŋga ba. Asaya, a təkta ndəhay daa mecəmey-ray masa ma wuɗam ŋga təɓmata məlak hay a. A ɓəlta ndəhay ma təɓmata məlak hay a daa mecəmey-ray.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More