EFESIOS 4:11

11Te ní dácǎhñu‑gá cue tée xìnu cuechi núú‑gǎ ɨɨⁿ ɨɨⁿ núú chìuⁿ cada‑güedé. Te ní cachí‑gá sá dàva‑güedé cáháⁿ‑güedé tnúhu‑gá, te dava‑güedé ní cachí‑gá sá cǎháⁿ‑güedé nàcuáa dàcahu iní ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑güedé. Te dava‑güedé ní cachí‑gá sá cúú‑güedě cue tée datècú tnúhu cue ñáyiu nàcuáa cadá‑yu naníhí tàhú‑yu. Te dava‑güedé ní cachí‑gá sá cúú‑güedě cue tée quɨndaha ñàha xii ñáyiu dacuàha ñaha‑güedé xií‑yu tnúhu‑gá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More