2 CORINTIOS 13:11

11Te vitna nchaa nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú ío quìde ndee iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑ndo, te ío chí ndúcú nàcuáa cada‑ndo cùndáá‑ndó nǔú Yǎ Ndiǒxí cuèndá sá ñà túú tnàhí‑gá ná cùmání‑ndó nǔú‑gǎ, te ndee ndèe cada iní‑ndó cùndecu‑ndo, te chí cúú ɨ̀ɨⁿnuu cundecu ndɨhɨ tnaha, te ducaⁿ te Yá Ndiǒxí cundecu ndɨhɨ ñaha‑gǎ xii‑ndo chi ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te dɨu‑gá quídé‑gǎ ío váha cùu iní‑ó ndècu‑o.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More