Cek ma wuzar a Jaŋ 1:9

9Ara yah, Jaŋ, məlmakw akwar. Aləkwa macəmkaya ta Yesu, aləkwa fa sərkwa banay anda aŋga, aləkwa fa ɓəskwa banay anda aŋga, aŋga fa wey da ray aləkwa tabiya. Yah na, ta kərzamaya la, ta’, a kəzlamaya a Patmaws, hwayak da wuzlah bəlay, maja yah ma wuzey mey ŋga Gazlavay, asaya, maja yah ma wuzda Yesu Kəriste na, ara cəveɗ masa fara fara.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More