LOS HECHOS 24:25

25Te ní xáhaⁿ‑dě: —Mee‑ni sǎ vǎha cada‑ndo. Te coto‑ndo mèe‑ndo, te vá cádá‑ndó nì ɨɨⁿ sá cuèhé sá dúhá, chi ɨɨⁿ nduu cáháⁿ Yǎ Ndiǒxí ndědacàa ñáyiu váha iní‑xi, te ndědacàa ñáyiu úhú iní‑xi —càchí té Pǎblú xǎhaⁿ‑dě. Te sá dúcáⁿ nǐ xáhaⁿ‑dě, te ní yùhú té Juělí, te ní xáhaⁿ‑dě: —Vá càháⁿ‑gá‑ó tnàvíí, cuàháⁿ, te òré cúyǎchí‑í, te cana ñaha‑ǐ xii‑n —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More