Cek ma wuzar a Jaŋ 2:5

5Wulkam da ray menjey akwar masa maaya zleezle. Nəkmara taw, wure keɗe akwar ta vəhmawa sem a dəɓa. Anda keɗe, si ka mbəɗdamara menjey akwar, ka səpmara Gazlavay ta mevel pal, amba menjey akwar a, a key anda zleezle cəŋga. Da daa ba na, ya sawa la ŋga la petərla akwar daa slam aha.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More