1 TESALONICENSES 3:5

5Te xíǎⁿ nǔu ñá ní cùu váha‑gá iní‑í chi cuèndá ñá túú‑gǎ ní nǐhì‑í tnúhu nàcuáa cùu ndecu‑ndo núu ní tendaha‑ǐ té Timùteú ní quixi‑dé ní ndúcú tnǔhu‑dé núú‑ndó nǔu ndècu‑ni‑ndo ichi Xítohó Jesucrìstú, chi ní sani ɨɨⁿ ní sani úú iní‑í sá cúú‑xí‑ndó, chi ná ndèé chidácá nihnu ñaha yùcu ñávǎha xii‑ndo te cuíta chìuⁿ ní quide‑ndɨ́ sá cúú‑xí‑ndó nǐ cáhàⁿ‑í.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More