EFESIOS 4:14

14Te ducaⁿ te vá cúú‑gǎ‑ó dàtná cue landú vátá cútnùní váha‑gá iní‑xi, te ni vǎ cádá‑gǎ‑ó dàtná quídé ndùte lamár, chi ndute‑áⁿ òré quéné tǎchí te cuáháⁿ‑xi duha cuáháⁿ‑xi dàcáⁿ, te ducaⁿ chi vá quɨ̀ndáá‑gá iní‑ó tnǔhu càháⁿ nchaa ñáyiu dàndahú ñáhá xìi‑o, chi ñáyiu‑áⁿ ǐo váha xìtó‑yu nàcuáa dandàhú ñáhǎ‑yu xii‑o chi càchí‑yu sá càháⁿ‑yu tnúhu Yá Ndiǒxí dico ñá ndàá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More