2 TIMOTEO 3:8

8Te ñáyiu ducaⁿ dàndahú ñáhá xìi cue ñáyiu dɨ̀hɨ́‑áⁿ ñà túú càháⁿ váha‑yu cuèndá tnúhu Yá Ndiǒxí, chi quìdé‑yu dàtná ní quide ndíi Jǎnés ndɨhɨ ndíi Jǎmbrés chi cue ndíi‑áⁿ ñà túú ní cùu váha iní cue ndíi núú ndǐi Moìsés cuèndá tnúhu ní cáháⁿ ndíi. Te ñáyiu‑áⁿ cúǔ‑yu ñáyiu sàni iní mee nìne‑ni nchaa sá cuèhé sá dúhá, te cuěi càchí‑yu sá sàndáá iní‑yu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá sá sàndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑gá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More