2 TESALONICENSES 1:7

7te nchoo ñǎyiu ndòho cuendá Xítohó Jesucrìstú nucúndecu váha‑o na sàá nduu nùu túu‑gá andɨu, te tnàhá cue espíritú xínú cuèchi núú Yǎ Ndiǒxí cuuⁿ ndɨhɨ‑gá, te cue espíritú‑áⁿ quídé‑xí nchàa núú chìuⁿ tahu‑gá. Te òré nuu túu‑gá andɨu ndɨ̀hɨ cue espíritú‑áⁿ, te ío dàtásaⁿ‑xi andɨu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More