Cek ma wuzar a Jaŋ 1:5

5Asaya, anja Yesu Kəriste, ndaw ma key sede da ray Gazlavay fara fara ta cəveɗ e, ŋga pəskwar mey, ŋga njadakwar daa zazay. Aŋga na, ara ndaw ŋgeeme ma sləkɗawa daa meməcey. Aŋga na, Bay ma wey da ray bay hay cəpa da bəla. Yesu Kəriste he, a wuɗndakwar kalah. Ta məcey la maja aləkwa. Ta fa mambaz aŋga ma mbəɗwa daa meməcey aŋga, a ləhdandakwar daa mebərey.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More