Cek ma wuzar a Jaŋ 19:11

11Cay, yah, Jaŋ, ya da nəkey dey na, slam da gazlavay da vaɗ mawurkaya. Ya hətey pəles mabara ta ndaw da ray a. A zəlmara ndaw aha na, «Ndaw ma ka cek anda aa ma ləvey, ma mbərzley ba.» Aŋga na, ndaw ma ka sariya a ndəhay ta cəveɗ e, asaya, aŋga ndaw ma key vəram ŋga ɗiyey cek ta cəveɗ e.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More