2 TIMOTEO 3:16

16Te nchaa cue tée ní tee tnúhu Yá Ndiǒxí, chi dɨu‑ni mee‑gǎ ní dácáhú ìní ñáhá‑gǎ xii‑güedé nàcuáa tee‑güedé, te tnúhu‑gá ío váha dacuàha‑o nchaa dava‑gá ñáyiu, te càháⁿ‑xi dóho‑o sǎ vǎ cúndècu‑gá‑ó ìchi cuehé ichi duha, te núu ñá túú quìde ndáá‑ó ndècu‑o te nàcanu ichi ñaha‑xi, te dànehé ñáhá‑xí nàcuáa cada‑o cùndáá‑ó nǔú Yǎ Ndiǒxí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More