EFESIOS 4:8

8Te quèe ndáá‑xi nàcuáa càháⁿ‑xi núú tùtú Yǎ Ndiǒxí núú càchí‑xi: Xítohó Jesucrìstú cuándaa‑gá andɨu te ío cùnuu‑gá, chi nchaa cue espíritú cúú ǔhú iní ñáhá xìi‑gá ñá túú ní ndàcu‑xi naá ndɨhɨ ñaha‑xi xìi‑gá, te mee‑gǎ ní cachí‑gá nàcuáa ndùu chiuⁿ nduu táhú ɨɨⁿ ɨɨⁿ ñáyiu cadá‑yu. Duha càchí‑xi núú tùtú‑gá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More