2 CORINTIOS 13:4

4Te Xítohó Jesucrìstú ní ndoho‑gá dàtná ɨɨⁿ ñáyiu ñá túú nìhí ndéé cùndecu, chi ní sahni ñaha‑güedě xii‑gá núú cùrúxí dico mee Yǎ Ndiǒxí ní quide‑gá ní níhí ndéé Xǐtohó Jesucrìstú ní ndoto‑gá ndécú‑gǎ vitna, te tnàhá nchúhú tucu ducaⁿ yǎha‑ndɨ́ ñá túú nìhí ndéé‑ndɨ̌ cundecu‑ndɨ́, dico mee Yǎ Ndiǒxí chíndèe ñaha‑gá xii‑ndɨ́ nìhí ndéé‑ndɨ̌ ndécú‑ndɨ̌ cuèndá sá ndécú ndɨ̀hɨ‑ndɨ́ Xítohó Jesucrìstú, te xíǎⁿ nǔu ndàcu‑ndɨ́ quídé‑ndɨ̌ nàcuáa tàú‑xi cunduu sá cúú‑xí‑ndó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More