LOS HECHOS 24:2

2Te ní sánguaca‑güedé té Pǎblú. Te òré ní quexìo‑dé núú‑güedě, te ní ngüíta té Těrtulú xǎhaⁿ‑dě xii té Juělí nàcuáa càa cuéchi tèe‑güedé té Pǎblú: —Ío càhnu cada iní tǎtá gobernàdór. Duha ndùu chiuⁿ ndéé iní ñáhá‑ndɨ̌ xii‑n věxi‑ndɨ́, núu nása cachí‑n cùnduu. Táxǎhu xii‑n, chi ío váha ndècu nchaa ñáyiu, te ñá túú nàá‑yu chi ío váha quìde‑n.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More