Cek ma wuzar a Jaŋ 20:12

12Asaya, ya hətatar ndəhay masa maməctakaya. Kwa ndəhay mahura hay, kwa mecəhe hay, ata cəpa malacatakaya fa mey ŋga slam-menjey a. Cay, ya hətey ndaw fa wurey ɗerewel hay. Ara ɗerewel hay masa sləra ŋga ndəhay tabiya ma kamara mawuzlalatakaya da hwaɗ a. Fa dəɓa ha, ya hətey ndaw fa wurey ɗerewel mekele. Daa ɗerewel e, mezəley ŋga ndəhay ma da hətam heter mendəvey ba mawuzlalatakaya da hwaɗ a. Anda keɗe, Gazlavay a katar sariya ŋgada ndəhay maməctakaya ha təɗe fa sləra ata mawuzlalatakaya daa ɗerewel hay a.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More