2 CORINTIOS 13:10

10Te xíǎⁿ nǔu duha ndùu nchaa tnúhu tèe‑í núú tùtú‑a daquìxi‑í ndaha‑ndo vìtna ñá túú ndècu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo, cuèndá sá òré ná cùndecu ndɨhɨ ñaha‑í xii‑ndo te vá ǐo níhi cáháⁿ‑í dóho‑ndo nàcuáa ndùu tnúhu ndee ìní ní taxi Xítohó Jesucrìstú ndécú ndɨ̀hɨ‑í, chi ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní xii‑í nàcuáa canu ichi ñaha‑ǐ xii‑ndo cuìta cuehnu nihnu‑ndo ichi‑gá quɨ́hɨ́ⁿ, te ñá dɨ́ú cuèndá sá cánúìchi ñaha‑í xii‑ndo cuǐta nihnu‑ndo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More