2 TESALONICENSES 1:3

3Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú, càchí tnúhu‑í xii‑ndo sǎ cúnàha‑ndo sá ñà túú dàña ndee‑ndɨ́ ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó, chi dacuɨtɨ́í dùcaⁿ taú‑xi cunduu chi ío‑gá tá sàndáá iní‑ndó‑gǎ cuáháⁿ, te ducaⁿ ùuⁿ‑gá tá cùu iní tnáhá‑ndó nàcuáa ndècu‑ndo ichi Yá Ndiǒxí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More